Free

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk

By Hendrik Hamel
Free
Book Description
Table of Contents
 • WERKEN UITGEGEVEN DOOR DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
 • XVIII
 • VERHAAL VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT DE SPERWER
  • (1656–1663)
  • DOOR HENDRIK HAMEL
 • VERHAAL VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT DE SPERWER
  • EN VAN HET WEDERVAREN DER SCHIPBREUKELINGEN OP HET EILAND QUELPAERT EN HET VASTELAND VAN KOREA (1653–1666) MET EENE BESCHRIJVING VAN DAT RIJK
  • DOOR HENDRIK HAMEL UITGEGEVEN DOOR B. HOETINK MET 1 KAART EN 11 AFBEELDINGEN
  • ’S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1920
  • INHOUD.
   • PLATEN:
  • PLATEN:
  • VOORBERICHT.
  • GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
  • INLEIDING.
  • Journaal
   • Vragen bijden gouverneur van Nangasackij ’t onser eerste aancomste ons afgevraeght ende bij ons ondergenoemt als onder ider vrage staet daer op geantwoort.
  • Vragen bijden gouverneur van Nangasackij ’t onser eerste aancomste ons afgevraeght ende bij ons ondergenoemt als onder ider vrage staet daer op geantwoort.
  • Bijlagen
   • I. BERICHTEN OVER DE GEVLUCHTE SCHIPBREUKELINGEN.
    • Dagregister Japan.
    • Missive Nagasaki naar Batavia.
    • Rapport.
    • Dagregister Japan.
    • Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
    • Dagregister Japan.
    • Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
    • Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
    • Generale Missive, 25 Jan. 1667.
    • Generale Missive, 23 Dec. 1667.
    • Patriasche Missiven.6
    • Resoluties Heeren XVII.7
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia.
   • Rapport.
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
   • Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
   • Generale Missive, 25 Jan. 1667.
   • Generale Missive, 23 Dec. 1667.
   • Patriasche Missiven.6
   • Resoluties Heeren XVII.7
   • II. BERICHTEN OVER DE IN VRIJHEID GESTELDE SCHIPBREUKELINGEN.
    • Dagregister Nagasaki.
    • Missiven Nagasaki naar Batavia.
    • Generale Missive, 13 Dec. 1668.
    • Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
    • Missiven Nagasaki naar Batavia.
    • Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
    • Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
    • Patriasche Missiven.
   • Dagregister Nagasaki.
   • Missiven Nagasaki naar Batavia.
   • Generale Missive, 13 Dec. 1668.
   • Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
   • Missiven Nagasaki naar Batavia.
   • Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
   • Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
   • Patriasche Missiven.
   • III. GEGEVENS BETREFFENDE SCHEPEN.
    • A. HET JACHT DE SPERWER.
    • B. HET JACHT OUWERKERK.
    • C. HET QUELPAERT DE BRACK
    • D. HET SCHIP DE HOND.
   • A. HET JACHT DE SPERWER.
   • B. HET JACHT OUWERKERK.
   • C. HET QUELPAERT DE BRACK
   • D. HET SCHIP DE HOND.
   • IV. AENTEECKENINGE OFTE MEMORIE VANDE GELEGENTHEIJT VAN COREA.25
   • V. PERSONALIA
    • A. NICOLAAS VERBURG.
    • B. CORNELIS CAESAR.
    • C. IQUAN.
    • D. MARTINUS MARTINI.
   • A. NICOLAAS VERBURG.
   • B. CORNELIS CAESAR.
   • C. IQUAN.
   • D. MARTINUS MARTINI.
   • VI. BERICHTEN OVER DE KOMEET Ao 1664–65.
  • I. BERICHTEN OVER DE GEVLUCHTE SCHIPBREUKELINGEN.
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia.
   • Rapport.
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
   • Dagregister Japan.
   • Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
   • Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
   • Generale Missive, 25 Jan. 1667.
   • Generale Missive, 23 Dec. 1667.
   • Patriasche Missiven.6
   • Resoluties Heeren XVII.7
  • Dagregister Japan.
  • Missive Nagasaki naar Batavia.
  • Rapport.
  • Dagregister Japan.
  • Missive Nagasaki naar Batavia, 13 Oct. 1667.
  • Dagregister Japan.
  • Missive Nagasaki naar Batavia, 22 Oct. 1667.
  • Resolutie Gouverneur Generaal en Raden, 2 Dec. 1667.
  • Generale Missive, 25 Jan. 1667.
  • Generale Missive, 23 Dec. 1667.
  • Patriasche Missiven.6
  • Resoluties Heeren XVII.7
  • II. BERICHTEN OVER DE IN VRIJHEID GESTELDE SCHIPBREUKELINGEN.
   • Dagregister Nagasaki.
   • Missiven Nagasaki naar Batavia.
   • Generale Missive, 13 Dec. 1668.
   • Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
   • Missiven Nagasaki naar Batavia.
   • Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
   • Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
   • Patriasche Missiven.
  • Dagregister Nagasaki.
  • Missiven Nagasaki naar Batavia.
  • Generale Missive, 13 Dec. 1668.
  • Missive Batavia naar Nagasaki, 20 Mei 1669.
  • Missiven Nagasaki naar Batavia.
  • Missive Batavia naar Nagasaki, 16 Juni 1670.
  • Resolutie Heeren XVII, 29 Aug. 1670.
  • Patriasche Missiven.
  • III. GEGEVENS BETREFFENDE SCHEPEN.
   • A. HET JACHT DE SPERWER.
   • B. HET JACHT OUWERKERK.
   • C. HET QUELPAERT DE BRACK
   • D. HET SCHIP DE HOND.
  • A. HET JACHT DE SPERWER.
  • B. HET JACHT OUWERKERK.
  • C. HET QUELPAERT DE BRACK
  • D. HET SCHIP DE HOND.
  • IV. AENTEECKENINGE OFTE MEMORIE VANDE GELEGENTHEIJT VAN COREA.25
  • V. PERSONALIA
   • A. NICOLAAS VERBURG.
   • B. CORNELIS CAESAR.
   • C. IQUAN.
   • D. MARTINUS MARTINI.
  • A. NICOLAAS VERBURG.
  • B. CORNELIS CAESAR.
  • C. IQUAN.
  • D. MARTINUS MARTINI.
  • VI. BERICHTEN OVER DE KOMEET Ao 1664–65.
  • BIBLIOGRAPHIE.
   • DE NEDERLANDSCHE UITGAVEN.
   • HET OVERZICHT VAN DE REIS BIJ MONTANUS.
   • DE FRANSCHE EN DUITSCHE UITGAVEN.
   • HET JOURNAAL IN DE GROOTE VERZAMELINGEN VAN REIZEN.
  • DE NEDERLANDSCHE UITGAVEN.
  • HET OVERZICHT VAN DE REIS BIJ MONTANUS.
  • DE FRANSCHE EN DUITSCHE UITGAVEN.
  • HET JOURNAAL IN DE GROOTE VERZAMELINGEN VAN REIZEN.
  • GERAADPLEEGDE LITERATUUR.1
  • BLADWIJZER
   • A.
   • B.
   • C.
   • D.
   • E.
   • F.
   • G.
   • H.
   • I.
   • J.
   • K.
   • L.
   • M.
   • N.
   • O.
   • P.
   • Q.
   • R.
   • S.
   • T.
   • U.
   • V.
   • W.
   • Y.
   • Z.
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
  • F.
  • G.
  • H.
  • I.
  • J.
  • K.
  • L.
  • M.
  • N.
  • O.
  • P.
  • Q.
  • R.
  • S.
  • T.
  • U.
  • V.
  • W.
  • Y.
  • Z.
  • UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.
  • REGELEN VOOR DE UITGAVEN DER LINSCHOTEN-VEREENIGING.
  • WERKEN UITGEGEVEN DOOR DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
  • NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE LINSCHOTEN-VEREENIGING
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...