Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995
Hans van Maanen
History
Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995
Free
Description
Contents
Reviews

Culture and institutions; Stage presentations

Hans van Maanen schetst een geschiedenis van de toneelwereld, niet van het toneel. De productie van toneel speelt in die wereld natuurlijk een zeer belangrijke rol, maar de aandacht gaat vooral uit naar de verandering van distributie van theater door de jaren heen. Ook de rol van de overheid - die onophoudelijk probeert de ontwikkelingen te volgen of beheersbaar te houden - wordt belicht. De auteur behandelt de geschiedenis van het toneelbestel op analytische wijze en besteedt daarnaast aandacht aan de belangrijkste knelpunten van het hedendaagse bestel: het kwaliteitsprobleem, de participatiekwestie en het legitimeringsvraagstuk.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inhoudsopgave
Woord vooraf
Deel I: Toneel
H1. Hoe toneel betekenis krijgt
Deel II: Geschiedenis van het bestel
H2. Voorgeschiedenis
H3. Tussen 1950 en 1970
H4. Van 1970 tot 1995
Deel III: Een analyse
H5. Ontwikkelingen
Bij wijze van besluit: de toekomst
Bibliografie
Register
Appendix. Kerngegevens gezelschappen 1945-1995
The book hasn't received reviews yet.