Kamerplanten: Handboek tot het kweeken van planten in de kamer
Max Hesdörffer
Other
Kamerplanten: Handboek tot het kweeken van planten in de kamer
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Kamerplanten.
Handboek tot het kweeken van planten in de kamer, vrij bewerkt naar het Duitsch
Door E. Th. Witte, Hortulanus te Leiden. Tweede druk.
Leiden. A. W. Sijthoff’s Uitgevers-Maatschappij.
Voorwoord.
Voorwoord bij den tweeden druk.
Inhoud.
Inleiding.
I. Algemeene wenken.
De inrichting van den kamertuin.
De gereedschappen.
De aarde.
Het zaaien en uitplanten.
De kunstmatige of ongeslachtelijke voortkweeking van kamerplanten.
Het oppotten en verplanten.
De behandeling van pas opgepotte of verpotte planten.
Het gieten.
De bemesting der potplanten.
Het snoeien der potplanten.
Het opbinden der potplanten.
Zindelijkheid bij het kweeken van planten.
De vijanden der kamerplanten.
Zieke kamerplanten.
Het verwarmen der vertrekken.
Het luchten der vertrekken.
Het overwinteren en aan den groei brengen van bollen en knollen.
De kamerplanten gedurende den zomer.
A. In den Tuin.
B. De kamerplanten op het balkon en in de vensterbank.
A. In den Tuin.
B. De kamerplanten op het balkon en in de vensterbank.
Plantenbakjes en hun Beplanting.
Het binnenbrengen der gedurende den zomer buiten gekweekte planten.
De kelder als overwinteringsplaats voor harde planten.
II. De beste kamerplanten.
Inleiding.
Struikachtige bloemplanten voor koele vertrekken, het balkon en de vensterbank.
Struikachtige bloemplanten voor warme vertrekken.
Kruidachtige bloemplanten voor koele vertrekken.
Kruidachtige bloemplanten voor warme vertrekken.
Bol- en Knolgewassen.
Aroideeën of Aäronskelkachtige planten.
Bromeliaceeën of Ananasachtige planten.
Gesneriaceeën.
Orchideeën.
Klimplanten.
Hang- of Ampelplanten.
Zomerbloemen.
Cacteeën.
Succulenten of Vetplanten.
Bladplanten.
Struik- en boomachtige bladplanten voor koele vertrekken.
Struik- en boomachtige bladplanten voor warme vertrekken.
Kruidachtige bladplanten voor koele vertrekken.
Kruidachtige bladplanten voor warme vertrekken.
Palmen.
Cordyline en Dracæna.
Potplanten met fraaie vruchten.
Coniferen.
Varens.
Mossen of Lycopodiaceeën.
Het aquarium.
Practische aquariums voor de cultuur van waterplanten.
De beplanting van het aquarium.
De versiering van het aquarium.
De verzorging van het beplante aquarium.
Inheemsche en uitheemsche waterplanten.
De beste planten voor het kamer-aquarium.
Onder water groeiende planten.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
Waterplanten met drijvende bladeren.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
Drijvende waterplanten.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
a. Uitheemsche soorten.
b. Inlandsche soorten.
Het terrarium.
III. Het Forceeren.
Inleiding.
Algemeene regels voor het forceeren.
Bolgewassen.
De beste bolgewassen om te forceeren.
IV. Kalender der Maandelijksche werkzaamheden.
Januari.
Februari.
Maart.
April.
Mei.
Juni.
Juli.
Augustus.
September.
October.
November.
December.
Alphabetisch Register.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
Lijst van Illustraties
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.