Social Concertation in Times of Austerity
Free

Social Concertation in Times of Austerity

By Alexandre Afonso
Free
Book Description

Why do governments still negotiate with trade unions and employers in the design of labour market and welfare reforms despite the steady decline of trade union membership almost everywhere in Europe? Social Concertation in Times of Austerity investigates the political underpinnings of social concertation in this new context with a focus on the regulation of labour mobility and unemployment protection in Austria and Switzerland. It shows that the involvement of organised interests in policymaking is a strategy of compromise-building used by governments when they are faced with party-political divisions, or when unpopular reforms are likely to have risky electoral consequences.

Waarom moeten overheden nog steeds onderhandelen met vakbonden en werkgevers, terwijl het ledenaantal van vakbonden bijna overal in Europa daalt? De auteur onderzoekt de politieke fundamenten van het sociaal overleg in deze nieuwe context. De focus ligt op de regulering van arbeidsmobiliteit en werkloosheidsuitkeringen in Oostenrijk en Zwitserland. Het werk laat zien dat overheden belangenorganisaties strategisch betrekken in de beleidsvorming, bijvoorbeeld wanneer een overheid geconfronteerd wordt met partijpolitieke verdeeldheid, of wan- neer impopulaire hervormingen negatieve electorale gevolgen kunnen hebben.

Table of Contents
 • Social concertation in times of austerity
 • Table of Contents
 • List of Tables and Figures
 • List of Abbreviations
 • Acknowledgements
 • 1 The Strange Survival of Social Concertation in Times of Austerity
 • 2 Social Concertation as a Political Strategy
 • 3 European Integration, Domestic Politicsnd Social Concertation
 • 4 Methods and Cases
 • 5 The Context of Social Concertation in Switzerland and Austria
 • 6 Social Concertation and Cross-Border Labour Mobility
 • 7 Social Concertation and Unemployment Policy Reforms
 • 8 Synthesis and Comparative Outlook
 • List of Interviews
 • Notes
 • References
 • Index
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists