Vertrouwen in de school
Free

Vertrouwen in de school

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Popular science

Scholen moeten aan dreigende schooluitvallers niet alleen onderwijs geven, maar ook alle sociaal-emotionele zorg en steun die nodig is om een plaats in de samenleving te veroveren. Alleen op scholen met een dergelijke brede taakopvatting bestaat een reële kans om te voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren volledig buiten de maatschappij komen te staan. De regering moet scholen en ROC's actief stimuleren dit bredere 'plus-pakket' aan te bieden. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport aan de regering Vertrouwen in de school. Over de uitval van 'overbelaste' jongeren. In dit rapport richt de Raad zijn aandacht op één categorie van (dreigende) uitvallers, namelijk 'overbelaste' jongeren. Dat zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, armoede, schulden of verslaving. Bij deze jongeren is schooluitval vaak de voorbode van algehele maatschappelijke uitval. Op basis van vele gesprekken in het veld en bestudering van de binnen- en buitenlandse literatuur formuleert de Raad in dit rapport aanbevelingen voor een effectieve preventie van voortijdig schoolverlaten bij deze jongeren. De centrale aanbeveling van de WRR is dat scholen aan deze jongeren 'structuur' en 'verbondenheid' moeten bieden. De raad pleit voor een school die uitgaat van een bredere taakopvatting dan alleen het overdragen van kennis en noemt scholen met dergelijke brede maatschappelijke taakopvatting 'plusscholen'. De school kan zo uitgroeien tot veilige haven die tegenwicht biedt aan de chaos en risico's in hun leven.

Table of Contents
 • omslag voor
 • titel
 • Vertrouwen in burgers
 • inhoudsopgave
 • samenvatting
 • ten geleide
 • voorwoord
 • deel i burgerbetrokkenheid in nederland: een inleiding
 • 1 de uitdaging
  • 1.1 veelkleurig speelveld
   • 1.1.1 formeel en informeel
   • 1.1.2 voortdurend in beweging
  • 1.2 maatschappelijk onbehagen
   • 1.2.1 concentratie van onvree en passiviteit
   • 1.2.2 complexiteitsrace
   • 1.2.3 onverwachtse onderstromen
  • 1.3 doorbraak noodzakelijk
 • deel ii burgerbetrokkenheid in nederland: de praktijk
 • 2 denken vanuit burgers
  • 2.1 meer dan beleidsparticipatie
   • 2.1.1 beleidsparticipatie
   • 2.1.2 maatschappelijke participatie
   • 2.1.3 maatschappelijk initiatief
   • 2.1.4 kansen waar velden overlappen
  • 2.2 burgers op het netvlies
   • 2.2.1 uiteenlopende uitdagingen
   • 2.2.2 uiteenlopende toerusting
   • 2.2.3 uiteenlopende betrokkenheidsstijlen
  • 2.3 schuivende posities en nieuwe spelers
   • 2.3.1 maatschappelijke instellingen
   • 2.3.2 ngo’s
   • 2.3.3 koplopers in het bedrijfsleven
   • 2.3.4 andersbewegingen
 • 3 randvoorwaarden voor succes
  • 3.1 sleutelfiguren
   • 3.1.1 trekkers
   • 3.1.2 verbinders
   • 3.1.3 ketens en netwerken
  • 3.2 respect voor burgers
   • 3.2.1 serieus nemen
   • 3.2.2 voortdurende informatie-uitwisseling
   • 3.2.3 focus
  • 3.3 evenwicht tussen loslaten en sturen
   • 3.3.1 ruimte
   • 3.3.2 eigenaarschap
   • 3.3.3 ruggensteun
 • 4 drempels
  • 4.1 schurende logica’s
   • 4.1.1 leefwereld tegenover systeemwereld
   • 4.1.2 uiteenlopende werkwijzen
  • 4.2 remmende structuren en systemen
   • 4.2.1 logge overheidsstructuren
   • 4.2.2 ontoegankelijke burgerstructuren
  • 4.3 kortetermijnoriëntatie
   • 4.3.1 gehaaste beleidsmakers
   • 4.3.2 haastige burgers
  • 4.4 onzekere sleutelhouders
   • 4.4.1 beperkte visie
   • 4.4.2 wankele rugdekking
 • deel iii burgerbetrokkenheid in nederland: de duiding
 • 5 burgerbetrokkenheid in een complexesamenleving
  • 5.1 betrokken individuen
   • 5.1.1 aanleiding en drijfveren voor individuele betrokkenheid:de uitdaging
   • 5.1.2 voorwaarden voor individuele actie: de toerusting
   • 5.1.3 betrokkenheidsstijlen
  • 5.2 dynamische groepen
   • 5.2.1 groepsvorming en groepsprocessen
   • 5.2.2 actievaardigheid van groepen
   • 5.2.3 groepsculturen
  • 5.3 vernetwerkte samenleving
   • 5.3.1 complexiteit en veerkracht
   • 5.3.2 sleutelrol voor trekkers en verbinders
   • 5.3.3 lange staart: scheve verdeling met subculturen
   • 5.3.4 veenbrandfenomeen als uiting van dynamiek
 • 6 nieuwe generatie doe-democratie
  • 6.1 onrustig speelveld
   • 6.1.1 onbeheersbare informatiestromen
   • 6.1.2 wankel middenveld
   • 6.1.3 directere kanalen
  • 6.2 roep om directere vormen van democratie
   • 6.2.1 aggregatie: optelling van stemmen
   • 6.2.2 deliberatie: uitwisseling van argumenten
   • 6.2.3 associatie: alledaagse leefomgeving
  • 6.3 investeren in nieuwe vormen van binding
   • 6.3.1 samenbinding
   • 6.3.2 dwarsbinding
   • 6.3.3 tegenbinding
   • 6.3.4 bovenbinding
 • 7 netwerksturing: meer dan symboliek
  • 7.1 van weber 1.0 naar weber 2.0…
   • 7.1.1 cultuuraanpassingen
   • 7.1.2 veranderende rolopvattingen
  • 7.2 … en vervolgens weber 3.0
   • 7.2.1 institutionele intuïtie
   • 7.2.2 gelaagd netwerk
 • deel iv burgerbetrokkenheid in nederland: aanbevelingen
 • 8 bouwen aan vertrouwen
  • 8.1 creëer tegenspel
   • 8.1.1 vergroot toegang tot data
   • 8.1.2 verbreed eigen informatiegaring
  • 8.2 vergroot alledaagse invloed
   • 8.2.1 deel publiek ‘eigendom’ in maatschappen
   • 8.2.2 versterk institutionele toerusting van collectief
  • 8.3 stimuleer maatschappelijk verkeer
   • 8.3.1 bevorder tegenbinding in gedeelde ruimte
   • 8.3.2 geef frontlijnwerkers ruimte om te verbinden
  • 8.4 bouw steunpilaren
   • 8.4.1 waarborg solidariteit tussen instellingen en overheden
   • 8.4.2 leg nieuwe verbindingen
 • aanzwengelen vliegwiel van verandering
 • bijlage a: toelichting motivaction-onderzoek
 • bijlage b: lijst van gesproken personen
 • lijst van gesproken personen
 • begrippenlijst
 • literatuur
 • rapporten aan de regering
 • verkenningen
 • webpublicaties
 • omslag achter
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   Free
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Het Gezicht van de publieke zaak
   Free
   Het Gezicht van de publieke zaak
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   IOverheid
   Free
   IOverheid
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Aan het buitenland gehecht
   Free
   Aan het buitenland gehecht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Menselijke Beslisser
   Free
   De Menselijke Beslisser
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Uit Zicht
   Free
   Uit Zicht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Staat Van Informatie
   Free
   De Staat Van Informatie
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...