Free

Paedagogische Overwegingen

By Eva Wilhelmina Asscher
Free
Book Description
Table of Contents
 • PAEDAGOGISCHE OVERWEGINGEN
 • INHOUD
 • I  IEDER ONS AFGEBAKEND TERREIN *
 • II  HAAR NATUURKINDJE *
 • III  NIET „PREEKEN” *
 • IV  HET RECHT VAN STRAFFEN EN VERMANEN *
 • V  HET STERKEN VAN DEN WIL *
 • VI  EERBIED VOOR DE MEENINGEN VAN ONS KIND *
 • VII  DE JUISTE STRAF *
 • VIII  EEN TOEKOMSTBEELD *
 • IX  DE SINAASAPPELMETHODE VAN JAN LIGTHART *
 • X  HOE DEZE PAEDAGOOG ER OVER DACHT *
 • XI  ONS HUMEUR *
 • XII  DE FABEL *
 • XIII  OPRECHTHEID *
 • XIV  OVERBLUFFEN *
 • XV  VOORZICHTIG INGRIJPEN *
 • XVI  SCHAAMTE IS EEN MACHTIGE HULP TOT VERBETERING *
 • XVII  DE GENOEGENS VOOR HET KIND *
 • XVIII  OP HET KLEINE KIND VALT NIMMER TE REKENEN *
 • XIX  WAT HIELP *
 • XX  TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP *
 • XXI  EENTONIGE ARBEID *
 • XXII  GEEN WIJZE REDENEERINGEN *
 • XXIII  DE GEVOELENS VAN HET KIND *
 • XXIV  DE RECHTEN VAN HET KIND *
 • XXV  MUZIEK LEEREN *
 • XXVI  IETS MOETEN DOEN EN IETS WILLEN DOEN *
 • XXVII  DE KUNST VAN BEVELEN *
 • XXVIII  HUN ALTRUÏSME *
 • XXIX  HET KORTE WOORD *
 • XXX  SNOEPEN *
 • XXXI  WAAGHALZERIJ
 • XXXII  DE KLEINE KUNSTENAAR *
 • XXXIII  HET SPRAK VANZELF *
 • XXXIV  LIEFDE *
 • XXXV  EERLIJKHEID *
 • XXXVI  RECHTVAARDIGHEID *
 • XXXVII  ZELFVERBETERING *
 • XXXVIII  EERBIED
 • XXXIX  VEELEISCHENDHEID
 • XL  JALOERSCHHEID
 • XLI  EENKENNIG
 • XLII  DE KLEINE PAEDAGOOG
 • XLIII  WEELDE
 • XLIV  DOORZETTEN
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...