Surinaams contrast
Free

Surinaams contrast

By A. Stipriaan van
Free
Book Description

In-depth study of the Suriname plantations in the 18th and 19th centuries. Based on archival research in England, Suriname, and the Netherlands, this book focuses on the idea that there existed a precarious balance between super exploitation and survival on the coffee, sugar, and cotton plantations.

Plantages en slaven vormden meer dan twee eeuwen de kern van de Surinaamse maatschappij. Surinaams contrast biedt op basis van een bijna tienjarig onderzoek van Nederlands, Surinaams en Engels archiefmateriaal over enkele honderden plantages de meest uitvoerige en diepgaande studie over deze tweeëenheid.De studie schetst een levendig en gedetailleerd beeld van de Surinaamse samenleving in de achttiende en negentiende eeuw. Aangetoond wordt dat er meerdere plantagesectoren waren- koffie, suiker en katoen—die structureel van elkaar verschilden en ieder een geheel eigen geschiedenis hebben gekend. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij de strijd tegen het water die het leven op de meeste Surinaamse plantages verzwaarde.Voor het grootste deel van de Surinaamse bevolking was de plantage behalve werk- ook woonplaats. Daarom wordt niet alleen de arbeid, maar ook de leefwereld van de plantagebewoners beschreven. Dat daarbij de meeste aandacht uitgaat naar de levenswijze en bestaansstrijd van de slaven ligt voor de hand: zij vormden nu eenmaal de overgrote meerderheid van de bevolking en waren van generatie op generatie gebonden aan de plantages.Surinaams contrast toont voorts aan dat de Surinaamse samenleving voortdurend in beweging was en veranderde. Roofbouw en overleven kenmerkten, in wankel evenwicht, de Surinaamse plantagemaatschappij. In hoeverre Suriname in dit en in andere opzichten afweek van het algemene Caraïbische patroon wordt duidelijk uit de vele vergelijkingen die worden gemaakt met andere plantagekoloniën in de regio.

Table of Contents
 • surinaams contras omslag
 • Surinaams_contrast_KITLV.pdf
 • Inhoud
 • Lijst van figuren en tabellen
 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Nederland, Suriname en het Caraïbisch gebied tot 1863
 • Plantages in beweging
 • Opbouw van de plantage-infrastructuur
 • Produktiefactoren en hun samenhang
 • Ontwikkeling van de produktiviteit
 • Innoveren is overleven
 • Ontwikkeling van de kapitaalvoorziening
 • Wat brengt het op?
 • Continuïteit en eigenbelang in het management
 • Slavendemografie
 • Veranderingen in de arbeids- en levensomstandigheden van de slaven
 • De ijzeren vuist wordt gehandschoend
 • De dynamiek van overleven
 • BIJLAGE 1 Surinaamse export van suiker, koffie,katoen en cacao 1700-1869
 • BIJLAGE 2 Prijs van Surinaamse suiker, koffie en katoenin Nederland 1740-1864
 • BIJLAGE 3 Exportwaarde Surinaamse suiker, koffie enkatoen 1740-1864
 • BIJLAGE 4 De Surinaamse plantage-economie 1713-1890
 • BIJLAGE 5 Financiële balans Surinaamse overheid1790-1863
 • BIJLAGE 6 Waarde van de Surinaamse gulden 1712-1847
 • BIJLAGE 7 Warrand van plantage Leliëndaal 1745
 • BIJLAGE 8 Innovaties in het kookhuis op Vossenburg 1822-1862
 • BIJLAGE 9 Opstandigheid op plantages
 • BIJLAGE 10 Doodsoorzaken
 • BIJLAGE 11 Uitdelingen per slaaf
 • BIJLAGE 12 Plantagebronnen
 • Bibliografie
 • Geografisch register
 • Personen- en zakenregister
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists