Free

Ang Katipunan

By G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG KATIPUNAN
 • ALIWAN NA MAY DALAUANG BAHAGUI
  • TUGMA NA SINULAT NI
 • Gabriel Beato Francisco
  • Nangyari sa pulo nang Lusong nang taong 1896
 • ICATLONG CASULATAN
  • MAYNILA
   • Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
  • Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
  • 1899.
  • Lumabas nang minsan sa Teatro Oriental
   • Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
  • Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
  • Ang aliwang ito ay nalathala na sa pamahayagang ANG KAPATID NANG BAYAN.
 • Talaan ng Nilalaman
 • UNANG BAHAGUI
  • UNANG DIGMA
   • ICALAUANG DIGMA
   • ICATLONG DIGMA
   • IKAAPAT NA DIGMA
   • ICALIMANG DIGMA
   • ICAANIM NA DIGMA
   • IKAPITONG DIGMA
   • ICAWALONG DIGMA
   • ICASIYAM NA DIGMA
   • ICASAMPUNG DIGMA
   • ICALABING-ISANG DIGMA
  • ICALAUANG DIGMA
  • ICATLONG DIGMA
  • IKAAPAT NA DIGMA
  • ICALIMANG DIGMA
  • ICAANIM NA DIGMA
  • IKAPITONG DIGMA
  • ICAWALONG DIGMA
  • ICASIYAM NA DIGMA
  • ICASAMPUNG DIGMA
  • ICALABING-ISANG DIGMA
 • ICALAUANG BAHAGUI
  • UNANG DIGMA
   • ICALAUANG DIGMA
   • ICATLONG DIGMA
   • IKAAPAT NA DIGMA
   • ICALIMANG DIGMA
   • ICAANIM NA DIGMA
   • IKAPITONG DIGMA
   • ICAWALONG DIGMA
   • ICASIYAM NA DIGMA
   • ICASAMPUNG DIGMA
  • ICALAUANG DIGMA
  • ICATLONG DIGMA
  • IKAAPAT NA DIGMA
  • ICALIMANG DIGMA
  • ICAANIM NA DIGMA
  • IKAPITONG DIGMA
  • ICAWALONG DIGMA
  • ICASIYAM NA DIGMA
  • ICASAMPUNG DIGMA
 • UNANG BAHAGUI
 • Hablado.
  • Josefo, Lusino, Kalingtong, Tomasa, Idéng at ilang mangluluas ng gulay, na umaauit hangang tumatacbo.
 • UNANG DIGMA
  • Sila rin
 • ICALAUANG DIGMA
  • Josefo at Lusino.
 • ICATLONG DIGMA
  • Lusino, Josefo, Kalingtong, Tomasa, Ideng at ilang maggugulay gaya rin nang una.
 • IKAAPAT NA DIGMA
  • Saca ang pinunong matapang sa patay.
 • ICALIMANG DIGMA
  • Josefo, Lusino at Kalintong
 • ICAANIM NA DIGMA
  • Sila rin, si Tibó at ang cawal.
 • IKAPITONG DIGMA
  • Lusino, Kalingtong, Tibó at ang cawal.
 • ICAWALONG DIGMA
  • Josefo, Lusino, Kalintong, saca si Tibó at ang cawal
 • ICASIYAM NA DIGMA
  • Sila rin.
 • ICASAMPUNG DIGMA
  • Sila rin, saca si Tibó at ang cawal.
 • ICALABING-ISANG DIGMA
  • Sila rin.
 • ICALAUANG BAHAGUI
  • Hablado
 • UNANG DIGMA
  • Si Chito ay gayac lacayo, caya ñga ang cuaco at calicot ay capua biyas ng cauayang malaquit at papasoc ng papatacbo.
 • ICALAWANG DIGMA
  • Si Chito ay magtatabon na nacalitaw ang puit.
 • ICATLONG DIGMA
  • Ang mga cazadores, civil, voluntarios at infantería ay masasalubong ni Tecla at ni Paco.
 • ICAAPAT NA DIGMA
  • Dámasa, Doray, Kalintong, Nonato, Chito.
 • ICALIMANG DIGMA
  • Sila rin.
 • ICAANIM NA DIGMA
  • Papasoc si Lusino at si Beteng ay naca mambisa.
 • ICAPITONG DIGMA
  • Si Dámasa'y dudulog cay Lusino at cay Kalingtong
 • ICAWALONG DIGMA
  • Pagpasoc ang mga voluntario sa Casino at si Tomás ang mañguñguna sa caramihan ng mga bahay na na sa itaas.
 • ICASIYAM NA DIGMA
  • Samantalang sinusunog.
 • ICASAMPUONG DIGMA
  • Papasoc ng papatakbo at matatanaw na inilalacad na ang mga anwang.
  • Uacas nang ikatlong kasulatan
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Ang Mananayaw
Free
Ang Mananayaw
By Rosauro Almario
Free
Sa Tabi ng Bangin Kasaysayan Tagalog
By Jose Maria Rivera
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
Free
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
By William Shakespeare, G. D. Roke
Paalaala sa mga Mapagusapin
Free
Paalaala sa mga Mapagusapin
By José Rizal
Free
Cinematografo
By Jose Maria Rivera
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
Free
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
By graf Leo Tolstoy
Also Available On
Categories
Curated Lists