Free

Ang mga Anak Dalita

By Patricio Mariano
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG MG̃A
 • ANÁK DÁLITA
  • (NOBELANG TAGALOG)
   • SINULAT NI
  • SINULAT NI
  • Patricio Mariano
   • UNANG PAGKALIMBAG
  • UNANG PAGKALIMBAG
  • ÍNDICE
  • Sa mañga binibining manggagawa.
  • Sa bábasa.
  • Ang mañga anák dálita.
   • I.
   • SI TETA.
   • II.
   • ANG MAG-INÁ.
   • III.
   • ¡GUMIGILIW!
   • IV.
   • SI PEDRO.
   • V.
   • PAGHABÁG NG̃ PUHUNAN.
   • VI.
   • HIRÁP ANG MAHIRAP.
   • VII.
   • ISANG ALAMAT NI ATA.
   • VIII.
   • ¡¡PANG̃ARAP!!
   • IX.
   • DALAWANG PUSO.
   • X.
   • ANG LIHIM NI ATA.
   • XI.
   • ANG YAMAN AT ANG PURI.
   • XII.
   • ANG MG̃A MANGGAGAWA.
   • XIII.
   • SA HARÁP AT SA LIKÓD.
   • XIV.
   • ANG PUSO NG̃ DUKHA.
   • XV.
   • PATAWAD.
   • XVI.
   • ¡¡¡PAALAM!!!
   • XVII.
   • KATAPUSÁN.
  • I.
  • SI TETA.
  • II.
  • ANG MAG-INÁ.
  • III.
  • ¡GUMIGILIW!
  • IV.
  • SI PEDRO.
  • V.
  • PAGHABÁG NG̃ PUHUNAN.
  • VI.
  • HIRÁP ANG MAHIRAP.
  • VII.
  • ISANG ALAMAT NI ATA.
  • VIII.
  • ¡¡PANG̃ARAP!!
  • IX.
  • DALAWANG PUSO.
  • X.
  • ANG LIHIM NI ATA.
  • XI.
  • ANG YAMAN AT ANG PURI.
  • XII.
  • ANG MG̃A MANGGAGAWA.
  • XIII.
  • SA HARÁP AT SA LIKÓD.
  • XIV.
  • ANG PUSO NG̃ DUKHA.
  • XV.
  • PATAWAD.
  • XVI.
  • ¡¡¡PAALAM!!!
  • XVII.
  • KATAPUSÁN.
  • WAKAS.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Ang Singsing nang Dalagang Marmol
   Free
   Ang Singsing nang Dalagang Marmol
   By Isabelo de los Reyes y Florentino
   Free
   Esperanza
   By Jose Maria Rivera
   Free
   Florante at Laura
   By Francisco Balagtas
   Nang Bata Pa Kami
   Free
   Nang Bata Pa Kami
   By Pura Medrano
   Alamat ng Ilang-Ilang
   Free
   Alamat ng Ilang-Ilang
   By Jose N. Sevilla
   Ang Mananayaw
   Free
   Ang Mananayaw
   By Rosauro Almario
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists