Fabels en liefde
Free

Fabels en liefde

By Anke van Herk
Free
Book Description

Dutch literature - Flemish literature; History

Klassieke mythologie was een geliefd onderwerp bij de rederijkers van de zestiende eeuw. Deze ‘fabulen’ werden bewerkt tot spelen van zinne waarin herkenbare liefdeskwesties aan de orde kwamen. Er zijn negen van deze zogeheten mythologisch- amoureuze spelen overgeleverd, geschreven en opgevoerd vanaf het einde van de vijftiende eeuw. De teksten maken duidelijk hoe de omgang met klassieke mythologie veranderde in de periode die de overgang vormt van middeleeuwen naar moderne tijd. Deze studie gaat in op de verhouding tot de oorspronkelijke teksten, op de dramaturgie en opvoering van de spelen en op de overlevering in handschrift en druk. De mythologie, heidens en fictioneel van aard, bood ruimte om te experimenteren met de uitbeelding van erotiek en emoties, terwijl de dramaturgie een didactisch kader vormde dat tegemoet kwam aan de sociale en ethische behoeften van die tijd. De mythologisch-amoureuze spelen droegen daarmee bij aan de introductie, verspreiding en acceptatie van antieke mythologie in de volkstalige cultuur en aan de ontwikkeling van een effectieve liefdesdidactiek.

Table of Contents
 • Inhoud
 • Hoofdstuk 1 Fabels van liefde
  • 1.1 Vraagstelling
  • 1.2 Mythologisch-amoureuze spelen van zinne
   • Mythologisch
   • Amoureus
   • Spel van zinne
  • 1.3 Het corpus
   • De christelijk-allegorische spelen
    • Pyramus en Thisbe (Brugge)
    • Pyramus en Thisbe (Amsterdam)
    • Pluto en Proserpina
   • De ‘Bourgondische’ spelen
    • Narcissus en Echo
    • Jupiter en Yo
    • Mars en Venus
   • De humanistische spelen
    • Aeneas en Dido
    • Cephalus en Procris
    • Leander en Hero
    • Iphis en Anaxarete
  • 1.4 Opzet van dit boek
 • Hoofdstuk 2 ‘Den Hoochgeleerden endewijdt-Beroemden Poeet’
  • 2.1 Inleiding
  • 2.2 Antieke mythologie tussen middeleeuwen envroegmoderne tijd
   • Metamorfosen in de middeleeuwen
   • Metamorfosen in de zestiende eeuw
  • 2.3 Mythologie in de spelen
   • Christelijk-allegorische spelen
    • Pyramus en Thisbe (Brugge)
    • Pyramus en Thisbe (Amsterdam)
    • Pluto en Proserpina
    • Mythologie als beeld voor het ‘leven naar den vleze’
   • Bourgondische spelen
    • Narcissus en Echo
    • Mars en Venus
    • Jupiter en Yo
    • Mythologie en liefde, Bourgondische contexten
   • Humanistische spelen
    • Aeneas en Dido
    • Cephalus en Procris
    • Leander en Hero
    • Iphis en Anaxarete
    • Mythologie als spiegel
  • 2.4 Conclusie
 • Hoofdstuk 3 ‘Om speelwijs te verhalene’
  • 3.1 Inleiding
  • 3.2 Dramatisering: gespeelde verhalen
   • Prologen en epilogen
   • Sinnekens
   • Andere personages
    • Goden
    • Ouders
    • Bedienden
    • Stedelingen
    • De rol van de verliefden
   • Perspectiefwisseling
   • Stijl
    • Lengte van de verzen
    • Responsierijm en rijmafhechting
    • Rijm- en strofevormen
    • Rondelen
    • Refreinen
    • Balladen
    • Echogedicht
    • Liederen
  • 3.3 Enscenering: gespeelde verbeelding
   • Het toneel
    • De toneelfaçade
    • Spel in de compartimenten
    • Gebruik van de bovenruimte
    • Toernooi en jacht, planten en dieren
   • De figuren
    • Ridders en jonkvrouwen, prinsen en prinsessen
    • Goden
    • De uitbeelding van naakt
   • Muziek
  • 3.4 Opvoeringscontext: het speelveld
   • Meispelen
   • Een opvoering in delen
   • De locatie
  • 3.5 Conclusie
 • Hoofdstuk 4 ‘…Ende plaisant om lesen’
  • 4.1 Inleiding
   • Rederijkersdrama in handschrift
   • Rederijkersdrama in druk
  • 4.2 Handschriften
   • Een Antwerps regiehandschrift: Cephalus en Procris
   • De collectie van Reyer Gheurtsz, Amsterdam in de jaren1550
    • Wie was Reyer Gheurtsz?
    • Herkomst van de teksten
    • De plaats van de mythologisch-amoureuze spelen in decollectie
   • Pyramus en Thisbe in de Haarlemse collectie van Trou MoetBlijcken
  • 4.3 Drukken
   • Pyramus en Thisbe (Brugge), ca. 1520-1616
   • Een katalysator: de Spiegel der minnen, Haarlem 1561
   • Den handel der amoreusheyt, Brussel 1583
   • Het loon der minnen, Hoorn 1600
   • Den handel der amoureusheyt, Rotterdam 1621
    • Compilatie en bewerking
    • De uitgave door Van Waesberghe
    • De illustraties
    • Het Nachleben
  • 4.4 Conclusie
 • Hoofdstuk 5 ‘Spiegelt u allen die minne draegt’
  • 5.1 Inleiding
  • 5.2 Liefde als ideaal: het ‘hoofse’ model
   • Omtrekken van een verschijnsel
   • Hoofse liefde in de spelen
    • Hoofsheid is een ernstig spel
    • Hoofse thema’s en begrippen
     • ‘reyne minne’
     • gradus amoris
     • liefde en eer
     • schaamte en schande
     • heimelijkheid
     • trouw en standvastigheid
    • Liefde als ideaal, tot besluit
  • 5.3 Liefde als natuurverschijnsel
   • Een andere blik
    • Ratio en sensualitas
    • Liefde als ziekte
    • Astrologie
   • Liefde als natuurverschijnsel in de spelen
    • Astrologie en planeetgoden
    • Temperamentenleer
    • De zintuigen en de ziel
    • Liefde als ziekte
    • De sinnekens
   • Liefde als natuurverschijnsel, tot besluit
  • 5.4 Liefde als een gevaar
   • De strijd tussen ratio en sensualitas –ethisch-religieuze aspecten
   • Begeerte en verstand in de spelen
    • Bourgondische spelen
    • Christelijk-allegorische spelen
    • Humanistische spelen
   • ‘Quod licet Iovi, non licet bovi’: antieke mythen alsnegatieve exempla
   • Liefde als gevaar voor de sociale orde
    • Liefde en huwelijk in de mythologisch-amoureuze spelen
    • Maatschappelijke positie en liefde
  • 5.5 Conclusie
 • Hoofdstuk 6 ‘Fabula acta est’
  • 6.1 Resumé
  • 6.2 Mythologie als ruimte voor een veranderend discours
  • 6.3 Transformaties en constanten
 • Noten
 • Bibliografie
  • Handschriften
  • Drukken van voor 1800
  • Tekstuitgaven en vertalingen
  • Studies
 • Index
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists