Free

Ang Katipunan

By G. B. (Gabriel Beato) Francisco
Free
Book Description
Table of Contents
 • ANG KATIPUNAN
 • ALIWAN NA MAY DALAUANG BAHAGUI
  • TUGMA NA SINULAT NI
 • Gabriel Beato Francisco
  • Nangyari sa pulo nang Lusong nang taong 1896
 • ICATLONG CASULATAN
  • MAYNILA
   • Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
  • Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo.
  • 1899.
  • Lumabas nang minsan sa Teatro Oriental
   • Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
  • Ang may-ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.
  • Ang aliwang ito ay nalathala na sa pamahayagang ANG KAPATID NANG BAYAN.
 • Talaan ng Nilalaman
 • UNANG BAHAGUI
  • UNANG DIGMA
   • ICALAUANG DIGMA
   • ICATLONG DIGMA
   • IKAAPAT NA DIGMA
   • ICALIMANG DIGMA
   • ICAANIM NA DIGMA
   • IKAPITONG DIGMA
   • ICAWALONG DIGMA
   • ICASIYAM NA DIGMA
   • ICASAMPUNG DIGMA
   • ICALABING-ISANG DIGMA
  • ICALAUANG DIGMA
  • ICATLONG DIGMA
  • IKAAPAT NA DIGMA
  • ICALIMANG DIGMA
  • ICAANIM NA DIGMA
  • IKAPITONG DIGMA
  • ICAWALONG DIGMA
  • ICASIYAM NA DIGMA
  • ICASAMPUNG DIGMA
  • ICALABING-ISANG DIGMA
 • ICALAUANG BAHAGUI
  • UNANG DIGMA
   • ICALAUANG DIGMA
   • ICATLONG DIGMA
   • IKAAPAT NA DIGMA
   • ICALIMANG DIGMA
   • ICAANIM NA DIGMA
   • IKAPITONG DIGMA
   • ICAWALONG DIGMA
   • ICASIYAM NA DIGMA
   • ICASAMPUNG DIGMA
  • ICALAUANG DIGMA
  • ICATLONG DIGMA
  • IKAAPAT NA DIGMA
  • ICALIMANG DIGMA
  • ICAANIM NA DIGMA
  • IKAPITONG DIGMA
  • ICAWALONG DIGMA
  • ICASIYAM NA DIGMA
  • ICASAMPUNG DIGMA
 • UNANG BAHAGUI
 • Hablado.
  • Josefo, Lusino, Kalingtong, Tomasa, Idéng at ilang mangluluas ng gulay, na umaauit hangang tumatacbo.
 • UNANG DIGMA
  • Sila rin
 • ICALAUANG DIGMA
  • Josefo at Lusino.
 • ICATLONG DIGMA
  • Lusino, Josefo, Kalingtong, Tomasa, Ideng at ilang maggugulay gaya rin nang una.
 • IKAAPAT NA DIGMA
  • Saca ang pinunong matapang sa patay.
 • ICALIMANG DIGMA
  • Josefo, Lusino at Kalintong
 • ICAANIM NA DIGMA
  • Sila rin, si Tibó at ang cawal.
 • IKAPITONG DIGMA
  • Lusino, Kalingtong, Tibó at ang cawal.
 • ICAWALONG DIGMA
  • Josefo, Lusino, Kalintong, saca si Tibó at ang cawal
 • ICASIYAM NA DIGMA
  • Sila rin.
 • ICASAMPUNG DIGMA
  • Sila rin, saca si Tibó at ang cawal.
 • ICALABING-ISANG DIGMA
  • Sila rin.
 • ICALAUANG BAHAGUI
  • Hablado
 • UNANG DIGMA
  • Si Chito ay gayac lacayo, caya ñga ang cuaco at calicot ay capua biyas ng cauayang malaquit at papasoc ng papatacbo.
 • ICALAWANG DIGMA
  • Si Chito ay magtatabon na nacalitaw ang puit.
 • ICATLONG DIGMA
  • Ang mga cazadores, civil, voluntarios at infantería ay masasalubong ni Tecla at ni Paco.
 • ICAAPAT NA DIGMA
  • Dámasa, Doray, Kalintong, Nonato, Chito.
 • ICALIMANG DIGMA
  • Sila rin.
 • ICAANIM NA DIGMA
  • Papasoc si Lusino at si Beteng ay naca mambisa.
 • ICAPITONG DIGMA
  • Si Dámasa'y dudulog cay Lusino at cay Kalingtong
 • ICAWALONG DIGMA
  • Pagpasoc ang mga voluntario sa Casino at si Tomás ang mañguñguna sa caramihan ng mga bahay na na sa itaas.
 • ICASIYAM NA DIGMA
  • Samantalang sinusunog.
 • ICASAMPUONG DIGMA
  • Papasoc ng papatakbo at matatanaw na inilalacad na ang mga anwang.
  • Uacas nang ikatlong kasulatan
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   Free
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   By José Rizal
   Free
   Cinematografo
   By Jose Maria Rivera
   Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
   Free
   Sa Ano Nabubuhay Ang Tao
   By graf Leo Tolstoy
   Ang Mananayaw
   Free
   Ang Mananayaw
   By Rosauro Almario
   Free
   Sa Tabi ng Bangin Kasaysayan Tagalog
   By Jose Maria Rivera
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   Free
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   By William Shakespeare, G. D. Roke
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...