Jose Maria Rivera
Education & Teaching
Cinematografo
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Tagalog
ISBN
Unknown
¡¡¡CINEMATOGRAFO...!!!
DULANG TAGALOG
na may
Isang Yugto, at Dalawang Kuwadro.
Tugma ni
JOSÉ MARIA RIVERA
Tugtugin ni
Mtro. GAVINO CARLUEN.
MAYNILA 1920
MAYNILA 1920
TALAAN NG NILALAMAN
UNANG KUWADRO. ¡¡SUKAT NA ANG CINE....!!
IKALAWANG KUWADRO. ¡TAYO NA SA CINE....!
MGA KUROKURO
MGA TAO NG DULANG ITO.
UNANG KUWADRO.
UNANG KUWADRO.
¡¡SUKAT NA ANG CINE....!!
BUGTONG NA YUGTO
Tagpo I.
Tagpo II.
Tagpo III.
Tagpo IV.
Tagpo V.
Tagpo VI.
Tagpo VII.
Tagpo VIII.
TABING.
¡TAYO NA SA CINE....!
IKALAWANG KUWADRO
Tagpo I.
Tagpo II.
Tagpo III.
Tagpo IV.
Tagpo V.
Tagpo VI.
Tagpo VII
Tagpo VIII
Tagpo IX.
Tagpo X.
Tagpo XI.
Huling Tagpo.
SILANG DALAWA
TABING.
TABING.
MGA KUROKURO
¡CINEMATOGRAFO!
ANG PAGKAMANGDUDULA NI RIVERA
SI PEPE M.a RIVERA
UN TRIUNFO DE RIVERA
Parang Liham na Bukas
The book hasn't received reviews yet.