Hendrik Hamel
History
Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
WERKEN UITGEGEVEN DOOR DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
XVIII
VERHAAL VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT DE SPERWER
(1656–1663)
DOOR HENDRIK HAMEL
VERHAAL VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT DE SPERWER
EN VAN HET WEDERVAREN DER SCHIPBREUKELINGEN OP HET EILAND QUELPAERT EN HET VASTELAND VAN KOREA (1653–1666) MET EENE BESCHRIJVING VAN DAT RIJK
DOOR HENDRIK HAMEL UITGEGEVEN DOOR B. HOETINK MET 1 KAART EN 11 AFBEELDINGEN
’S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1920
INHOUD.
PLATEN:
PLATEN:
VOORBERICHT.
GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
INLEIDING.
Journaal
Vragen bijden gouverneur van Nangasackij ’t onser eerste aancomste ons afgevraeght ende bij ons ondergenoemt als onder ider vrage staet daer op geantwoort.
Vragen bijden gouverneur van Nangasackij ’t onser eerste aancomste ons afgevraeght ende bij ons ondergenoemt als onder ider vrage staet daer op geantwoort.
Bijlagen
I. BERICHTEN OVER DE GEVLUCHTE SCHIPBREUKELINGEN.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia.
Rapport.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
Generale Missive, 25 Jan. 1667.
Generale Missive, 23 Dec. 1667.
Patriasche Missiven.6
Resoluties Heeren XVII.7
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia.
Rapport.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
Generale Missive, 25 Jan. 1667.
Generale Missive, 23 Dec. 1667.
Patriasche Missiven.6
Resoluties Heeren XVII.7
II. BERICHTEN OVER DE IN VRIJHEID GESTELDE SCHIPBREUKELINGEN.
Dagregister Nagasaki.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Generale Missive, 13 Dec. 1668.
Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
Patriasche Missiven.
Dagregister Nagasaki.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Generale Missive, 13 Dec. 1668.
Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
Patriasche Missiven.
III. GEGEVENS BETREFFENDE SCHEPEN.
A. HET JACHT DE SPERWER.
B. HET JACHT OUWERKERK.
C. HET QUELPAERT DE BRACK
D. HET SCHIP DE HOND.
A. HET JACHT DE SPERWER.
B. HET JACHT OUWERKERK.
C. HET QUELPAERT DE BRACK
D. HET SCHIP DE HOND.
IV. AENTEECKENINGE OFTE MEMORIE VANDE GELEGENTHEIJT VAN COREA.25
V. PERSONALIA
A. NICOLAAS VERBURG.
B. CORNELIS CAESAR.
C. IQUAN.
D. MARTINUS MARTINI.
A. NICOLAAS VERBURG.
B. CORNELIS CAESAR.
C. IQUAN.
D. MARTINUS MARTINI.
VI. BERICHTEN OVER DE KOMEET Ao 1664–65.
I. BERICHTEN OVER DE GEVLUCHTE SCHIPBREUKELINGEN.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia.
Rapport.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
Generale Missive, 25 Jan. 1667.
Generale Missive, 23 Dec. 1667.
Patriasche Missiven.6
Resoluties Heeren XVII.7
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia.
Rapport.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
Dagregister Japan.
Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
Generale Missive, 25 Jan. 1667.
Generale Missive, 23 Dec. 1667.
Patriasche Missiven.6
Resoluties Heeren XVII.7
II. BERICHTEN OVER DE IN VRIJHEID GESTELDE SCHIPBREUKELINGEN.
Dagregister Nagasaki.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Generale Missive, 13 Dec. 1668.
Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
Patriasche Missiven.
Dagregister Nagasaki.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Generale Missive, 13 Dec. 1668.
Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
Missiven Nagasaki naar Batavia.
Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
Patriasche Missiven.
III. GEGEVENS BETREFFENDE SCHEPEN.
A. HET JACHT DE SPERWER.
B. HET JACHT OUWERKERK.
C. HET QUELPAERT DE BRACK
D. HET SCHIP DE HOND.
A. HET JACHT DE SPERWER.
B. HET JACHT OUWERKERK.
C. HET QUELPAERT DE BRACK
D. HET SCHIP DE HOND.
IV. AENTEECKENINGE OFTE MEMORIE VANDE GELEGENTHEIJT VAN COREA.25
V. PERSONALIA
A. NICOLAAS VERBURG.
B. CORNELIS CAESAR.
C. IQUAN.
D. MARTINUS MARTINI.
A. NICOLAAS VERBURG.
B. CORNELIS CAESAR.
C. IQUAN.
D. MARTINUS MARTINI.
VI. BERICHTEN OVER DE KOMEET Ao 1664–65.
BIBLIOGRAPHIE.
DE NEDERLANDSCHE UITGAVEN.
HET OVERZICHT VAN DE REIS BIJ MONTANUS.
DE FRANSCHE EN DUITSCHE UITGAVEN.
HET JOURNAAL IN DE GROOTE VERZAMELINGEN VAN REIZEN.
DE NEDERLANDSCHE UITGAVEN.
HET OVERZICHT VAN DE REIS BIJ MONTANUS.
DE FRANSCHE EN DUITSCHE UITGAVEN.
HET JOURNAAL IN DE GROOTE VERZAMELINGEN VAN REIZEN.
GERAADPLEEGDE LITERATUUR.1
BLADWIJZER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.
REGELEN VOOR DE UITGAVEN DER LINSCHOTEN-VEREENIGING.
WERKEN UITGEGEVEN DOOR DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.