Vertrouwen in de school
Free

Vertrouwen in de school

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Popular science

Scholen moeten aan dreigende schooluitvallers niet alleen onderwijs geven, maar ook alle sociaal-emotionele zorg en steun die nodig is om een plaats in de samenleving te veroveren. Alleen op scholen met een dergelijke brede taakopvatting bestaat een reële kans om te voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren volledig buiten de maatschappij komen te staan. De regering moet scholen en ROC's actief stimuleren dit bredere 'plus-pakket' aan te bieden. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport aan de regering Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren. In dit rapport richt de Raad zijn aandacht op één categorie van (dreigende) uitvallers, namelijk 'overbelaste' jongeren. Dat zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, armoede, schulden of verslaving. Bij deze jongeren is schooluitval vaak de voorbode van algehele maatschappelijke uitval. Op basis van vele gesprekken in het veld en bestudering van de binnen- en buitenlandse literatuur formuleert de Raad in dit rapport aanbevelingen voor een effectieve preventie van voortijdig schoolverlaten bij deze jongeren. De centrale aanbeveling van de WRR is dat scholen aan deze jongeren 'structuur' en 'verbondenheid' moeten bieden. De raad pleit voor een school die uitgaat van een bredere taakopvatting dan alleen het overdragen van kennis en noemt scholen met dergelijke brede maatschappelijke taakopvatting 'plusscholen'. De school kan zo uitgroeien tot veilige haven die tegenwicht biedt aan de chaos en risico's in hun leven.

Table of Contents
 • omslag voor
 • titel
 • Vertrouwen in burgers
 • inhoudsopgave
 • samenvatting
 • ten geleide
 • voorwoord
 • deel i burgerbetrokkenheid in nederland: een inleiding
 • 1 de uitdaging
  • 1.1 veelkleurig speelveld
   • 1.1.1 formeel en informeel
   • 1.1.2 voortdurend in beweging
  • 1.2 maatschappelijk onbehagen
   • 1.2.1 concentratie van onvree en passiviteit
   • 1.2.2 complexiteitsrace
   • 1.2.3 onverwachtse onderstromen
  • 1.3 doorbraak noodzakelijk
 • deel ii burgerbetrokkenheid in nederland: de praktijk
 • 2 denken vanuit burgers
  • 2.1 meer dan beleidsparticipatie
   • 2.1.1 beleidsparticipatie
   • 2.1.2 maatschappelijke participatie
   • 2.1.3 maatschappelijk initiatief
   • 2.1.4 kansen waar velden overlappen
  • 2.2 burgers op het netvlies
   • 2.2.1 uiteenlopende uitdagingen
   • 2.2.2 uiteenlopende toerusting
   • 2.2.3 uiteenlopende betrokkenheidsstijlen
  • 2.3 schuivende posities en nieuwe spelers
   • 2.3.1 maatschappelijke instellingen
   • 2.3.2 ngo’s
   • 2.3.3 koplopers in het bedrijfsleven
   • 2.3.4 andersbewegingen
 • 3 randvoorwaarden voor succes
  • 3.1 sleutelfiguren
   • 3.1.1 trekkers
   • 3.1.2 verbinders
   • 3.1.3 ketens en netwerken
  • 3.2 respect voor burgers
   • 3.2.1 serieus nemen
   • 3.2.2 voortdurende informatie-uitwisseling
   • 3.2.3 focus
  • 3.3 evenwicht tussen loslaten en sturen
   • 3.3.1 ruimte
   • 3.3.2 eigenaarschap
   • 3.3.3 ruggensteun
 • 4 drempels
  • 4.1 schurende logica’s
   • 4.1.1 leefwereld tegenover systeemwereld
   • 4.1.2 uiteenlopende werkwijzen
  • 4.2 remmende structuren en systemen
   • 4.2.1 logge overheidsstructuren
   • 4.2.2 ontoegankelijke burgerstructuren
  • 4.3 kortetermijnoriëntatie
   • 4.3.1 gehaaste beleidsmakers
   • 4.3.2 haastige burgers
  • 4.4 onzekere sleutelhouders
   • 4.4.1 beperkte visie
   • 4.4.2 wankele rugdekking
 • deel iii burgerbetrokkenheid in nederland: de duiding
 • 5 burgerbetrokkenheid in een complexesamenleving
  • 5.1 betrokken individuen
   • 5.1.1 aanleiding en drijfveren voor individuele betrokkenheid:de uitdaging
   • 5.1.2 voorwaarden voor individuele actie: de toerusting
   • 5.1.3 betrokkenheidsstijlen
  • 5.2 dynamische groepen
   • 5.2.1 groepsvorming en groepsprocessen
   • 5.2.2 actievaardigheid van groepen
   • 5.2.3 groepsculturen
  • 5.3 vernetwerkte samenleving
   • 5.3.1 complexiteit en veerkracht
   • 5.3.2 sleutelrol voor trekkers en verbinders
   • 5.3.3 lange staart: scheve verdeling met subculturen
   • 5.3.4 veenbrandfenomeen als uiting van dynamiek
 • 6 nieuwe generatie doe-democratie
  • 6.1 onrustig speelveld
   • 6.1.1 onbeheersbare informatiestromen
   • 6.1.2 wankel middenveld
   • 6.1.3 directere kanalen
  • 6.2 roep om directere vormen van democratie
   • 6.2.1 aggregatie: optelling van stemmen
   • 6.2.2 deliberatie: uitwisseling van argumenten
   • 6.2.3 associatie: alledaagse leefomgeving
  • 6.3 investeren in nieuwe vormen van binding
   • 6.3.1 samenbinding
   • 6.3.2 dwarsbinding
   • 6.3.3 tegenbinding
   • 6.3.4 bovenbinding
 • 7 netwerksturing: meer dan symboliek
  • 7.1 van weber 1.0 naar weber 2.0…
   • 7.1.1 cultuuraanpassingen
   • 7.1.2 veranderende rolopvattingen
  • 7.2 … en vervolgens weber 3.0
   • 7.2.1 institutionele intuïtie
   • 7.2.2 gelaagd netwerk
 • deel iv burgerbetrokkenheid in nederland: aanbevelingen
 • 8 bouwen aan vertrouwen
  • 8.1 creëer tegenspel
   • 8.1.1 vergroot toegang tot data
   • 8.1.2 verbreed eigen informatiegaring
  • 8.2 vergroot alledaagse invloed
   • 8.2.1 deel publiek ‘eigendom’ in maatschappen
   • 8.2.2 versterk institutionele toerusting van collectief
  • 8.3 stimuleer maatschappelijk verkeer
   • 8.3.1 bevorder tegenbinding in gedeelde ruimte
   • 8.3.2 geef frontlijnwerkers ruimte om te verbinden
  • 8.4 bouw steunpilaren
   • 8.4.1 waarborg solidariteit tussen instellingen en overheden
   • 8.4.2 leg nieuwe verbindingen
 • aanzwengelen vliegwiel van verandering
 • bijlage a: toelichting motivaction-onderzoek
 • bijlage b: lijst van gesproken personen
 • lijst van gesproken personen
 • begrippenlijst
 • literatuur
 • rapporten aan de regering
 • verkenningen
 • webpublicaties
 • omslag achter
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
IOverheid
Free
IOverheid
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aan het buitenland gehecht
Free
Aan het buitenland gehecht
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Staat Van Informatie
Free
De Staat Van Informatie
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht
Free
Uit Zicht
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoe Mensen Keuzes Maken
Free
Hoe Mensen Keuzes Maken
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Het Gezicht van de publieke zaak
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Menselijke Beslisser
Free
De Menselijke Beslisser
By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Harmonie van het Dierlijke Leven: De Openbaring van Wetten
Free
De Harmonie van het Dierlijke Leven: De Openbaring van Wetten
By F. C. (Franciscus Cornelis) Donders
Also Available On
Categories
Curated Lists