De fiere nachtegaal
Louis Peter Grijp
History
De fiere nachtegaal
Free
Description
Contents
Reviews

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs, and on intertextuality. What is new is the use of ethnological perspective by a number of the authors. This book is a collection of songs: messages from loved ones to joyous songs sung by groups at home and in the pub, or by farmers and servants whilst weeding, mowing and harvesting. At the same time religious melodies convey their desire for God or their distaste of the world.

De fiere nachtegaal brengt boodschappen van geliefden over in liederen gezongen door vrolijke gezelschappen thuis en in de kroeg, of door boeren en knechten onder het wieden, maaien en binnenhalen van de oogst. Op dezelfde melodieën bezingen religieuzen hun verlangen naar God of hun afkeer van de wereld. De fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten, over de performance en de mondelinge overlevering van oude liederen, over intertekstualiteit en contrafactuur. Nieuw is het etnologisch perspectief dat een aantal auteurs hanteert.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inleiding
Over de interpretatie van het oude lied
Hadewijch: mystiek tussen oraliteit en schriftelijkheid 33Over de verbinding van inhoud en vorm
De zingende Hadewijch II Uitvoeringspraktijk van de liederen en praktische mystiek
Een tweede proefvlucht naar het zwarte gat van de veertiende eeuw De opvattingen van een germanist
Klerikalisering of verburgerlijking? Enkele beschouwingen over het profiel van de Gruuthuse-dichter(s)
De liederen van het Gruuthuse-handschrift Notatie, uitvoeringspraktijk en editieproblemen
‘Schoon onderworpen droefheid’ Over opmars, resonantie en interpretatie van het Egidiuslied
Vrouwenlied en mannenzang Latijnse geestelijke gezangen in laatmiddeleeuwse liederenhandschriftenuit de Lage Landen
‘Jezus als wijnschenker’ in het laatmiddeleeuwse geestelijke lied Een inventariserende voorstudie
Vrient, ghij moet eens singen Het lied in de rederijkersklucht
Mocht ik van haar verwerven... Over verzamelingen en verzamelaars in de middeleeuwen en de zestiende eeuw
Een profeet uit het Oosten Spiritualist Hendrik Niclaes en de Nederlandse liedcultuur
Een nóg ouder geuzenliedboek Signalement van de druk [1576-1577] met de oudst bekendeNederlandse Wilhelmustekst
Liefdesliedjes uit Amsterdam Het Aemstelredams Amoreus lietboeck (1589)
Vrouw maan, blijf staan Wereldlijke liederenverzamelingen van de zestiende eeuw
Hoffmann von Fallersleben en het Antwerps Liedboek
Onder de altijdgroene linde Over orale principes in Middelnederlandse liederen
Onder de altijdgroene linde II Persoonlijke inbreng van zangers in de mondelinge liedcultuur
Methodologische overwegingen bij het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600
Over de auteurs
Register
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like