Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995
Free

Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995

By Hans van Maanen
Free
Book Description

Culture and institutions; Stage presentations

Hans van Maanen schetst een geschiedenis van de toneelwereld, niet van het toneel. De productie van toneel speelt in die wereld natuurlijk een zeer belangrijke rol, maar de aandacht gaat vooral uit naar de verandering van distributie van theater door de jaren heen. Ook de rol van de overheid - die onophoudelijk probeert de ontwikkelingen te volgen of beheersbaar te houden - wordt belicht. De auteur behandelt de geschiedenis van het toneelbestel op analytische wijze en besteedt daarnaast aandacht aan de belangrijkste knelpunten van het hedendaagse bestel: het kwaliteitsprobleem, de participatiekwestie en het legitimeringsvraagstuk.

Table of Contents
 • Inhoudsopgave
 • Woord vooraf
 • Deel I: Toneel
 • H1. Hoe toneel betekenis krijgt
 • Deel II: Geschiedenis van het bestel
 • H2. Voorgeschiedenis
 • H3. Tussen 1950 en 1970
 • H4. Van 1970 tot 1995
 • Deel III: Een analyse
 • H5. Ontwikkelingen
 • Bij wijze van besluit: de toekomst
 • Bibliografie
 • Register
 • Appendix. Kerngegevens gezelschappen 1945-1995
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...