Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel
Free

Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel

By M. H. Van Campen
Free
Book Description
Table of Contents
 • OVER LITERATUUR
 • Critisch en Didactisch
  • van
 • M.H. VAN CAMPEN
  • TWEEDE BUNDEL
   • Aan de Nagedachtenis van Mr. Jacob Nicolaas van Hall
  • Aan de Nagedachtenis van Mr. Jacob Nicolaas van Hall
  • I CRITISCH
  • OUDE EN NIEUWE JOODSCHE DICHTKUNST
   • NAAR AANLEIDING VAN EN OVER JACOB ISRAËL DE HAAN'S HET JOODSCHE LIED
  • NAAR AANLEIDING VAN EN OVER JACOB ISRAËL DE HAAN'S HET JOODSCHE LIED
  • I
  • II
  • III
  • MAURITS SABBE: DE NOOD DER BARISEELE'S
  • R. VAN GENDEREN STORT: IDEALEN EN IRONIEËN
  • JOANNES REDDINGIUS: EEN ROMANTISCHE JONGEN
   • JOANNES REDDINGIUS: ZONNEWENDE
  • JOANNES REDDINGIUS: ZONNEWENDE
  • FRANS VERSCHOREN: LANGS KLEINE WEGEN
  • MAURITS WAGENVOORT: HET STIJFHOOFDIGE BRUIDSPAAR
   • Roman uit den tijd der O.-I. Compagnie.
   • SAM. GOUDSMIT: IN DE GROOTE LEERSCHOOL
  • Roman uit den tijd der O.-I. Compagnie.
  • SAM. GOUDSMIT: IN DE GROOTE LEERSCHOOL
  • MR. J. DERMOÛT: SINGKEP TIN
  • WALLY MOES: GOOISCHE DORPSVERTELLINGEN
  • G.F. HASPELS: WISSELEND UITZICHT
  • CORNELIS VETH: GIDS VOOR PADVINDERS, PRIKKEL-IDYLLEN VI
  • HERMAN ROBBERS: HELENE SERVAES
  • H. VAN LOON: TROUWELOOZEN
  • CYRIEL BUYSSE: OORLOGSVISIOENEN
  • VICTOR IDO: DE PAUPERS
   • Roman uit de Indo-Europeesche samenleving
  • Roman uit de Indo-Europeesche samenleving
  • P. RAËSKIN: PASTOOR HORSMAN
  • LOUIS COUPERUS: DE KOMEDIANTEN
  • FELIX TIMMERMANS: HET KINDEKEN JEZUS IN VLAANDEREN
  • M.J. BRUSSE: EEN WORSTELAAR
  • EEN ANTISEMITISCH CRITICUS?
  • C.J.A. VAN BRUGGEN: ALS GE NIET ... DAN! EEN VER-BEELDING
  • JOH. DE MEESTER: DE KINDSHEID VAN HARLEKIJNTJE
  • R.J. SPITZ: UIT HOOFT'S LYRIEK
  • G. VAN HULZEN: VAN DEN ZELFKANT DER SAMENLEVING. ZIJN KIND
  • HERMAN POORT: LITERATUUR
  • SALAMON DEMBITZER: EEN ZOMER IN GALICIE
  • RENÉ DE CLERCQ: HET ROOTLAND
  • J.J.L. GREGORY: HET LIED VAN DE ZONDE
  • IS. QUERIDO: VAN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID
  • ELLEN: ARIADNE EN DIONYSOS
  • A. VAN COLLEM: LIEDEREN DER GEMEENSCHAP
  • C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA: ZINGENDE STEMMEN
  • HERMAN POORT: GERBRAND ADRIAENSZOON BREDERO
  • JO DE WIT: DONKER GELUK
  • AUGUSTA PEAUX: GEDICHTEN
  • JAN FEITH: ONZE MEDE-DIEREN
  • HET HELDEN- EN LEERDICHT VAN DEN WERELDOORLOG.
  • I.
  • II
  • III
  • SLAGVELD-MISÈRE
  • CARRY VAN BRUGGEN: OM DE KINDEREN
  • A.B. KLEEREKOPER: OPROERIGE KRABBELS
  • JOOST MENDES: HET GESLACHT DER SANTELJANO'S
  • II DIDACTISCH
  • PIT-TAH, DE GRIJZE WOLF
  • I
   • Inleiding
  • Inleiding
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • BEATRIJS
   • Inleiding
  • Inleiding
  • I
  • II
  • III
   • De Middelnederlandsche Beatrijs
  • De Middelnederlandsche Beatrijs
  • IIIa
  • IIIb
  • IV
   • P.C. Boutens' Beatrijs
  • P.C. Boutens' Beatrijs
  • V.
   • Beatrijs, naverteld door R.J. Spitz
  • Beatrijs, naverteld door R.J. Spitz
  • VERTALINGEN
  • BIBLIOGRAPHISCHE NOTITIE
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists