Free

Buntong Hininga Mga Tulang Tagalog

By Pascual de Leon
Free
Book Description
Table of Contents
 • BUNTONG HINING̃A
 • MGA TULANG TAGALOG
  • NI
 • PASCUAL DE LEON (Pasleo) Mánunulat sa páhayagang "Ang Mithi" ("El Ideal") at kasapi sa "Aklatang Bayan"
  • UNANG PAGKÁPALIMBÁG
   • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • MAYNILA, K.P.—1915.
 • TALAAN NG NILALAMAN
 • PANGBUNG̃AD
  • PANGBUNG̃AD
 • I.
 • BUNTONG HINING̃A
  • BUNTONG HINING̃A...
  • ¡HINAGPIS.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡DALAMHATI!...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡AKO...!
  • ¡ULAP...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • ¡ANG LUHA NG HIBANG.....!
  • ¡KURUS AT LIBING̃AN..!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • XI.
  • XII.
  • XIII.
  • XIV.
  • XV.
  • KUNG AKO'Y SINO...
   • I.
   • II.
   • III.
  • I.
  • II.
  • III.
  • Si Puring...!
  • ¡NOON...!
  • Bagong Taon...
   • KUNDIMAN NG PUSO
  • KUNDIMAN NG PUSO
  • ¡...............!
  • ¡ALA-ALA....!
  • Saksi...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • Kundiman...!
  • Ang iyong pangako
  • ¡ANG REYNA ELENA.....!
  • ¡Huwag kang manganib...!
   • (SAGOT SA LIHAM MO)
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • (SAGOT SA LIHAM MO)
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • ¡Lihim ng mga titig!...
  • ¡CHOLENG...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • TINDING...
  • Noo'y isang hapon...
  • Daglian...
  • Unang damdamin!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡INFIERNO....!
  • ¡Kamanyang...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • Ang abaniko mo...
  • Kung ikaw'y umibig
  • Tag-ulan...
 • II.
 • PAGSISISI......
  • (TULANG MAY ANIM NA BAHAGI.)
  • ¡PAGSISISI.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • III.
 • ALBUM NG DALAGA...
  • HANDOG:
   • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Album ng Dalaga...
   • I.
   • Simula.
   • II.
   • Ang mga buhok mo...
   • III.
   • Ang mga mata mo...
   • IV.
   • Ang mga pisngi mo.
   • V.
   • Ang mga labi mo.
   • VI.
   • Ang mga kamay mo.
   • VII.
   • ¡Ang mga paa mo..!
   • VIII.
   • Wakas...
  • I.
  • Simula.
  • II.
  • Ang mga buhok mo...
  • III.
  • Ang mga mata mo...
  • IV.
  • Ang mga pisngi mo.
  • V.
  • Ang mga labi mo.
  • VI.
  • Ang mga kamay mo.
  • VII.
  • ¡Ang mga paa mo..!
  • VIII.
  • Wakas...
  • ANG PANYO...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡Ang Pamaypay!
 • IV.
 • ANG ALBUM NI INA...
  • I.
  • Ang aking Ina.
  • II.
  • Pag-ibig ni Ina.
  • III.
  • Ang halik ni Ina.
  • IV.
  • Ugali ni Ina.
  • V.
  • Ang awit ni Ina.
  • VI.
  • Libingan ni Ina.
  • VII.
  • Ang aral ni Ina.
  • VIII.
  • Bulaklak kay Ina.
 • MGA PAPURI'T PARANG̃AL
  • SA KUMATHA NITO
  • Pagkatapos tunghayan...
  • Ramo de Laurel
  • PANUOB...
  • ¡Bulalakaw...!
 • Mga mali sa pagkakalimbag
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Free
   Esperanza
   By Jose Maria Rivera
   Free
   Florante at Laura
   By Francisco Balagtas
   Nang Bata Pa Kami
   Free
   Nang Bata Pa Kami
   By Pura Medrano
   Alamat ng Ilang-Ilang
   Free
   Alamat ng Ilang-Ilang
   By Jose N. Sevilla
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   Free
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   By José Rizal
   Free
   Cinematografo
   By Jose Maria Rivera
   Free
   Ang Katipunan
   By G. B. (Gabriel Beato) Francisco
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists