De perfecte verleiding
Free

De perfecte verleiding

By Natascha Veldhorst
Free
Book Description

Music; Stage presentations; History of Amsterdam

In de zeventiende eeuw ging vrijwel iedere toneelvoorstelling gepaard met muziek. Er werd niet alleen gemusiceerd tussen de bedrijven, maar ook in het toneelstuk zelf. Muziek diende als achtergrond en versiering en was functioneel geïntegreerd in de handeling van het drama. Uit de rekeningen van de Amsterdamse Schouwburg blijkt dat men professionele musici in dienst had; daarnaast werd er gezongen en gedanst door de acteurs. In navolging van buitenlandse toneelmuziekstudies wordt in dit boek voor het eerst uitvoerig aandacht besteed aan de zeventiende-eeuwse theatermuziek in de Nederlanden. Centraal staat de toneeldichter Jan Harmensz Krul, die de muziek op vakkundige manier in zijn toneelstukken verweefde en die in 1634 de Amsterdamse Musyck-kamer oprichtte - een stichting die geheel gewijd was aan het samengaan van poëzie en muziek op het toneel. Aan de hand van vijf karakteristieke muzikale scènes uit zijn werk (de wachterscène, gevangenisscène, serenade, offerscène en slaapscène) wordt een beeld geschetst van de toenmalige Amsterdamse toneelmuziekpraktijk. Zulke muzikale scènes waren ook geliefd bij andere toneeldichters, in binnen- en buitenland. Zij hadden voor het publiek een signaalfunctie: het waren direct herkenbare situaties, ijkpunten in het drama, die standaard met muziek werden geassocieerd. Dichters varieerden hierop naar hartelust. Voor toneelschrijver en toeschouwer waren die stereotiepe muzikale scènes wat muziek was voor de personages in de toneelstukken: een effectief middel om te manipuleren - een perfecte verleiding, van oog, oor en hart.

Table of Contents
 • Inhoudsopgave
 • Woord vooraf
 • 1. Geen toneel zonder muziek
 • 2. Een eeuw Nederlandse toneelmuziek
 • 3. De trompetter en de dageraad
 • 4. Klaagzang achter de tralies
 • 5. De zingende minnaar onder het raam
 • 6. Meerstemmig eerbetoon aan de goden
 • 7. Zacht ruisend daalde het inzicht neer
 • 8. Conclusie
 • Bijlagen
 • Noten
 • Geciteerde bronnen
 • Bibliografie
 • Verantwoording illustraties
 • Summary
 • Register
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Zingend door het leven
   Free
   Zingend door het leven
   By Natascha Veldhorst
   Lustige geesten
   Free
   Lustige geesten
   By Arjan van Dixhoorn
   In het spoor van Emile Zola
   Free
   In het spoor van Emile Zola
   By Pieter Borghart
   Om beters wille
   Free
   Om beters wille
   By Anne-Laure van Bruaene
   De fiere nachtegaal
   Free
   De fiere nachtegaal
   By Louis Peter Grijp
   Free
   In het Schemeruur
   By Pieter Louwerse
   Beatrice
   Free
   Beatrice
   By H. Rider (Henry Rider) Haggard
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...