Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel
Free

Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel

By M. H. Van Campen
Free
Book Description
Table of Contents
 • OVER LITERATUUR
 • Critisch en Didactisch
  • van
 • M.H. VAN CAMPEN
  • TWEEDE BUNDEL
   • Aan de Nagedachtenis van Mr. Jacob Nicolaas van Hall
  • Aan de Nagedachtenis van Mr. Jacob Nicolaas van Hall
  • I CRITISCH
  • OUDE EN NIEUWE JOODSCHE DICHTKUNST
   • NAAR AANLEIDING VAN EN OVER JACOB ISRAËL DE HAAN'S HET JOODSCHE LIED
  • NAAR AANLEIDING VAN EN OVER JACOB ISRAËL DE HAAN'S HET JOODSCHE LIED
  • I
  • II
  • III
  • MAURITS SABBE: DE NOOD DER BARISEELE'S
  • R. VAN GENDEREN STORT: IDEALEN EN IRONIEËN
  • JOANNES REDDINGIUS: EEN ROMANTISCHE JONGEN
   • JOANNES REDDINGIUS: ZONNEWENDE
  • JOANNES REDDINGIUS: ZONNEWENDE
  • FRANS VERSCHOREN: LANGS KLEINE WEGEN
  • MAURITS WAGENVOORT: HET STIJFHOOFDIGE BRUIDSPAAR
   • Roman uit den tijd der O.-I. Compagnie.
   • SAM. GOUDSMIT: IN DE GROOTE LEERSCHOOL
  • Roman uit den tijd der O.-I. Compagnie.
  • SAM. GOUDSMIT: IN DE GROOTE LEERSCHOOL
  • MR. J. DERMOÛT: SINGKEP TIN
  • WALLY MOES: GOOISCHE DORPSVERTELLINGEN
  • G.F. HASPELS: WISSELEND UITZICHT
  • CORNELIS VETH: GIDS VOOR PADVINDERS, PRIKKEL-IDYLLEN VI
  • HERMAN ROBBERS: HELENE SERVAES
  • H. VAN LOON: TROUWELOOZEN
  • CYRIEL BUYSSE: OORLOGSVISIOENEN
  • VICTOR IDO: DE PAUPERS
   • Roman uit de Indo-Europeesche samenleving
  • Roman uit de Indo-Europeesche samenleving
  • P. RAËSKIN: PASTOOR HORSMAN
  • LOUIS COUPERUS: DE KOMEDIANTEN
  • FELIX TIMMERMANS: HET KINDEKEN JEZUS IN VLAANDEREN
  • M.J. BRUSSE: EEN WORSTELAAR
  • EEN ANTISEMITISCH CRITICUS?
  • C.J.A. VAN BRUGGEN: ALS GE NIET ... DAN! EEN VER-BEELDING
  • JOH. DE MEESTER: DE KINDSHEID VAN HARLEKIJNTJE
  • R.J. SPITZ: UIT HOOFT'S LYRIEK
  • G. VAN HULZEN: VAN DEN ZELFKANT DER SAMENLEVING. ZIJN KIND
  • HERMAN POORT: LITERATUUR
  • SALAMON DEMBITZER: EEN ZOMER IN GALICIE
  • RENÉ DE CLERCQ: HET ROOTLAND
  • J.J.L. GREGORY: HET LIED VAN DE ZONDE
  • IS. QUERIDO: VAN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID
  • ELLEN: ARIADNE EN DIONYSOS
  • A. VAN COLLEM: LIEDEREN DER GEMEENSCHAP
  • C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA: ZINGENDE STEMMEN
  • HERMAN POORT: GERBRAND ADRIAENSZOON BREDERO
  • JO DE WIT: DONKER GELUK
  • AUGUSTA PEAUX: GEDICHTEN
  • JAN FEITH: ONZE MEDE-DIEREN
  • HET HELDEN- EN LEERDICHT VAN DEN WERELDOORLOG.
  • I.
  • II
  • III
  • SLAGVELD-MISÈRE
  • CARRY VAN BRUGGEN: OM DE KINDEREN
  • A.B. KLEEREKOPER: OPROERIGE KRABBELS
  • JOOST MENDES: HET GESLACHT DER SANTELJANO'S
  • II DIDACTISCH
  • PIT-TAH, DE GRIJZE WOLF
  • I
   • Inleiding
  • Inleiding
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • BEATRIJS
   • Inleiding
  • Inleiding
  • I
  • II
  • III
   • De Middelnederlandsche Beatrijs
  • De Middelnederlandsche Beatrijs
  • IIIa
  • IIIb
  • IV
   • P.C. Boutens' Beatrijs
  • P.C. Boutens' Beatrijs
  • V.
   • Beatrijs, naverteld door R.J. Spitz
  • Beatrijs, naverteld door R.J. Spitz
  • VERTALINGEN
  • BIBLIOGRAPHISCHE NOTITIE
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Laatste verzen
   Free
   Laatste verzen
   By Guido Gezelle
   De Edda
   Free
   De Edda
   By Frans Berding
   Een Jolig Troepje
   Free
   Een Jolig Troepje
   By Marie Leopold
   Free
   Frank Mildmay, De zeeofficier
   By Frederick Marryat
   Free
   Een Kerstlied in Proza
   By Charles Dickens
   Hoe men schilder wordt
   Free
   Hoe men schilder wordt
   By Hendrik Conscience
   't Bedrijf van den kwade
   Free
   't Bedrijf van den kwade
   By Herman Teirlinck
   Zonnestralen in School en Huis
   Free
   Zonnestralen in School en Huis
   By Katharina Leopold, Henriette Dietz
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...