Káínyoo peê méáta olmákau ilpápít
Free

Káínyoo peê méáta olmákau ilpápít

By Basilio Gimo
Free
Book Description

Eimákakí enkitejó te oó inkáatini kumók. Éíyiolót te oó ilósekîn lényená. Óre te ená átiní é Nyungwe náa ékidôl enkitejó peê éâny epalikí olmakáu peê eroró enkejú enyé.This is the Maa version. Versions of this book have been produced by the African Storybook Project in


 • English

 • Ateso

 • Setswana

 • Maa

 • Oluwanga

 • Ng’aturkana

 • Lumasaaba (Lugisu)


The Red Zebra Project celebrates African storytelling in local languages.
Table of Contents
 • Káínyoo peê méáta olmákau ilpápít Basilio Gimo, David Ker Maa
 • Óre nabô olóng, néim enkítejó embatá ó olkejú.
 • Nétií siî nínye olmákau, egirá alooló nénya inkújít naányorí.
 • Néítu édôl olmákau ajó kétíi siî nínye enkítejó. Néroro enkejú é enkitejó. Néyietu enkítejó néjo, “ló mákau! Émidolíta doí ajó kítórórua enkejú?”
 • Néjokí olmákau enkitejó peê epalikí, “tápalikíaki olchoré láí. Eitú áádól. Tápalikíaki!” Káke eitú énîng enkítejó, nébuaakí olmakáu, “ítóótíkio! ídól áí olóng! Ílak!”
 • Nélo enkítejó aing’orú enkímá néjokí, “shómo, tápejo olmakáu tenépuku te enkáre alotú anyá inkújít. Áatororúá!” Néjokí enkíma, “metíi enyámalí, enkitejó olchoré láí. Káás ínâ.
 • Óre áí ríshátá ényáítâ olmákau inkújít tenélamita olkejú “whoosh!” Néipíip enkíma néíteru anyá ilpápít lé olmakáu.
 • Néíteru olmákau aishír nékuet aló atúa enkáré. Káke etapéjote ilpapít póoki. Néíshir olmákau ajó, “etapéjote ilpapít láainéí! Ítápéjo ilpápít láainéí pookí! Meókire aáta ilpápít láainéí sidaîn.
 • Ínâ oshî peê mélám olmákau enkáré. Kéuré ajó kénya enkíma. Etishípe enkítejó peê édôl ajó etapéje olmákau, néjo, “áítálákua!”
 • Káínyoo peê méáta olmákau ilpápít Story Text By: Basilio Gimo, David Ker Illustration: Carol Liddiment, Anonymous Translated By: Versioned By: Leonard Kotikash Language: Maa © Red Zebra Project This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) Version 3.0 Unported Licence Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s. Text copyright SIL Mozambique, www.lidemo.net. The Red Zebra Project celebrates African storytelling in local languages. To find out more, visit http://redzebraproject.com.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists