Free

Cinematografo

By Jose Maria Rivera
Free
Book Description
Table of Contents
 • ¡¡¡CINEMATOGRAFO...!!!
 • DULANG TAGALOG
  • na may
 • Isang Yugto, at Dalawang Kuwadro.
  • Tugma ni
 • JOSÉ MARIA RIVERA
  • Tugtugin ni
  • Mtro. GAVINO CARLUEN.
   • MAYNILA 1920
  • MAYNILA 1920
 • TALAAN NG NILALAMAN
  • UNANG KUWADRO. ¡¡SUKAT NA ANG CINE....!!
  • IKALAWANG KUWADRO. ¡TAYO NA SA CINE....!
  • MGA KUROKURO
  • MGA TAO NG DULANG ITO.
   • UNANG KUWADRO.
  • UNANG KUWADRO.
 • ¡¡SUKAT NA ANG CINE....!!
  • BUGTONG NA YUGTO
 • Tagpo I.
 • Tagpo II.
 • Tagpo III.
 • Tagpo IV.
 • Tagpo V.
 • Tagpo VI.
 • Tagpo VII.
 • Tagpo VIII.
  • TABING.
 • ¡TAYO NA SA CINE....!
  • IKALAWANG KUWADRO
 • Tagpo I.
 • Tagpo II.
 • Tagpo III.
 • Tagpo IV.
 • Tagpo V.
 • Tagpo VI.
 • Tagpo VII
 • Tagpo VIII
 • Tagpo IX.
 • Tagpo X.
 • Tagpo XI.
 • Huling Tagpo.
  • SILANG DALAWA
   • TABING.
  • TABING.
 • MGA KUROKURO
  • ¡CINEMATOGRAFO!
  • ANG PAGKAMANGDUDULA NI RIVERA
  • SI PEPE M.a RIVERA
  • UN TRIUNFO DE RIVERA
 • Parang Liham na Bukas
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists