Handboek voor den kaasmaker in Nederland
Free

Handboek voor den kaasmaker in Nederland

By Pierre Jean Hollman
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • HANDBOEK VOOR DEN KAASMAKER in Nederland,
  • VOORREDE.
  • INHOUDSOPGAVE.
  • EERSTE NAAMLIJST VAN INTEEKENAREN
  • OP
  • HOLLMANS HANDBOEK VOOR DEN KAASMAKER
  • IN NEDERLAND.
  • TWEEDE NAAMLIJST VAN INTEEKENAREN
  • De melk, hare zamenstelling en eigenschappen.
  • Schadelijke Gewassen.
  • Ongesteldheden der koe; gebreken van de melk.
  • Het kaasmaken; algemeene begrippen.
  • Het maken van nederlandsche kaas.
  • Gebreken der kaas.
  • ERRATA.
 • Overzicht aangebrachte correcties
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists