Ang Pag-ibig ng Layas
Free

Ang Pag-ibig ng Layas

By Jose N. Sevilla
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG PAG-IBIG NG LAYAS
 • Mga Nilalaman
 • I. Gising Mayaman
 • II. Sa Bahay nina Selmo
 • III. Ang Bulungan ng Dalawang Puso
 • IV. Si Orang
 • V. Si Selmo at si Yoyong
 • VI. Ang Matuling Bwick
 • VII. Nang Hapong Yaon
 • VIII. Pagtatapat
 • IX. Noo’y Lingo
 • X. Ang Pagkainip ni Selmo
 • XI. Sa Bailuhan
 • XII. Babaing Politiko
 • XIII. Kung Maglaro ang Puso
 • XIV. Nahule sa Bitag
 • XV. Sinagpang ang Pain
 • XVI. Noo’y Karnabal
 • XVII. ¡Oh!, ang Panibugho
 • XVIII. Sapantahang Nagbago
 • XIX. Ang Luhog ni Orang
 • XX. Ang Sigwa
 • XXI. Kailan Tayo Pakakasal?
 • XXII. Ang Paghihiñgalo ng mga Kalolwa
 • XXIII. Isang Matibay na Puso
 • XXIV. Ang Pulot at Gata
 • XXV. Ang Higanti ni Tomas
 • XXVI. Nabigo ang Paglalakbay
 • XXVII. Ang Impierno sa Lupa
 • XXVIII. Ang Pagguho ng Tahanan
 • XXIX. ¡Walong Taon!
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists