Het Geldersch Byenboek of pratyk der byen, langs den kant der Maes, Peel en Niers, in het overkwartier van Gelderland
Petrus Hendrix
Other
Het Geldersch Byenboek of pratyk der byen, langs den kant der Maes, Peel en Niers, in het overkwartier van Gelderland
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Het Geldersch Byenboek
of pratyk der byen, langs den kant der Maes, Peel en Niers,
IN HET OVERKWARTIER VAN GELDERLAND,
DOOR Petrus HENDRIX in leven, Kapelaan te Lottum.
MAASTRICHT, Stoomdrukkerij van »Le Courrier de la Meuse”. 1890.
INLEIDING.
Register van de principaelste Saeken.
Het Geldersch Byenboek.
VOORREEDEN TOT DEN LEESER.
Eerste deel.
Capittel I.
Van de natuer der byen.
Capittel II.
Van den arbeyt der byen.
Capittel III.
Van den aert der byen.
Capittel IV.
Eenige observatie om de jaeren te kennen of sy vette ofte maeger syn.
Het tweede deel.
Capittel I.
Van de vyanden der byen.
Capittel II.
Van den wolf der byen.
Capittel III.
Van den inwendigen vyand.
Het derde deel.
Capittel I.
Van het huys der byen.
Capittel II.
Van de byen-hut ofte schop in den winter.
Capittel III.
Van die hut in den somer.
Het vyerde deel.
Capittel I.
Van de vaeselbyen ofte opsetters.
Het vyefde deel.
Capittel I.
Van de ponden der vaeselbyen.
Capittel II.
Wat nog moet geobserveert worden.
Het vyfde deel.
Capittel I.
Van het vuylmaeken der byen.
Het sesde deel.
Capittel I.
Van het reynigen der byen en visitieren der selven naer den wynter.
Het sevende deel.
Capittel I.
Hoe men eene moerloose bye in den lenten helpen kan.
Het aegste deel.
Capittel I.
Van de roovers en vyanden der byen.
Capittel II.
Van de middelen tegen de roovers.
Het negende deel.
Capittel I.
Van het voeren en laeven der byen.
Het tiende deel.
Van het korten in den lenten.
Het elfste deel.
Capittel I.
Van het eerste swaermen en jaegen.
Capittel II.
Van het jaegen der byen.
Capittel III.
Van de swacken byen die op haeren tydt niet konnen gejaegt worden.
Het twaelfde deel.
Capittel I.
Van het swaermen der byen.
Capittel II.
Van de swaermen der gejaegden byen.
Capittel III.
Hoe de naerswaermen moeten staen.
Capittel IV.
Eenige bemerkingen voor de liefhebbers der byen.
Het dertiende deel.
Van het bewaeren der moeren.
Het vyertiende deel.
Van de laemen dolle en onvrugtbaere moeren.
Het vyftynde deel.
Van het korten der byen naer het swaermen.
Het sestynde deel.
Van het verspelen der moeren.
Het seventynde deel.
Van het helpen der moerloosen.
Het achtynde deel.
Van het lappen der byen.
Het negentiende deel.
Van het hanteeren der jaegers.
Het twyntigste deel.
Van het omsetten der byen.
Het een en twyntigste deel.
Van de ongesontheydt en vuyligheydt der byen.
Het twee en twintigste deel.
Hoe een ongesonde bye moet gesondt gemaekt worden.
Het dry en twintigste deel.
Capittel I.
Hoe men voorders de byen moet hantieren.
Het vyer en twintigste deel.
Van het vervoeren der byen naer de Peel enz.
Capittel II.
Van de beste byen om naer den Peel te vaeren.
Capittel III.
Wat men moet doen naer het vervaeren der byen.
Het vyf en twyntigste deel.
Van het terughaelen der byen uit de Peel.
Het zes en twintigste deel.
Van het dooden der byen.
Het seven en twintigste deel.
Van het maeken van den honingh.
Het agt en twintygste deel.
Hoe men den byen uytsteekt en den honingh in de ton doet.
Het negen en twintygste deel.
Hoe men den honingh separeert van het was.
Het dartigste deel.
Van het mey maeken.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.