Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995
Free

Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995

By Hans van Maanen
Free
Book Description

Culture and institutions; Stage presentations

Hans van Maanen schetst een geschiedenis van de toneelwereld, niet van het toneel. De productie van toneel speelt in die wereld natuurlijk een zeer belangrijke rol, maar de aandacht gaat vooral uit naar de verandering van distributie van theater door de jaren heen. Ook de rol van de overheid - die onophoudelijk probeert de ontwikkelingen te volgen of beheersbaar te houden - wordt belicht. De auteur behandelt de geschiedenis van het toneelbestel op analytische wijze en besteedt daarnaast aandacht aan de belangrijkste knelpunten van het hedendaagse bestel: het kwaliteitsprobleem, de participatiekwestie en het legitimeringsvraagstuk.

Table of Contents
 • Inhoudsopgave
 • Woord vooraf
 • Deel I: Toneel
 • H1. Hoe toneel betekenis krijgt
 • Deel II: Geschiedenis van het bestel
 • H2. Voorgeschiedenis
 • H3. Tussen 1950 en 1970
 • H4. Van 1970 tot 1995
 • Deel III: Een analyse
 • H5. Ontwikkelingen
 • Bij wijze van besluit: de toekomst
 • Bibliografie
 • Register
 • Appendix. Kerngegevens gezelschappen 1945-1995
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists