Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua
Free

Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua

By Honorio López
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG TUNAY NA BÚHAY
 • NI
 • P. Dr. JOSÉ BURGOS
  • at nang man~ga nacasama niya na sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at ang nadayang Miguel Zaldua
  • SINULAT NI
 • HONORIO LÓPEZ
  • Ang ala-alang handóg
   • Sa man~ga nanasang liyag
  • Sa man~ga nanasang liyag
  • PASIMULA
  • Dr. JOSÉ BURGOS, Pbro.
  • PÚNO NANG SALITÁ
  • Mga Talababa
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists