Erfgoed
Free

Erfgoed

By Frans Grijzenhout
Free
Book Description

History, geography, and auxiliary disciplines; Culture and history

Het woord 'erfgoed' wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar 'cultureel erfgoed'. Een ander gebruik van het woord 'erfgoed' richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip 'erfgoed' een langere geschiedenis dan in de eerste. In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord 'erfgoed'. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals 'monument' of 'oudheden'. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip 'erflaters', bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.

Table of Contents
 • Inhoud
 • Inleiding
 • Erfgoed: de juridische herkomstvan een metafoor
 • Hemels erfgoed: een reflectie
 • Antiquitates: voorvaderlijkeoudheden
 • Archieven: munimenta enmonumenta
 • Vaderlandse oudheden
 • Erflaters: levensbeschrijvingenvan voorbeeldige Nederlanders
 • Monumenten: architectonischeoverblijfselen
 • Monumenten van natuur enschoonheid
 • Literair erfgoed: van oudevodden en klassieken
 • Archeologisch erfgoed: eenonbeheersbaar concept
 • Tegen het erfgoed: overvooruitgang en vandalisme
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists