Jose N. Sevilla
Education & Teaching
Si Rizal at ang mga Diwata Zarzuelang Tagalog na may Dalawang Yugto
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
Si Rizal at ang mga Diwata
(ZARZUELANG TAGALOG NA MAY DALAWANG YUGTO)
TUGTUGIN NG
Gurong Manuel Lopez
AT TITIK NI
AT TITIK NI
Jose N. Sevilla
Imp. SEVILLA, Ilaya 601 Tondo, Manila.
Imp. SEVILLA, Ilaya 601 Tondo, Manila.
TALAAN NG NILALAMAN
MGA TAONG GAGANAP
SI RIZAL AT ANG MGA DIWATA
UNANG YUGTO
I TUGMA
II TUGMA
III TUGMA
(ANG KABINATAAN AT SI RIZAL)
IV TUGMA
TABING.
TABING.
SI RIZAL AT ANG MGA DIWATA
IKALAWANG YUGTO
I TUGMA
II TUGMA
III TUGMA
(Tabing Na Lansangan)
(Tabing Na Lansangan)
IV TUGMA
V TUGMA
Ang Mga Panganay at Ang Kabinataan
(Bubuksan Ang Tabing)
Ang Mga Panganay at Ang Kabinataan
(Bubuksan Ang Tabing)
VI TUGMA
VII TUGMA
VIII TUGMA
HULING TUGMA.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Alamat ng Ilang-Ilang
Free
Jose N. Sevilla
Alamat ng Ilang-Ilang
Ang Pag-ibig ng Layas
Free
Jose N. Sevilla
Ang Pag-ibig ng Layas
Free
Jose Maria Rivera
Cinematografo
Free
G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Ang Katipunan
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Free
graf Leo Tolstoy
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Ang Mananayaw
Free
Rosauro Almario
Ang Mananayaw