Free

Buntong Hininga Mga Tulang Tagalog

By Pascual de Leon
Free
Book Description
Table of Contents
 • BUNTONG HINING̃A
 • MGA TULANG TAGALOG
  • NI
 • PASCUAL DE LEON (Pasleo) Mánunulat sa páhayagang "Ang Mithi" ("El Ideal") at kasapi sa "Aklatang Bayan"
  • UNANG PAGKÁPALIMBÁG
   • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • MAYNILA, K.P.—1915.
 • TALAAN NG NILALAMAN
 • PANGBUNG̃AD
  • PANGBUNG̃AD
 • I.
 • BUNTONG HINING̃A
  • BUNTONG HINING̃A...
  • ¡HINAGPIS.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡DALAMHATI!...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡AKO...!
  • ¡ULAP...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • ¡ANG LUHA NG HIBANG.....!
  • ¡KURUS AT LIBING̃AN..!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • XI.
  • XII.
  • XIII.
  • XIV.
  • XV.
  • KUNG AKO'Y SINO...
   • I.
   • II.
   • III.
  • I.
  • II.
  • III.
  • Si Puring...!
  • ¡NOON...!
  • Bagong Taon...
   • KUNDIMAN NG PUSO
  • KUNDIMAN NG PUSO
  • ¡...............!
  • ¡ALA-ALA....!
  • Saksi...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • Kundiman...!
  • Ang iyong pangako
  • ¡ANG REYNA ELENA.....!
  • ¡Huwag kang manganib...!
   • (SAGOT SA LIHAM MO)
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • (SAGOT SA LIHAM MO)
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • ¡Lihim ng mga titig!...
  • ¡CHOLENG...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • TINDING...
  • Noo'y isang hapon...
  • Daglian...
  • Unang damdamin!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡INFIERNO....!
  • ¡Kamanyang...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • Ang abaniko mo...
  • Kung ikaw'y umibig
  • Tag-ulan...
 • II.
 • PAGSISISI......
  • (TULANG MAY ANIM NA BAHAGI.)
  • ¡PAGSISISI.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • III.
 • ALBUM NG DALAGA...
  • HANDOG:
   • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Album ng Dalaga...
   • I.
   • Simula.
   • II.
   • Ang mga buhok mo...
   • III.
   • Ang mga mata mo...
   • IV.
   • Ang mga pisngi mo.
   • V.
   • Ang mga labi mo.
   • VI.
   • Ang mga kamay mo.
   • VII.
   • ¡Ang mga paa mo..!
   • VIII.
   • Wakas...
  • I.
  • Simula.
  • II.
  • Ang mga buhok mo...
  • III.
  • Ang mga mata mo...
  • IV.
  • Ang mga pisngi mo.
  • V.
  • Ang mga labi mo.
  • VI.
  • Ang mga kamay mo.
  • VII.
  • ¡Ang mga paa mo..!
  • VIII.
  • Wakas...
  • ANG PANYO...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡Ang Pamaypay!
 • IV.
 • ANG ALBUM NI INA...
  • I.
  • Ang aking Ina.
  • II.
  • Pag-ibig ni Ina.
  • III.
  • Ang halik ni Ina.
  • IV.
  • Ugali ni Ina.
  • V.
  • Ang awit ni Ina.
  • VI.
  • Libingan ni Ina.
  • VII.
  • Ang aral ni Ina.
  • VIII.
  • Bulaklak kay Ina.
 • MGA PAPURI'T PARANG̃AL
  • SA KUMATHA NITO
  • Pagkatapos tunghayan...
  • Ramo de Laurel
  • PANUOB...
  • ¡Bulalakaw...!
 • Mga mali sa pagkakalimbag
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Free
Esperanza
By Jose Maria Rivera
Free
Florante at Laura
By Francisco Balagtas
Nang Bata Pa Kami
Free
Nang Bata Pa Kami
By Pura Medrano
Alamat ng Ilang-Ilang
Free
Alamat ng Ilang-Ilang
By Jose N. Sevilla
Paalaala sa mga Mapagusapin
Free
Paalaala sa mga Mapagusapin
By José Rizal
Free
Cinematografo
By Jose Maria Rivera
Free
Ang Katipunan
By G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Also Available On
Categories
Curated Lists