Handboek voor den kaasmaker in Nederland
Pierre Jean Hollman
Other
Handboek voor den kaasmaker in Nederland
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Opmerkingen van de bewerker
HANDBOEK VOOR DEN KAASMAKER in Nederland,
VOORREDE.
INHOUDSOPGAVE.
EERSTE NAAMLIJST VAN INTEEKENAREN
OP
HOLLMANS HANDBOEK VOOR DEN KAASMAKER
IN NEDERLAND.
TWEEDE NAAMLIJST VAN INTEEKENAREN
De melk, hare zamenstelling en eigenschappen.
Schadelijke Gewassen.
Ongesteldheden der koe; gebreken van de melk.
Het kaasmaken; algemeene begrippen.
Het maken van nederlandsche kaas.
Gebreken der kaas.
ERRATA.
Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.