Free

Willem de Zwijger, Prins van Oranje

By Ruth Putnam
Free
Book Description
Table of Contents
 • Willem de Zwijger
 • Prins van Oranje voor Nederland
 • door Ruth Putnam, Voor Nederland bewerkt door D.C. Nijhoff. Nieuwe uitgave door A. H. P. Blaauw
 • Met 32 platen van J.H. Isings Jr Alkmaar—Gebr. Kluitman. 1910.
 • Inhoud.
 • Hoofdstuk I.
 • Nassau en Oranje.
 • Hoofdstuk II.
 • De jeugd van Willem van Oranje en zijn eerste veldtochten 1531–1555.
 • Hoofdstuk III.
 • De nieuwe Meester.
 • Hoofdstuk IV.
 • Diplomatieke onderhandelingen. Filips’ vertrek 1558–1559.
 • Hoofdstuk V.
 • Familiebetrekkingen. Huwelijk met Anna van Saksen. 1559–1561.
 • Hoofdstuk VI.
 • Twist met Granvelle. Huiselijk leven van Oranje. Overwinning op den Kardinaal. 1561–1564.
 • Hoofdstuk VII.
 • Granvelle vertrokken. Verbond der Edelen. Oranje’s houding. 1565–1566.
 • Hoofdstuk VIII.
 • Aanbieding van het smeekschrift en de gevolgen. Oranje in Antwerpen. 1566.
 • Hoofdstuk IX.
 • De hersteller van de orde na den Beeldenstorm. De nieuwe eed. 1566–1567.
 • Hoofdstuk X.
 • De slag van Austruweel. Oranje en het oproer in Antwerpen. Vertrek van den Prins. 1567.
 • Hoofdstuk XI.
 • De uitgeweken Prins. 1567.
 • Hoofdstuk XII.
 • Gewapend verzet. 1568.
 • Hoofdstuk XIII.
 • Donkere dagen. 1569–1571.
 • Hoofdstuk XIV.
 • Huiselijk verdriet.
 • Hoofdstuk XV.
 • Eerste voordeelen 1572.
 • Hoofdstuk XVI.
 • De Prins in Holland. Belegerde steden. 1572–1573
 • Hoofdstuk XVII.
 • Onderhandelingen. Beleg van Alkmaar. Vertrek van Alva. 1573.
 • Hoofdstuk XVIII.
 • Mook en Leiden. 1574.
 • Hoofdstuk XIX.
 • Vergeefsche Vredesonderhandelingen. 1574–1575.
 • Hoofdstuk XX.
 • Het derde huwelijk van den Prins met Charlotte van Bourbon. 1575.
 • Hoofdstuk XXI.
 • Unie van Delft. Oranje en het Zuiden. 1575–1576.
 • Hoofdstuk XXII.
 • De Staatsgreep van 4 September en de Pacificatie van Gent. 1576.
 • Hoofdstuk XXIII.
 • Don Juan van Oostenrijk en de Prins van Oranje. Het Eeuwig Edict. 1576–1577.
 • Hoofdstuk XXIV.
 • Oranje’s wantrouwen bevestigd. Gevolgen van Don Juans verraad. 1577.
 • Hoofdstuk XXV.
 • Familiebanden. Oranje’s verheffing. Tweede Unie van Brussel. Intocht van Matthias. 1577–1578.
 • Hoofdstuk XXVI.
 • Moeilijke dagen. Don Juan. Parma. De Prins te Gent. 1578.
 • Hoofdstuk XXVII.
 • Oranje en de Unie van Utrecht. Nieuwe angsten en gevaren. 1578–1579.
 • Hoofdstuk XXVIII.
 • Anjou. Juliana’s dood. Afzwering van Filips II. 1580–1581.
 • Hoofdstuk XXIX.
 • Ban en Apologie. 1580.
 • Hoofdstuk XXX.
 • Komst van Anjou. Eerste moordaanslag op den Prins. 1581–1582.
 • Hoofdstuk XXXI.
 • Het Fransche Protectoraat. 1582–1583.
 • Hoofdstuk XXXII.
 • Het vierde huwelijk van Oranje met Louise de Coligny. 1583–1584.
 • Hoofdstuk XXXIII.
 • Oranje’s staatkunde gedurende zijn laatste levensjaar. 1583–1584.
 • Hoofdstuk XXXIV.
 • De Prins vermoord. 1584.
 • Slot.
 • Volgorde der illustratiën.
 • Aanteekeningen bij de platen.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...