Oudheid en Middeleeuwen Verhalen en schetsen
O. J. Reinders, A. Nuiver
History
Oudheid en Middeleeuwen Verhalen en schetsen
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
OUDHEID EN MIDDELEEUWEN.
VERHALEN EN SCHETSEN
VOOR DE
HOOGSTE KLASSE DER VOLKSSCHOOL,
DOOR
A. NUIVER en O. J. REINDERS,
Hoofdonderwijzers te Groningen en te Nieuwe Schans.
VOORBERICHT.
INLEIDING.
1. EEN MERKWAARDIG VOLK.
2. EEN BEZOEK TE BABYLON.
3. EEN GROOT MAN EN EEN ONHANDELBAAR VOLK.
4. EEN HANDELSVOLK.
5. CROESUS EN CYRUS.
6. BELEGERING EN VEROVERING VAN TROJE.
7. EEN FEEST TE OLYMPIA.
8. TWEE WETGEVERS (LYCURGUS EN SOLON).
9. MILTIADES.
10. EEN ONGELIJKE STRIJD (LEONIDAS).
11. EEN WELGESLAAGDE LIST (THEMISTOCLES).
12. ATHENE'S GROOTSTE BLOEI (PERICLES).
13. SOCRATES.
14. ALCIBIADES (PELOPONNESISCHE OORLOG).
15. EEN GEVAARLIJK HELPER (PHILIPPUS).
16. ALEXANDER DE GROOTE.
17. DE STICHTING VAN ROME.
18. EEN VRIEND VAN ZIJN VADERLAND (BRUTUS).
19. TWISTEN TUSSCHEN PATRICIËRS EN PLEBEJERS.
20. HET HELDENTIJDVAK DER ROMEINSCHE REPUBLIEK.
21. EEN MAN VAN ZIJN WOORD (REGULUS).
22. HET ROMEINSCHE RIJK IN GEVAAR. (HANNIBAL).
23. TWEE VRIENDEN DES VOLKS (DE GRACCHEN).
24. DE EERSTE BURGEROORLOG (MARIUS EN SULLA).
25. DE TWEEDE BURGEROORLOG (CAESAR).
26. AUGUSTUS.
27. EEN DAPPER GERMAAN (HERMAN).
28. DRIE ROMEINSCHE KEIZERS.
29. EENE VERDRUKTE SECTE TOT EER VERHEVEN.
30. EEN WOEST VOLK OP HET WERELDTOONEEL.
31. MOHAMMED.
32. SPANJE IN DE MIDDELEEUWEN.
33. KAREL DE GROOTE.
34. TWEE ENGELSCHE KONINGEN.
35. HENDRIK I EN OTTO I.
36. KIJKJE IN DE MIDDELEEUWSCHE MAATSCHAPPIJ.
37. EEN KEIZER EN EEN PAUS.
38. EEN KLUIZENAAR EN EEN RIDDER.
39. FREDERIK BARBAROSSA, KEIZER VAN DUITSCHLAND.
40. IETS OVER DE CHRISTELIJKE KERK IN DE MIDDELEEUWEN.
41. DE MAAGD VAN ORLEANS.
42. VEROVERING VAN CONSTANTINOPEL.
43. UITVINDINGEN.
INHOUD.
The book hasn't received reviews yet.