Free

Si Rizal at ang mga Diwata Zarzuelang Tagalog na may Dalawang Yugto

By Jose N. Sevilla
Free
Book Description
Table of Contents
 • Si Rizal at ang mga Diwata
 • (ZARZUELANG TAGALOG NA MAY DALAWANG YUGTO)
  • TUGTUGIN NG
  • Gurong Manuel Lopez
   • AT TITIK NI
  • AT TITIK NI
  • Jose N. Sevilla
   • Imp. SEVILLA, Ilaya 601 Tondo, Manila.
  • Imp. SEVILLA, Ilaya 601 Tondo, Manila.
 • TALAAN NG NILALAMAN
 • MGA TAONG GAGANAP
 • SI RIZAL AT ANG MGA DIWATA
 • UNANG YUGTO
  • I TUGMA
  • II TUGMA
  • III TUGMA
  • (ANG KABINATAAN AT SI RIZAL)
  • IV TUGMA
   • TABING.
  • TABING.
 • SI RIZAL AT ANG MGA DIWATA
 • IKALAWANG YUGTO
  • I TUGMA
  • II TUGMA
  • III TUGMA
   • (Tabing Na Lansangan)
  • (Tabing Na Lansangan)
  • IV TUGMA
  • V TUGMA
   • Ang Mga Panganay at Ang Kabinataan
   • (Bubuksan Ang Tabing)
  • Ang Mga Panganay at Ang Kabinataan
  • (Bubuksan Ang Tabing)
  • VI TUGMA
  • VII TUGMA
  • VIII TUGMA
  • HULING TUGMA.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists