Heldensagen en Legenden van de Serviërs
Woislav M. (Woislav Maximus) Petrovitch
Education & Teaching
Heldensagen en Legenden van de Serviërs
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Heldensagen en legenden van de Serviërs
Door Woislav M. Petrovitch Attaché bij de Koninklijke Servische Legatie aan het Engelsche hof Met een voorbericht van Chedo Miyatovich Gewezen Servisch gezant aan het Engelsche Hof Uit het Engelsch vertaald door Mevr. J. P. Wesselink—Van Rossum Met 32 gekleurde platen door William Sewell & Gilbert James
Zutphen—W. J. Thieme & Cie—1915
Inhoud.
Lijst van illustraties.
Voorbericht.
Inleiding
Hoofdstuk I. Historische terugblik.
De komst van de Serviërs.
Vroege worstelingen.
Onderlinge strijd.
Doushan de Machtige.
De koninklijke Prins Marko.
Het verraad van Brankovitch.
Het eindsucces van de Turken.
De ellende onder het Turksche bestuur.
Servië weer onder het juk gebracht.
Koning Peter I.
Hoofdstuk II. Bijgeloof en nationale gebruiken.
Algemeene eigenaardigheden.
Heidendom en Godsdienst.
De God Peroon.
De God Volos.
De Zonnegod.
De Veele.
Voorbeschikking en onsterfelijkheid.
Goede en kwade geesten.
Heksen.
De Vampiers.
Aanbidding der natuur.
Toovenaars.
Godsdienstige ceremoniën bij de offers gebruikt.
Begrafenisgebruiken.
Klassieke en Middeleeuwsche invloeden.
De verbreiding van het Christendom.
Bijgeloof.
Het huwelijk.
Huwelijksonderhandelingen.
De huwelijksprocessie.
De aankomst.
Terugkomst uit de kerk.
Slava (of Krsno Ime)
De Slava-ontvangavond.
Slava toasten.
De ceremonie in de kerk.
Het slava-feest.
De dag voor Kerstmis.
Kerstdag.
De Dodola, een godsdienstige plechtigheid.
De Pinksterdagen.
Palmzondag.
St. George’s Dag.
Hoofdstuk III. Servische nationale epische poëzie.
De belangrijkheid van de balladen.
De Goussle.
Hoofdstuk IV. Kralyevitch Marko; of de koninklijke prins Marko.
De Marko Legenden.
De trouweloosheid van Voukashin.
Het paard Sharatz.
Prins Marko vertelt van wien het Keizerrijk zal zijn.
Marko wordt geroepen.
Marko vertelt de waarheid.
Prins Marko en de Moorsche Hoofdman.
De intocht van den Moor.
De Droom van de Sultana.
De Prinses doet een beroep op Marko.
Marko maakt zich gereed de Prinses te hulp te komen.
Marko groet de Prinses.
De Moor in Istamboel.
Sharatz en Bedevia.
Marko en de Moor.
Prins Marko maakt een einde aan de huwelijksschatting.
Marko bezoekt den Moor.
Marko betaalt voor allen.
Prins Marko en Bogdan, de Bullebak.
De Bullebak is bevreesd Marko tegemoet te komen.
Prins Marko en opperbevelhebber Voutcha.
De komst van Marko.
Marko neemt Voutcha gevangen.
De huwelijksprocessie van Prins Marko.
De huwelijksprocessie.
De ontrouwe koom.
De vlucht van het meisje.
Prins Marko en de Moorsche Prinses.
De Moorsche Prinses.
Prins Marko en de veela.
De vervolging van de veela.
Prins Marko en de Turksche jagers.
De wraak van Marko.
Prins Marko en Moussa Kessedjiya14.
Er wordt om Marko gezonden.
Marko bestelt een zwaard.
Marko ontmoet Moussa.
De dood van Prins Marko.
Marko verneemt zijn lot.
Hoe Marko gevonden werd.
Hoofdstuk V: Banovitch Strahinya.
Historische data.
De Valk Banovitch.
Banovitch zoekt den Turk.
De trouwelooze echtgenoote.
Het gevecht.
De terugkeer van den valk.
Hoofdstuk VI. De tsarina Militza en de zmay1 van Yastrebatz.
Het verhaal van Militza aan den tsaar.
Vook als verdediger.
Hoofdstuk VII. Het huwelijk van Maximus Tzrnoyevitch.
De ballade.
Het verhaal.
De boodschap van den Doge.
De huwelijksprocessie vertrekt.
De huwelijksgiften.
De Prinses verneemt de misleiding.
Het aanbod van Milosh.
De aanval van Maximus.
Maximus wordt een Turk.
Hoofdstuk VIII. Het huwelijk van tsaar Doushan den machtigen.
Doushan zendt Theodoor naar Ledyen.
Prinses Roksanda.
De processie begeeft zich op weg.
Milosh voegt zich bij den stoet.
De sprong van Koulash.
De strijd om Koulash.
De eerste proef.
De tweede proef.
De derde proef.
De vierde proef.
Het vertrek der Serviërs.
De strijd met Balatchko.
Hoofdstuk IX. Tsaar Lazarus en de tsarina Militza.
Het voorgevoel van de tsarina.
Nieuws van den veldslag.
De trouwe Miloutin.
Historische aanteekening.
Hoofdstuk X. De gevangenschap en het huwelijk van Stephanus Yakshitch.1
De waarschuwing van de Veela.
Stephanus en de Sultan.
Stephanus te Tyoopria.
Stephanus te Novi Bazar.
Stephanus en de dochter van den vizier.
Het slot van de ballade.
Historische aanteekening.
Hoofdstuk XI. Het huwelijk van koning Voukashin.
De boodschap aan Vidossava.
Het verraad van Vidossava.
Het gevleugelde paard.
De droom van Momtchilo.
De hinderlaag.
Broeder en zuster.
De dood van Momtchilo.
De straf van Vidossava.
Historische aanteekening.
Hoofdstuk XII De heiligen verdeelen de schatten.1
De bard begint.
De Gramschap van God.
Hoofdstuk XIII. Drie servische balladen.
De bouw van Skadar (Scoetari).1
II. De Stiefzusters.
III. De ontvoering van de schoone Iconia.
Hoofdstuk XIV. Folklore.
De ram met de gouden vacht.
De jongeling vindt hulp.
De tweede taak.
De derde taak.
De jongeling vindt hulp.
De tweede taak.
De derde taak.
Een paviljoen noch in den hemel noch op aarde.1
De prins doodt den draak.
De trouweloosheid van de broeders.
De prins doodt den draak.
De trouweloosheid van de broeders.
Pepelyouga.
De belofte.
Marra gaat naar de kerk.
De Prins zoekt het mooie meisje.
De belofte.
Marra gaat naar de kerk.
De Prins zoekt het mooie meisje.
De taal der dieren.
De begraven Schat.
De lastige vrouw.
De begraven Schat.
De lastige vrouw.
De stiefmoeder en haar stiefdochter.
Een vreemde woning.
De naijver van de stiefmoeder.
Een vreemde woning.
De naijver van de stiefmoeder.
Recht en onrecht.
Het genezende water.
Het genezende water.
Wie weinig vraagt, ontvangt veel.
De Engel keert terug.
De Engel keert terug.
Bash Tchelik of echt staal.
De prinsen begeven zich op weg.
De negen reuzen.
De slapende prinses.
De held gevonden.
Bash Tchelik.
De prins vindt zijn zuster.
De tweede zuster.
De derde zuster.
De prins vindt zijn vrouw.
Het geheim van de kracht.
De prinsen begeven zich op weg.
De negen reuzen.
De slapende prinses.
De held gevonden.
Bash Tchelik.
De prins vindt zijn zuster.
De tweede zuster.
De derde zuster.
De prins vindt zijn vrouw.
Het geheim van de kracht.
De gouden appelboom en de negen pauwinnen.
De prins gaat op onderzoek uit.
De prins zet zijn tocht voort.
De prins vindt zijn vrouw.
De oude vrouw en haar paarden.
De keus van den prins.
De prins gaat op onderzoek uit.
De prins zet zijn tocht voort.
De prins vindt zijn vrouw.
De oude vrouw en haar paarden.
De keus van den prins.
Het vogelmeisje.
De oude heks.
De oude heks.
Liegen om een weddenschap.
Het verhaal van den jongen.
Het verhaal van den jongen.
Het meisje, dat wijzer is dan de tsaar.
De tsaar stuurt om het meisje.
De tsaar stuurt om het meisje.
Goede daden zijn onvergankelijk.
De eerste reis.
De tweede reis.
De derde reis.
De verraderlijke minister.
De terugkomst van den jongeman.
De eerste reis.
De tweede reis.
De derde reis.
De verraderlijke minister.
De terugkomst van den jongeman.
Hij, wien God helpt, kan niemand kwaad doen.
De eerste tocht.
De tweede tocht.
De derde tocht.
De eerste tocht.
De tweede tocht.
De derde tocht.
Dieren als vrienden en als vijanden.7
De raad der dieren.
Het toovertapijt.
De koning verklaart den oorlog aan de dieren.
De raad der dieren.
Het toovertapijt.
De koning verklaart den oorlog aan de dieren.
De drie vrijers.
De twist.
De herkenning.
De twist.
De herkenning.
De droom van den koningszoon.
De Prins en de veele.
Het gouden paard.
De Prins en de veele.
Het gouden paard.
De bijter gebeten.
De honderd dochters.
De huwelijksprocessie.
De zwarte reus.
De oude vrouw.
De reus koopt de koe.
De honderd dochters.
De huwelijksprocessie.
De zwarte reus.
De oude vrouw.
De reus koopt de koe.
Het beroep dat niemand kent.
De voorwaarde.
De derde kamer.
De zoon keert terug.
Hooger geboden dan de koning.
De voorwaarde.
De derde kamer.
De zoon keert terug.
Hooger geboden dan de koning.
De tweelingen met de gouden haren.
De belofte van de jonge koningin.
De zoons van den koning.
De belofte van de jonge koningin.
De zoons van den koning.
Hoofdstuk XV. Eenige servische populaire anecdoten.
St. Petrus en het zand.
Waarom het Servische volk arm is.
De zigeuners en de edelman.
Waarom de priester verdronk.
De Era2 van de andere wereld.
Ieder moet een ambacht verstaan.
De voorwaarde.
Register.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
The book hasn't received reviews yet.