Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral
Free

Mga Dakilang Pilipino o ang kaibigan ng mga nagaaral

By Jose N. Sevilla
Free
Book Description
Table of Contents
 • SA LANG̃IT NG̃ BAYANG̃ PILIPINAS.
 • MG̃A DAKILANG̃ PILIPINO
  • o
 • ANG̃ KAIBIGAN NG̃ MG̃A NAGAARAL
  • SININOP NI
   • Jose N. Sevilla at Tolentino
    • UPANG̃ MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHÍN
    • UNANG̃ PAGKALIMBAG MAYNILA, 1922
    • MAYNILA, K.P.
   • UPANG̃ MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHÍN
   • UNANG̃ PAGKALIMBAG MAYNILA, 1922
   • MAYNILA, K.P.
  • Jose N. Sevilla at Tolentino
   • UPANG̃ MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHÍN
   • UNANG̃ PAGKALIMBAG MAYNILA, 1922
   • MAYNILA, K.P.
  • UPANG̃ MAGAMIT NA AKLAT NA BABASAHÍN
  • UNANG̃ PAGKALIMBAG MAYNILA, 1922
  • MAYNILA, K.P.
  • TUNTUNAN
  • PAUNANG̃ SALITA
  • ALI MUDIN
  • RAHÁ SOLIMAN
  • RAHA LAKAN DULA
  • TOMAS PINPIN
  • Francisco Baltazar (Balagtas)
  • JOSE CRUZ (Huseng Sisiw)
  • P. PEDRO PABLO PELAEZ
  • P. JOSE BURGOS
  • JUAN LUNA Y NOVICIO
  • GRACIANO LOPEZ JAENA
  • APOLINARIO MABINI
  • JOSE Ma. BASA
  • PEDRO A. PATERNO
  • ANTONIO Ma. REGIDOR
  • FELIPE G. CALDERON
  • CAYETANO ARELLANO
  • SUSANA REVILLA
  • TEODORA ALONZO
  • Melchora Aquino (Tandang Sora)
  • APOLONIO SAMSON (Tinteng Pulonyo)
  • MIGUEL MALVAR
  • EMILIO JACINTO
  • ANTONIO LUNA y NOVICIO
  • GREGORIO DEL PILAR
  • MARCELO H. DEL PILAR
  • MARIANO PONCE
  • PASCUAL H. POBLETE
  • RAFAEL DEL PAN
  • P. MARIANO GOMEZ
  • ANDRES BONIFACIO
   • Halaw sa mga Tula ni Gat Bonifacio
    • PAGIBIG SA BAYAN
    • MG̃A ARAL NG̃ KATIPUNAN.
   • PAGIBIG SA BAYAN
   • MG̃A ARAL NG̃ KATIPUNAN.
  • Halaw sa mga Tula ni Gat Bonifacio
   • PAGIBIG SA BAYAN
   • MG̃A ARAL NG̃ KATIPUNAN.
  • PAGIBIG SA BAYAN
  • MG̃A ARAL NG̃ KATIPUNAN.
  • P. JACINTO ZAMORA
  • GAT JOSE RIZAL AT MERCADO
  • ANG̃ AKING̃ HULING̃ PAALAM
   • (HANG̃O SA WIKANG̃ KASTILA)
  • (HANG̃O SA WIKANG̃ KASTILA)
  • PINAGSANGUNIAN.
  • PASASALAMAT
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists