Erfgoed
Frans Grijzenhout
History
Erfgoed
Free
Description
Contents
Reviews

History, geography, and auxiliary disciplines; Culture and history

Het woord 'erfgoed' wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar 'cultureel erfgoed'. Een ander gebruik van het woord 'erfgoed' richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip 'erfgoed' een langere geschiedenis dan in de eerste. In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord 'erfgoed'. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals 'monument' of 'oudheden'. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip 'erflaters', bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inhoud
Inleiding
Erfgoed: de juridische herkomstvan een metafoor
Hemels erfgoed: een reflectie
Antiquitates: voorvaderlijkeoudheden
Archieven: munimenta enmonumenta
Vaderlandse oudheden
Erflaters: levensbeschrijvingenvan voorbeeldige Nederlanders
Monumenten: architectonischeoverblijfselen
Monumenten van natuur enschoonheid
Literair erfgoed: van oudevodden en klassieken
Archeologisch erfgoed: eenonbeheersbaar concept
Tegen het erfgoed: overvooruitgang en vandalisme
The book hasn't received reviews yet.