De Ellendigen (Deel 5 van 5)
Free

De Ellendigen (Deel 5 van 5)

By Victor Hugo
Free
Book Description
Table of Contents
 • Boek I.
 • De oorlog tusschen vier muren.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De Charybdis der voorstad St. Antoine en de Scylla der voorstad van den Tempel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Wat kan men anders in den afgrond doen dan praten.
 • Derde hoofdstuk.
 • Verlichting en verduistering.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Vijf minder, een meer.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Welken horizont men van de kruin der barricade ziet.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Marius verwilderd, Javert lakonisch.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De toestand wordt erger.
 • Achtste hoofdstuk.
 • De artilleristen nemen het ernstig op.
 • Negende hoofdstuk.
 • Aanwending van het oude wildstrooperstalent en van het onfeilbaar schot, dat op de veroordeeling van 1796 van invloed is geweest.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De dageraad.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Het geweerschot dat niets mist en niemand doodt.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De wanorde als handlanger der orde.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Voorbijgaande flikkeringen.
 • Veertiende hoofdstuk.
 • Waarin men den naam van Enjolras’ geliefde lezen zal.
 • Vijftiende hoofdstuk.
 • Gavroche buiten.
 • Zestiende hoofdstuk.
 • Hoe men van broeder vader wordt.
 • Zeventiende hoofdstuk.
 • De doode vader wacht den stervenden zoon.1
 • Achttiende hoofdstuk.
 • De gier prooi geworden.
 • Negentiende hoofdstuk.
 • Jean Valjean wreekt zich.
 • Twintigste hoofdstuk.
 • De dooden hebben gelijk en de levenden geen ongelijk.
 • Een-en-twintigste hoofdstuk.
 • De helden.
 • Twee-en-twintigste hoofdstuk.
 • Voet voor voet.
 • Drie-en-twintigste hoofdstuk.
 • Orestes nuchter en Pylades dronken.
 • Vier-en-twintigste hoofdstuk.
 • Gevangene.
 • Boek II.
 • De ingewanden van den Leviathan.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De aarde door de zee verarmd.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De oude geschiedenis der riolen.
 • Derde hoofdstuk.
 • Bruneseau.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Onbekende bijzonderheden.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Tegenwoordige vooruitgang.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Toekomstige vooruitgang.
 • Boek III.
 • Slijk, echter ziel.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het riool en zijn verrassingen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Verklaring.
 • Derde hoofdstuk.
 • De vervolgde man.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Ook hij draagt zijn kruis.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Zoowel voor het zand als voor de vrouw is er een verraderlijke fijnheid.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De modderwel.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De uiterste nood.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Het afgescheurde rokspand.
 • Negende hoofdstuk.
 • Marius schijnt dood voor iemand, die er verstand van heeft.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Terugkeer van den verloren zoon tot het leven.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Verbazing.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De grootvader.
 • Boek IV.
 • Javert uit het spoor.
 • Javert uit het spoor.
 • Boek V.
 • De kleinzoon en de grootvader.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Men ziet den boom weder met den zinkpleister.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Marius uit den burgeroorlog gekomen, bereidt zich tot den huiselijken oorlog.
 • Derde hoofdstuk.
 • Marius’ aanval.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Mejuffrouw Gillenormand vindt het eindelijk niet kwaad meer, dat mijnheer Fauchelevent iets onder den arm medebracht.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Men belegge zijn geld liever in een bosch dan bij een notaris.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De beide oude lieden doen, elk op zijn wijze, alles om Cosette gelukkig te maken.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De uitwerksels van den droom op het geluk.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Twee onmogelijke weder te vinden mannen.
 • Boek VI.
 • De slapelooze nacht.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De 16 Februari 1833.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Jean Valjean draagt steeds den arm in een lichter.
 • Derde hoofdstuk.
 • De onafscheidbare.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Immortale jecur.
 • Boek VII.
 • De laatste teug uit den beker.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De zevende cirkel en de achtste hemel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De duisterheden welke een openbaring kan bevatten.
 • Boek VIII.
 • De afneming der duisternis.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De benedenkamer.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Andere schreden achterwaarts.
 • Derde hoofdstuk.
 • Zij herinneren zich den tuin in de straat Plumet.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Aantrekking en uitdooving.
 • Boek IX.
 • Zwaarste schaduw, helderst morgenrood.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Medelijden met de ongelukkigen, maar toegevendheid voor de gelukkigen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Laatste flikkering der lamp zonder olie.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een pen is zwaar voor dengene die de kar van Fauchelevent oplichtte.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Zwarte inkt die wit maakt.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Nacht, waarachter de dag is.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Het gras verbergt en de regen wischt uit.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...