Van Aardappel-mes tot Officiersdegen Uit het Dagboek van een Landstormplichtige.
Melis Stoke
History
Van Aardappel-mes tot Officiersdegen Uit het Dagboek van een Landstormplichtige.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Opmerkingen van de bewerker
VAN AARDAPPEL-MES TOT OFFICIERSDEGEN.
TWEE BRIEVEN.
I.
II.
I.
II.
UIT HET MILITAIRE DAGBOEK VAN MELIS STOKE.
KANTTEEKENINGEN VAN EEN LANDSTORMPLICHTIGE.
I.
I.
Onze Analphabeet.
De „moffen”.
„Kat en muis” en andere spelletjes.
De kwartierzieke.
Onze Analphabeet.
De „moffen”.
„Kat en muis” en andere spelletjes.
De kwartierzieke.
II.
Maand-overzicht.
9 April, Zondagmorgen.
Afgekeurden.
W.C.-wee.
Reclame-marsch.
Maand-overzicht.
9 April, Zondagmorgen.
Afgekeurden.
W.C.-wee.
Reclame-marsch.
III.
Verloven.
Oudjes.
Een moment van ontzetting!
Regendag.
„Voor den dokter”.
Klein viezigheidje.
Verloven.
Oudjes.
Een moment van ontzetting!
Regendag.
„Voor den dokter”.
Klein viezigheidje.
IV.
„Lolletjes”, en de waardeering ervan.
Zingen.
Meningitis-gevaar.
„Lolletjes”, en de waardeering ervan.
Zingen.
Meningitis-gevaar.
V.
Over het synthetisch element in de africhting van den recruut.
De „starre blik” en „lijnen”.
Over het synthetisch element in de africhting van den recruut.
De „starre blik” en „lijnen”.
VI.
Liefdewerk.
Simon's pudding.
Honorarium.
Gepoetste schoenen.
Liefdewerk.
Simon's pudding.
Honorarium.
Gepoetste schoenen.
ONBEWUSTE ZELF-CRITIEK.
VII.
Verlofsherinneringen.
Cullinaire genietingen.
„Geheime”-zaken.
Verlofsherinneringen.
Cullinaire genietingen.
„Geheime”-zaken.
VIII.
Welkom, Collega's!
Uwe manieren.
Boosdoeners.
Toilet.
Mijn eigen bed.
Eten.
Welkom, Collega's!
Uwe manieren.
Boosdoeners.
Toilet.
Mijn eigen bed.
Eten.
IX.
Een oude lotgenoot.
Herinneringen aan een „rot-sersant”.
Feesten.
Een oude lotgenoot.
Herinneringen aan een „rot-sersant”.
Feesten.
X.
De militaire groet.
Feestgeschenken.
De militaire groet.
Feestgeschenken.
XI.
Beroeps-risico.
Het vakblad.
Alweer de militaire groet.
Beroeps-risico.
Het vakblad.
Alweer de militaire groet.
I.
I.
Onze Analphabeet.
De „moffen”.
„Kat en muis” en andere spelletjes.
De kwartierzieke.
Onze Analphabeet.
De „moffen”.
„Kat en muis” en andere spelletjes.
De kwartierzieke.
II.
Maand-overzicht.
9 April, Zondagmorgen.
Afgekeurden.
W.C.-wee.
Reclame-marsch.
Maand-overzicht.
9 April, Zondagmorgen.
Afgekeurden.
W.C.-wee.
Reclame-marsch.
III.
Verloven.
Oudjes.
Een moment van ontzetting!
Regendag.
„Voor den dokter”.
Klein viezigheidje.
Verloven.
Oudjes.
Een moment van ontzetting!
Regendag.
„Voor den dokter”.
Klein viezigheidje.
IV.
„Lolletjes”, en de waardeering ervan.
Zingen.
Meningitis-gevaar.
„Lolletjes”, en de waardeering ervan.
Zingen.
Meningitis-gevaar.
V.
Over het synthetisch element in de africhting van den recruut.
De „starre blik” en „lijnen”.
Over het synthetisch element in de africhting van den recruut.
De „starre blik” en „lijnen”.
VI.
Liefdewerk.
Simon's pudding.
Honorarium.
Gepoetste schoenen.
Liefdewerk.
Simon's pudding.
Honorarium.
Gepoetste schoenen.
ONBEWUSTE ZELF-CRITIEK.
VII.
Verlofsherinneringen.
Cullinaire genietingen.
„Geheime”-zaken.
Verlofsherinneringen.
Cullinaire genietingen.
„Geheime”-zaken.
VIII.
Welkom, Collega's!
Uwe manieren.
Boosdoeners.
Toilet.
Mijn eigen bed.
Eten.
Welkom, Collega's!
Uwe manieren.
Boosdoeners.
Toilet.
Mijn eigen bed.
Eten.
IX.
Een oude lotgenoot.
Herinneringen aan een „rot-sersant”.
Feesten.
Een oude lotgenoot.
Herinneringen aan een „rot-sersant”.
Feesten.
X.
De militaire groet.
Feestgeschenken.
De militaire groet.
Feestgeschenken.
XI.
Beroeps-risico.
Het vakblad.
Alweer de militaire groet.
Beroeps-risico.
Het vakblad.
Alweer de militaire groet.
TWEEDE GEDEELTE.
TUSSCHENWOORD.
VERVOLG VAN HET DAGBOEK VAN MELIS-STOKE.
I.
Het vertrek naar het „Winterkurort”.
Het vertrek naar het „Winterkurort”.
II.
De Aankomst.
Aardappel-practijk.
De Aankomst.
Aardappel-practijk.
III.
Reizen en Passen.
De film van Leger en Vloot.
Bazar voor Leger en Vloot.
Reizen en Passen.
De film van Leger en Vloot.
Bazar voor Leger en Vloot.
IV.
Moeilijke Grondbeginselen.
Kè-je niet groete?
Theorie en practijk.
Moeilijke Grondbeginselen.
Kè-je niet groete?
Theorie en practijk.
V.
Vorst.
Van een luitenant en een piano.
Vorst.
Van een luitenant en een piano.
VI.
Buiten....
Dansen.
Eten.
Buiten....
Dansen.
Eten.
VII.
De Beestmensch.
Jeugd!...
De Beestmensch.
Jeugd!...
VIII.
Waar ik woon.
Jubileum-dag.
Waar ik woon.
Jubileum-dag.
IX.
De officieren.
De sergeant.
De korporaal.
De officieren.
De sergeant.
De korporaal.
I.
Het vertrek naar het „Winterkurort”.
Het vertrek naar het „Winterkurort”.
II.
De Aankomst.
Aardappel-practijk.
De Aankomst.
Aardappel-practijk.
III.
Reizen en Passen.
De film van Leger en Vloot.
Bazar voor Leger en Vloot.
Reizen en Passen.
De film van Leger en Vloot.
Bazar voor Leger en Vloot.
IV.
Moeilijke Grondbeginselen.
Kè-je niet groete?
Theorie en practijk.
Moeilijke Grondbeginselen.
Kè-je niet groete?
Theorie en practijk.
V.
Vorst.
Van een luitenant en een piano.
Vorst.
Van een luitenant en een piano.
VI.
Buiten....
Dansen.
Eten.
Buiten....
Dansen.
Eten.
VII.
De Beestmensch.
Jeugd!...
De Beestmensch.
Jeugd!...
VIII.
Waar ik woon.
Jubileum-dag.
Waar ik woon.
Jubileum-dag.
IX.
De officieren.
De sergeant.
De korporaal.
De officieren.
De sergeant.
De korporaal.
NASCHRIFT.
Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.