It aade Friesche Terp; of, Kronyk der Geschiedenissen van de Vrye Friesen
Johannes Hilarides
History
It aade Friesche Terp; of, Kronyk der Geschiedenissen van de Vrye Friesen
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorberigt.
Friesche Kronyk.
De Heeren, onder welks Gebied de Friesen van tyd tot tyd geweest zyn.
I. Onder zeven Prinsen.2
II. Onder zeven Hertogen.
III. Onder negen Koningen.
IV. Vreemde Heeren.
V. Landsheeren, of Potestaaten.
VI. Erfheeren.
1. Albrecht, Hertog van Saxen.
2. Georg, Hertog van Saxen.
2. het Huis van Bourgondien.
1. Albrecht, Hertog van Saxen.
2. Georg, Hertog van Saxen.
2. het Huis van Bourgondien.
VII. Stadhouders der Staaten.
Landverdeeling van Friesland.
I. Oostergo.
II. Westergo.
III. Zevenwouden.
Bijvoegsels en Aanteekeningen.
De Kruistogten der Friezen
Viglius Zuichemius.
Register op de Bijvoegsels en Aanteekeningen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I. J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
Drukfouten.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.