Ruth Putnam
History
Willem de Zwijger, Prins van Oranje
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Willem de Zwijger
Prins van Oranje voor Nederland
door Ruth Putnam, Voor Nederland bewerkt door D.C. Nijhoff. Nieuwe uitgave door A. H. P. Blaauw
Met 32 platen van J.H. Isings Jr Alkmaar—Gebr. Kluitman. 1910.
Inhoud.
Hoofdstuk I.
Nassau en Oranje.
Hoofdstuk II.
De jeugd van Willem van Oranje en zijn eerste veldtochten 1531–1555.
Hoofdstuk III.
De nieuwe Meester.
Hoofdstuk IV.
Diplomatieke onderhandelingen. Filips’ vertrek 1558–1559.
Hoofdstuk V.
Familiebetrekkingen. Huwelijk met Anna van Saksen. 1559–1561.
Hoofdstuk VI.
Twist met Granvelle. Huiselijk leven van Oranje. Overwinning op den Kardinaal. 1561–1564.
Hoofdstuk VII.
Granvelle vertrokken. Verbond der Edelen. Oranje’s houding. 1565–1566.
Hoofdstuk VIII.
Aanbieding van het smeekschrift en de gevolgen. Oranje in Antwerpen. 1566.
Hoofdstuk IX.
De hersteller van de orde na den Beeldenstorm. De nieuwe eed. 1566–1567.
Hoofdstuk X.
De slag van Austruweel. Oranje en het oproer in Antwerpen. Vertrek van den Prins. 1567.
Hoofdstuk XI.
De uitgeweken Prins. 1567.
Hoofdstuk XII.
Gewapend verzet. 1568.
Hoofdstuk XIII.
Donkere dagen. 1569–1571.
Hoofdstuk XIV.
Huiselijk verdriet.
Hoofdstuk XV.
Eerste voordeelen 1572.
Hoofdstuk XVI.
De Prins in Holland. Belegerde steden. 1572–1573
Hoofdstuk XVII.
Onderhandelingen. Beleg van Alkmaar. Vertrek van Alva. 1573.
Hoofdstuk XVIII.
Mook en Leiden. 1574.
Hoofdstuk XIX.
Vergeefsche Vredesonderhandelingen. 1574–1575.
Hoofdstuk XX.
Het derde huwelijk van den Prins met Charlotte van Bourbon. 1575.
Hoofdstuk XXI.
Unie van Delft. Oranje en het Zuiden. 1575–1576.
Hoofdstuk XXII.
De Staatsgreep van 4 September en de Pacificatie van Gent. 1576.
Hoofdstuk XXIII.
Don Juan van Oostenrijk en de Prins van Oranje. Het Eeuwig Edict. 1576–1577.
Hoofdstuk XXIV.
Oranje’s wantrouwen bevestigd. Gevolgen van Don Juans verraad. 1577.
Hoofdstuk XXV.
Familiebanden. Oranje’s verheffing. Tweede Unie van Brussel. Intocht van Matthias. 1577–1578.
Hoofdstuk XXVI.
Moeilijke dagen. Don Juan. Parma. De Prins te Gent. 1578.
Hoofdstuk XXVII.
Oranje en de Unie van Utrecht. Nieuwe angsten en gevaren. 1578–1579.
Hoofdstuk XXVIII.
Anjou. Juliana’s dood. Afzwering van Filips II. 1580–1581.
Hoofdstuk XXIX.
Ban en Apologie. 1580.
Hoofdstuk XXX.
Komst van Anjou. Eerste moordaanslag op den Prins. 1581–1582.
Hoofdstuk XXXI.
Het Fransche Protectoraat. 1582–1583.
Hoofdstuk XXXII.
Het vierde huwelijk van Oranje met Louise de Coligny. 1583–1584.
Hoofdstuk XXXIII.
Oranje’s staatkunde gedurende zijn laatste levensjaar. 1583–1584.
Hoofdstuk XXXIV.
De Prins vermoord. 1584.
Slot.
Volgorde der illustratiën.
Aanteekeningen bij de platen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.