Esperanto Self-Taught with Phonetic Pronunciation
Free

Esperanto Self-Taught with Phonetic Pronunciation

By William W. Mann
Free
Book Description
Table of Contents
 • Esperanto Self-Taught WITH PHONETIC PRONUNCIATION. BY WILLIAM W. MANN. (Member of the British Esperanto Association.)
 • PREFACE.
 • CONTENTS.
 • THE ESPERANTO ALPHABET (WITH PHONETIC PRONUNCIATION).
 • PRELIMINARY NOTES.
  • LETTER FROM DR. ZAMENHOF. (Founder of Esperanto.)
 • VOCABULARIES.
  • 1. The World & its Elements. (La Mondo kaj ĝiaj Elementoj.)
  • 2. Land and Water. (La Tero kaj la Akvo.)
  • 3. Minerals & Metals. (Mineraloj kaj Metaloj.)
  • 4. Animals, Birds & Fishes. (Bestoj, Birdoj, kaj Fiŝoj.)
  • 5. Reptiles & Insects. (Rampuloj kaj Insektoj.)
  • 6. Fruits, Trees2, Flowers & Vegetables (Fruktoj, Arboj, Floroj, kaj Legomoj.)
  • 7. Colours. (Koloroj.)
  • 8. Times & Seasons. (La Tempoj kaj la Sezonoj.)
  • 9. Town, Country and Agriculture. (La Urbo, la Kamparo, kaj la Terkulturo).
  • 10. Mankind: Relations. (La Homaro: Parencoj).
  • 11. The Human Body. (La Homa Korpo).
  • 12. Physical & Mental Powers, Qualities, etc. (Korpaj kaj Mensaj Kapabloj, Ecoj, k.t.p.)
  • 13. Health. (La Sano.)
  • 14. Food & Drink. (Manĝaĵoj kaj Trinkaĵoj.)
  • 15. Cooking & Table Utensils. (Kuiraj kaj Manĝaj Iloj.)
  • 16. Dress & the Toilet. (La Vestoj kaj la Tualeto.)
  • 17. Washing List. (Lavlisto.)
  • 18. The House and Furniture. (La Domo kaj la Meblaro.)
  • 19. Travelling: By Road & Rail. (La Vojaĝado: per Vojo kaj Fervojo.)
  • 20. Travelling: by Ship. (Marveturado.)
  • 21. Countries & Nations.4 (Landoj kaj Nacioj.)
  • 22. Recreation and Amusement. (La Ludado kaj Amuzado.)
  • 23. Cycling. (Ciklismo.)
  • 24. Motoring. (Aŭtomobilismo.)
  • 25. Photography. (La Fotografarto.)
  • 26. Religion. (Religio.)
  • 27. Professions and Trades. (Profesioj kaj Metioj)
  • 28. Legal Terms. (Leĝaj Terminoj.)
  • 29. Commercial Terms. (Komercaj Terminoj.)
  • 30. Post, Telegraph and Telephone. (La Poŝto, la Telegrafo, kaj la Telefono.)
  • 31. Correspondence. (Korespondado.)
  • 32. The Cardinal Numbers. (La Fundamentaj Numeraloj.)
  • 33. Ordinal Numerals. (La Ordaj Numeraloj.)
  • 34. Collective and Fractional Numbers. (Kolektivaj kaj Nombronaj Numeraloj.)
  • 35. Adjectives. (Adjektivoj.)
  • 36. Verbs.
  • 37. Adverbs, Conjunctions & Prepositions. (Adverboj, Konjunkcioj kaj Prepozicioj.)
 • ELEMENTARY GRAMMAR.
  • The Article.
  • The Noun.
  • The Adjective.
  • Degrees of Comparison.
  • Cardinal Numbers.
  • Ordinal Numbers.
  • Fractions
  • Multiples, Collectives, and Distributives.
  • The Pronoun.
  • Possessive Adjectives or Pronouns.
  • Demonstrative Adjective or Pronoun.
  • Interrogative Pronouns.
  • Relative Pronouns.
  • Indefinite Pronouns.
  • The Verb.
   • Tenses.
   • Moods.
   • Participles.
   • Compound Tenses.
  • Tenses.
  • Moods.
  • Participles.
  • Compound Tenses.
  • The Adverb.
   • Adverbial Numbers.
  • Adverbial Numbers.
  • The Preposition.
   • Use of Accusative.
  • Use of Accusative.
  • The Conjunction.
   • Tenses after Ke (that).
   • Use of Imperative.
   • Use of Conditional after Se.
  • Tenses after Ke (that).
  • Use of Imperative.
  • Use of Conditional after Se.
  • Interjections.
  • Formation of Words.
  • Prefixes.
  • Suffixes.
  • Compound Words.
  • CORRELATIVE WORDS.
 • CONVERSATIONAL PHRASES AND SENTENCES.
  • Useful and Necessary Expressions. (Utilaj kaj Necesaj Esprimoj.)
  • Expressions of Emotion, etc. (Esprimoj de Emocio, k.t.p.)
  • Enquiries. (Demandoj.)
  • Public Notices. (Publikaj Avizoj.)
  • Travelling: By Railway. (Veturado: per la Fervojo.)
  • Travelling: By Steamer. (Veturado: per Vaporŝipo.)
  • At the Custom House. (Ĉe la Doganejo.)
  • Arrival. (Alveno.)
  • 'Bus and Tram. (Omnibuso kaj Tramveturilo.)
  • Hotel and Rooms. (Hotelo kaj Ĉambroj.)
  • Breakfast. (Matenmanĝo.)
  • Dinner. (Ĉefmanĝo.)
  • Tea. (Teo.)
  • Health. (La Sano.)
  • In Town. (En la Urbo.)
  • Shopping. (Aĉetado.)
  • The Dressmaker. (La Modistino.)
  • The Shoemaker. (La Ŝuisto.)
  • The Laundress. (La Lavistino.)
  • Amusements. (Amuzaĵoj.)
  • Cycling. (La Ciklismo.)
  • Motoring. (Aŭtomobilismo.)
  • Photography. (La Fotografarto.)
  • Religion. (La Religio.)
  • The Time of Day. (La Horo.)
  • Times, Seasons and Weather. (La Horoj, la Sezonoj, kaj la Vetero.)
  • Post and Telegraph. (La Poŝto kaj la Telegrafo.)
  • Correspondence. (La Korespondado)
  • Legal and Judicial. (Leĝaj kaj Juraj Frazoj.)
  • Commercial and Trading. (Komercaj kaj Negocaj Frazoj.)
  • Changing Money. (Por ŝanĝi monon.)
 • MONEY, WEIGHTS & MEASURES.
  • MONEY. (Mono.)
   • English Money, with French, German and Italian Equivalents.
   • French, German and Italian Money, with English Equivalents.
  • English Money, with French, German and Italian Equivalents.
  • French, German and Italian Money, with English Equivalents.
  • WEIGHTS & MEASURES. (Pezoj kaj Mezuroj.)
   • MEASURES OF LENGTH. (Mezuroj de Longeco.)
   • WEIGHTS. (Pezoj.)
   • LIQUIDS. (Fluidaĵoj.)
   • AREA. (Areo.)
  • MEASURES OF LENGTH. (Mezuroj de Longeco.)
  • WEIGHTS. (Pezoj.)
  • LIQUIDS. (Fluidaĵoj.)
  • AREA. (Areo.)
  • POSTAGE.
 • NOTES
  • TRANSCRIBER'S NOTES
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...