De fiere nachtegaal
Free

De fiere nachtegaal

By Louis Peter Grijp
Free
Book Description

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs, and on intertextuality. What is new is the use of ethnological perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs: messages from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers and servants whilst weeding, mowing and harvesting. At the same time religious melodies convey their desire for God or their distaste of the world.

De fiere nachtegaal brengt boodschappen van geliefden over in liederen gezongen door vrolijke gezelschappen thuis en in de kroeg, of door boeren en knechten onder het wieden, maaien en binnenhalen van de oogst. Op dezelfde melodieën bezingen religieuzen hun verlangen naar God of hun afkeer van de wereld. De fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten, over de performance en de mondelinge overlevering van oude liederen, over intertekstualiteit en contrafactuur. Nieuw is het etnologisch perspectief dat een aantal auteurs hanteert.

Table of Contents
 • Inleiding
 • Over de interpretatie van het oude lied
 • Hadewijch: mystiek tussen oraliteit en schriftelijkheid 33Over de verbinding van inhoud en vorm
 • De zingende Hadewijch II Uitvoeringspraktijk van de liederen en praktische mystiek
 • Een tweede proefvlucht naar het zwarte gat van de veertiende eeuw De opvattingen van een germanist
 • Klerikalisering of verburgerlijking? Enkele beschouwingen over het profiel van de Gruuthuse-dichter(s)
 • De liederen van het Gruuthuse-handschrift Notatie, uitvoeringspraktijk en editieproblemen
 • ‘Schoon onderworpen droefheid’ Over opmars, resonantie en interpretatie van het Egidiuslied
 • Vrouwenlied en mannenzang Latijnse geestelijke gezangen in laatmiddeleeuwse liederenhandschriftenuit de Lage Landen
 • ‘Jezus als wijnschenker’ in het laatmiddeleeuwse geestelijke lied Een inventariserende voorstudie
 • Vrient, ghij moet eens singen Het lied in de rederijkersklucht
 • Mocht ik van haar verwerven... Over verzamelingen en verzamelaars in de middeleeuwen en de zestiende eeuw
 • Een profeet uit het Oosten Spiritualist Hendrik Niclaes en de Nederlandse liedcultuur
 • Een nóg ouder geuzenliedboek Signalement van de druk [1576-1577] met de oudst bekendeNederlandse Wilhelmustekst
 • Liefdesliedjes uit Amsterdam Het Aemstelredams Amoreus lietboeck (1589)
 • Vrouw maan, blijf staan Wereldlijke liederenverzamelingen van de zestiende eeuw
 • Hoffmann von Fallersleben en het Antwerps Liedboek
 • Onder de altijdgroene linde Over orale principes in Middelnederlandse liederen
 • Onder de altijdgroene linde II Persoonlijke inbreng van zangers in de mondelinge liedcultuur
 • Methodologische overwegingen bij het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600
 • Over de auteurs
 • Register
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   De perfecte verleiding
   Free
   De perfecte verleiding
   By Natascha Veldhorst
   In het spoor van Emile Zola
   Free
   In het spoor van Emile Zola
   By Pieter Borghart
   Lustige geesten
   Free
   Lustige geesten
   By Arjan van Dixhoorn
   Om beters wille
   Free
   Om beters wille
   By Anne-Laure van Bruaene
   De omwenteling van 1830
   Free
   De omwenteling van 1830
   By Hendrik Conscience
   Free
   Napoleon Geschetst Tweede omgewerkte druk
   By Herman Théodore Chappuis
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists