Ang Pag-ibig ng Layas
Free

Ang Pag-ibig ng Layas

By Jose N. Sevilla
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG PAG-IBIG NG LAYAS
 • Mga Nilalaman
 • I. Gising Mayaman
 • II. Sa Bahay nina Selmo
 • III. Ang Bulungan ng Dalawang Puso
 • IV. Si Orang
 • V. Si Selmo at si Yoyong
 • VI. Ang Matuling Bwick
 • VII. Nang Hapong Yaon
 • VIII. Pagtatapat
 • IX. Noo’y Lingo
 • X. Ang Pagkainip ni Selmo
 • XI. Sa Bailuhan
 • XII. Babaing Politiko
 • XIII. Kung Maglaro ang Puso
 • XIV. Nahule sa Bitag
 • XV. Sinagpang ang Pain
 • XVI. Noo’y Karnabal
 • XVII. ¡Oh!, ang Panibugho
 • XVIII. Sapantahang Nagbago
 • XIX. Ang Luhog ni Orang
 • XX. Ang Sigwa
 • XXI. Kailan Tayo Pakakasal?
 • XXII. Ang Paghihiñgalo ng mga Kalolwa
 • XXIII. Isang Matibay na Puso
 • XXIV. Ang Pulot at Gata
 • XXV. Ang Higanti ni Tomas
 • XXVI. Nabigo ang Paglalakbay
 • XXVII. Ang Impierno sa Lupa
 • XXVIII. Ang Pagguho ng Tahanan
 • XXIX. ¡Walong Taon!
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists