Ang Pag-ibig ng Layas
Free

Ang Pag-ibig ng Layas

By Jose N. Sevilla
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG PAG-IBIG NG LAYAS
 • Mga Nilalaman
 • I. Gising Mayaman
 • II. Sa Bahay nina Selmo
 • III. Ang Bulungan ng Dalawang Puso
 • IV. Si Orang
 • V. Si Selmo at si Yoyong
 • VI. Ang Matuling Bwick
 • VII. Nang Hapong Yaon
 • VIII. Pagtatapat
 • IX. Noo’y Lingo
 • X. Ang Pagkainip ni Selmo
 • XI. Sa Bailuhan
 • XII. Babaing Politiko
 • XIII. Kung Maglaro ang Puso
 • XIV. Nahule sa Bitag
 • XV. Sinagpang ang Pain
 • XVI. Noo’y Karnabal
 • XVII. ¡Oh!, ang Panibugho
 • XVIII. Sapantahang Nagbago
 • XIX. Ang Luhog ni Orang
 • XX. Ang Sigwa
 • XXI. Kailan Tayo Pakakasal?
 • XXII. Ang Paghihiñgalo ng mga Kalolwa
 • XXIII. Isang Matibay na Puso
 • XXIV. Ang Pulot at Gata
 • XXV. Ang Higanti ni Tomas
 • XXVI. Nabigo ang Paglalakbay
 • XXVII. Ang Impierno sa Lupa
 • XXVIII. Ang Pagguho ng Tahanan
 • XXIX. ¡Walong Taon!
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...