Pascual de Leon
Education & Teaching
Buntong Hininga Mga Tulang Tagalog
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
BUNTONG HINING̃A
MGA TULANG TAGALOG
NI
PASCUAL DE LEON (Pasleo) Mánunulat sa páhayagang "Ang Mithi" ("El Ideal") at kasapi sa "Aklatang Bayan"
UNANG PAGKÁPALIMBÁG
Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
MAYNILA, K.P.—1915.
TALAAN NG NILALAMAN
PANGBUNG̃AD
PANGBUNG̃AD
I.
BUNTONG HINING̃A
BUNTONG HINING̃A...
¡HINAGPIS.....!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
¡DALAMHATI!...
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
¡AKO...!
¡ULAP...!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
¡ANG LUHA NG HIBANG.....!
¡KURUS AT LIBING̃AN..!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
KUNG AKO'Y SINO...
I.
II.
III.
I.
II.
III.
Si Puring...!
¡NOON...!
Bagong Taon...
KUNDIMAN NG PUSO
KUNDIMAN NG PUSO
¡...............!
¡ALA-ALA....!
Saksi...!
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
Kundiman...!
Ang iyong pangako
¡ANG REYNA ELENA.....!
¡Huwag kang manganib...!
(SAGOT SA LIHAM MO)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
(SAGOT SA LIHAM MO)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
¡Lihim ng mga titig!...
¡CHOLENG...!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
TINDING...
Noo'y isang hapon...
Daglian...
Unang damdamin!
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
¡INFIERNO....!
¡Kamanyang...!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Ang abaniko mo...
Kung ikaw'y umibig
Tag-ulan...
II.
PAGSISISI......
(TULANG MAY ANIM NA BAHAGI.)
¡PAGSISISI.....!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
III.
ALBUM NG DALAGA...
HANDOG:
Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
Album ng Dalaga...
I.
Simula.
II.
Ang mga buhok mo...
III.
Ang mga mata mo...
IV.
Ang mga pisngi mo.
V.
Ang mga labi mo.
VI.
Ang mga kamay mo.
VII.
¡Ang mga paa mo..!
VIII.
Wakas...
I.
Simula.
II.
Ang mga buhok mo...
III.
Ang mga mata mo...
IV.
Ang mga pisngi mo.
V.
Ang mga labi mo.
VI.
Ang mga kamay mo.
VII.
¡Ang mga paa mo..!
VIII.
Wakas...
ANG PANYO...
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
¡Ang Pamaypay!
IV.
ANG ALBUM NI INA...
I.
Ang aking Ina.
II.
Pag-ibig ni Ina.
III.
Ang halik ni Ina.
IV.
Ugali ni Ina.
V.
Ang awit ni Ina.
VI.
Libingan ni Ina.
VII.
Ang aral ni Ina.
VIII.
Bulaklak kay Ina.
MGA PAPURI'T PARANG̃AL
SA KUMATHA NITO
Pagkatapos tunghayan...
Ramo de Laurel
PANUOB...
¡Bulalakaw...!
Mga mali sa pagkakalimbag
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Free
Jose Maria Rivera
Cinematografo
Free
G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Ang Katipunan
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Free
graf Leo Tolstoy
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Ang Mananayaw
Free
Rosauro Almario
Ang Mananayaw
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
Free
William Shakespeare, G. D. Roke
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo