Free

Buntong Hininga Mga Tulang Tagalog

By Pascual de Leon
Free
Book Description
Table of Contents
 • BUNTONG HINING̃A
 • MGA TULANG TAGALOG
  • NI
 • PASCUAL DE LEON (Pasleo) Mánunulat sa páhayagang "Ang Mithi" ("El Ideal") at kasapi sa "Aklatang Bayan"
  • UNANG PAGKÁPALIMBÁG
   • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • Limbagang "LA FRATERNIDAD" Ilaya 672, Tundó
  • MAYNILA, K.P.—1915.
 • TALAAN NG NILALAMAN
 • PANGBUNG̃AD
  • PANGBUNG̃AD
 • I.
 • BUNTONG HINING̃A
  • BUNTONG HINING̃A...
  • ¡HINAGPIS.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡DALAMHATI!...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡AKO...!
  • ¡ULAP...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • ¡ANG LUHA NG HIBANG.....!
  • ¡KURUS AT LIBING̃AN..!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • XI.
  • XII.
  • XIII.
  • XIV.
  • XV.
  • KUNG AKO'Y SINO...
   • I.
   • II.
   • III.
  • I.
  • II.
  • III.
  • Si Puring...!
  • ¡NOON...!
  • Bagong Taon...
   • KUNDIMAN NG PUSO
  • KUNDIMAN NG PUSO
  • ¡...............!
  • ¡ALA-ALA....!
  • Saksi...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • Kundiman...!
  • Ang iyong pangako
  • ¡ANG REYNA ELENA.....!
  • ¡Huwag kang manganib...!
   • (SAGOT SA LIHAM MO)
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • (SAGOT SA LIHAM MO)
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • ¡Lihim ng mga titig!...
  • ¡CHOLENG...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • TINDING...
  • Noo'y isang hapon...
  • Daglian...
  • Unang damdamin!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • ¡INFIERNO....!
  • ¡Kamanyang...!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • Ang abaniko mo...
  • Kung ikaw'y umibig
  • Tag-ulan...
 • II.
 • PAGSISISI......
  • (TULANG MAY ANIM NA BAHAGI.)
  • ¡PAGSISISI.....!
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • III.
 • ALBUM NG DALAGA...
  • HANDOG:
   • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Kay Bb. Concepcion T. Garcia.
  • Album ng Dalaga...
   • I.
   • Simula.
   • II.
   • Ang mga buhok mo...
   • III.
   • Ang mga mata mo...
   • IV.
   • Ang mga pisngi mo.
   • V.
   • Ang mga labi mo.
   • VI.
   • Ang mga kamay mo.
   • VII.
   • ¡Ang mga paa mo..!
   • VIII.
   • Wakas...
  • I.
  • Simula.
  • II.
  • Ang mga buhok mo...
  • III.
  • Ang mga mata mo...
  • IV.
  • Ang mga pisngi mo.
  • V.
  • Ang mga labi mo.
  • VI.
  • Ang mga kamay mo.
  • VII.
  • ¡Ang mga paa mo..!
  • VIII.
  • Wakas...
  • ANG PANYO...
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • ¡Ang Pamaypay!
 • IV.
 • ANG ALBUM NI INA...
  • I.
  • Ang aking Ina.
  • II.
  • Pag-ibig ni Ina.
  • III.
  • Ang halik ni Ina.
  • IV.
  • Ugali ni Ina.
  • V.
  • Ang awit ni Ina.
  • VI.
  • Libingan ni Ina.
  • VII.
  • Ang aral ni Ina.
  • VIII.
  • Bulaklak kay Ina.
 • MGA PAPURI'T PARANG̃AL
  • SA KUMATHA NITO
  • Pagkatapos tunghayan...
  • Ramo de Laurel
  • PANUOB...
  • ¡Bulalakaw...!
 • Mga mali sa pagkakalimbag
  You May Also Like
  Free
  Esperanza
  By Jose Maria Rivera
  Free
  Florante at Laura
  By Francisco Balagtas
  Nang Bata Pa Kami
  Free
  Nang Bata Pa Kami
  By Pura Medrano
  Alamat ng Ilang-Ilang
  Free
  Alamat ng Ilang-Ilang
  By Jose N. Sevilla
  Paalaala sa mga Mapagusapin
  Free
  Paalaala sa mga Mapagusapin
  By José Rizal
  Free
  Cinematografo
  By Jose Maria Rivera
  Free
  Ang Katipunan
  By G. B. (Gabriel Beato) Francisco
  Also Available On
  Categories
  Curated Lists