Various
Education & Teaching
Op den Uitkijk, Jaargang 1909 Bijblad bij De Aarde en haar Volken
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Van den oosterschen spoorweg in Turkijë.
Dwars door het eiland Bougainville.
Zin en onzin.
Gebouw van het officierscorps in Belgrado.
Tijding omtrent Andree?
Britsch Nieuw Guinea.
Plagiaat.
Een uitstapje naar de diamantvelden bij Lüderitzbucht.
Schilderachtig hoekje in Mostar.
Hyderabad verwoest.
De “Nederlandsche Toerist.”
Levensfilosofie.
De Sarasins op Ceylon.
Rijker dan velen dachten.
De jongste aflevering Tijdschr. Aard. Gen.
Volkstypen uit Bosnië en Herzegowina.
Reizen met de Hamburg-Amerikalijn.
Uit Bosnië en zijn hoofdstad.
Van de Rotterdamsche Lloyd en haar nieuwste stoomschip.
Diamanten bij Lüderitzbucht.
Kapers op de kust van Liberia.
Een mooie reis door Indië.
Oost Aziatische kunst.
Een boek over korwars.
Eerst pacificeeren in de Kamara.
De menschen van het Nijldal.
Een vroegere catastrofe in Messina.
Hulde aan Afrika-ontdekkers.
Een amerikaansch Pompeji
Sji-Tocht van een Nederlander.
Kunst.
Een droevig sterfgeval.
Smeroe-reis van den heer C. M. Vissering.
Reizen in Britsch Nieuw-Guinea.
In de zwavelmijnen van Sicilië.
De handel van Abessynië.
Noodzakelijkheid.
De Donau in Beneden-Oostenrijk.
Ski of Sji?
Geconserveerde zomerzon.
Albanië en de Albaneezen.
Aan de andere zij van den poolcirkel.
De snelheid der transatlantische booten.
De Nasamonianen.
Copal.
Intree in het practische leven.
Hudson-Fultonviering en onze Halve Maan.
Waaggebouw te Enkhuizen.
In Achter-Indië.
Van Oostenrijks werk in Bosnië.
Verkeerde kost.
Techniek.
Van Ancona naar Reggio.
Interessante studie over Jong-Turkije.
Reisboeken.
Betere verbinding tusschen Rijn en Donau in Beieren.
Een Prins in onze Oost.
Het Afrika-vraagstuk.
Sven Hedin terug uit Thibet.
Postduiven als photografen.
De Mambèramo.
Sven Hedin.
Spitsbergen.
Quant à moi van Chineezen en inlanders.
Een Batak-spiegel.
Tram tusschen Genua en Milaan.
Gedenkdagen in 1909.
Het tegenwoordige Servië.
Amerikaansche eekhorentjes naar Europa.
Bloeiende Alpenvereenigingen.
Vreemdheid.
Caoutchouc en getah pertsja.
Klein-Azië en de Bagdadspoorweg.
Nog eens Spitsbergen.
Zuidafrikaansche struisvogelteelt.
Het nieuwe plan van Amundsen.
Over een hoekje van Nieuw-Nederland.
Wat zal de hoofdstad van Australië zijn?
Duitsche Koloniale school.
Standbeelden van koningen van Dahomey
Van varen en landen in de Stille Zuidzee.
Reis naar Voor-Azië.
Kunstwerken.
Marokko en de mogendheden.
Noordpoolexpeditie van Dr. Frederick A. Cook.
Onderwijs aan inlandsche meisjes.
Een vergeten amerikaansche expeditie ter opsporing van de Noordwestelijke Doorvaart.
Nederlandsch onderzoeker op Celebes.
Postboden in de tropen.
Brieven uit de Oost.
Nijldam bij Esneh.
In Indië naar de Middeleeuwen verplaatst.
Na den Roewenzori de Mount Everest.
Op den Uitkijk
De post over het ijs.
Volken van Sumatra.
Een internationale groote wereld.
Onze kennis van Arabië.
Voorjaarsreizen.
De Jungfrauspoorweg.
Van de Ehze in de oude Graafschap Zutphen.
Onze Alpenvereeniging.
Herbouw van de abdij van Egmond.
Verschillend postvervoer.
Paard en auto.
Taalgrenzen.
Noord-Atlantische Oceaan.
Kolonisatie van Europeanen.
Onrust in Abessynië.
Op de grenzen van Montenegro.
Gelukkige ambitie van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij.
De Denen weer naar het Noorden.
Geen territoriën meer in de Vereenigde Staten.
De telegraaf in Atjeh.
Het rijstmesje der Maleiers.
In de buurt van den Triglau.
Hongersnood in Tunis.
Morotaï of Moro.
Aan Menelik’s Hof
Tot dicht bij de Zuidpool!
Hulp bij natuurstudie.
Minder tropische ziekten.
Een vorstenhuwelijk op Java.
Een bezwaar bij expedities naar de West.
De Duitschers op Nieuw-Guinea aan het pionieren.
Van Togo.
Een Grievencahier.
Mooi voorbeeld voor landheer en industriëel. Huize de Duno cum annexis.
Naar de Lutte!
Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer.
Prakbosch.
Tusschen Amerika en Europa.
Een vroolijk tooneeltje aan de Cropinakreek.
Labrang Gomba, een klooster in Thibet.
Koloniaal Museum bij Brussel.
Van Steinthorwall naar Rothenbaum-chaussee.
Verre reizen.
De jachtluipaard als huisdier in tuinen en parken.
Hoezee, hoezee! De tram rijdt op Flakkee.
Hendrick Hudson in Hollands dienst.
Karakoelschapen.
Primitieve, maar toch omslachtige versiering.
Stroomop in den Amazonenstroom.
De Saloeën.
Kerbela, het tweede Mekka.
Voor vreemdelingenverkeer op groote schaal aan het werk.
Reclameboekje voor de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij.
Mikkelsen niet naar Nieuw-Guinea, maar naar de Noordpool.
Reizen per ballon.
Padvinder voor Roosevelt.
Centrale verkoeling.
Een oude badplaatsverordening.
Engeland en Duitschland in Duitsch Zuidwest-Afrika.
Kennis.
Nieuwe haven aan de Roode Zee.
Het genot van den Javaan.
Wat te doen, om de luiheid der Philippino’s tegen te gaan?
De scheepvaart tusschen het meer van Genève en Lyon.
In en om Amersfoort.
Het bosch.
De Ezel in het Zuiden.
Invoering van bijen op het eiland Saipan.
Kunst en publiek.
Een en ander over Shackleton’s expeditie.
Erratum.
Zigeuners in Zevenburgen.
Dr. J. D. E. Schmeltz.
Meer steenkolen in Nederland.
Liever Pruis dan Oldenburger!
Wandelen om de wereld.
Georg von Neumayer overleden.
Mei 1909 en andere mooie maanden.
Parijsche Cabarets.
Wonderlijke toestanden in Onzijdig Moresnet.
Echte Panama’s, door Nederlanders gevlochten.
Rotterdams Museum voor land- en volkenkunde.
De Duitscher, onder boeten gebukt gaande.
De Bottelpoort te Nijmegen weer aan de orde.
Het neusje van den Gooischen zalm.
Ter herinnering aan Antony van Leeuwenhoek.
Automobielthee.
De kleeding der Maori.
Feest aan de Dedemsvaart.
Engeland versus Duitschland.
IJsbergen.
Tropisch Nederland.
Geluk en ongeluk.
Moois van Stockholm.
Het waardevolle en het waardelooze.
Verbeterd sneltreinverkeer.
Bescheidenheid van de waarheid.
Geborneerd.
Een mooi land in onze buurt.
Nederlandsche Oudheidkundige Bond.
Het Reisboek in kleiner formaat.
Leven.
Straatleven in het Oosten.
Waarde, die tot haar recht komt.
Plaatselijk verzet op Ceram.
Over den Roewenzori.
Mosselteelt.
Een nieuw modern dorp.
Plasmolen’s schoon.
Noordhollandsch Watertochtje.
Een internationaal Noordzeebad.
Ligue internationale des Associations Touristes.
Zeer hooge gasten op Middachten.
Herdenking van wat Nederland en de Vereenigde Staten verbindt.
Hohenfinow en de Von Bethmann-Hollwegs.
De beide talen in den Elzas.
Pforta of Schulpforta.
De nieuwe Tauernspoorweg.
Het engelsche landschap.
Een Haagsche vliegtocht van Lefèbvre.
In het Ertsgebergte.
Houtbewerking.
Nieuwe Alpenweg in Frankrijk.
Rustige Hotels.
Dansen.
Nevelzeeën.
Ouderdom van badplaatsen.
Een volkstelling in China.
Winst en roof.
De Boë-top, een “gemakkelijke” Dolomiettop.
Caoutchouccrisis in Fransch West-Afrika.
Van Haïti.
Nieuwe aanlegplaats voor transatlantische booten.
Mooi plekje aan den Veluwezoom.
Vereeniging “Doorwerth”.
Wat Jonge Verkenners of Boy-scouts moeten weten.
Nog eens naar Klondike.
De Amerikaan Cook aan de Noordpool!
Records van poolreizigers.
Spitsbergen.
Feest in de Stille Zuidzee.
Weer een taalquaestie op een grensgebied.
Kritiek.
Vliegtoestellen niet langer duur.
Een Engelsche van de Kaap naar Kaïro.
Koning Eduards historische boot.
Maskers van de Mahakam.
Menschen en natuur.
Admiraal Melville’s oordeel van beteekenis.
Reval eerste oorlogshaven.
Bergtochten in Saksisch Zwitserland.
Het reizen van een aziatische ziekte.
Seismologisch internationaal Congres.
Struisvogelteelt in Noord-Duitschland.
Zionistische plannen op hef Cyrenaïsch schiereiland.
Toegankelijkheid van de ruïnen van Angkor.
Rit over de Duitsche Wadden.
Aanwinsten in zake de ethnografie van Flores en omgeving.
Een monoliet gered als natuurhistorisch monument.
De Namib.
Shackletontentoonstelling.
Maatschappij van Weldadigheid.
Nieuwe hut op den Dent Blanche.
Peary’s gezellinnen.
Zijdeteelt en rijstbouw op Madagascar.
De nieuwe Canadaspoorweg en de stad Prince Rupert.
De Japanners op Hawaï.
Palmenstad.
Volwassenen en kinderen.
Veertien dagen te Berlijn.
Talenkennis.
Gevraagd en aangeboden werk.
Een halve eeuw na Karl Ritter’s dood.
De wandaden der tijgers in Hindostan.
Brazilië, een land der toekomst.
De hoofdstad van Australië.
Vrijheid en ketenen.
Hoogterecord van den hertog der Abruzzen.
Utrechtsche Zendingsvereeniging.
Ook een manier van doodenvereering.
Naar Dauphiné!
Franz Wilhelm Junghuhn.
Twee nieuwe expedities naar de Noordpool.
De Zuidhollandsche Eilanden en Schouwen.
Kleeding en gezondheid.
Grond onder de voeten.
Een bestijging van den Popocatepetl.
Over den jongsten opstand op Samoa.
Een nationaal park in Zwitserland.
Een Nederlandsch volksvertegenwoordiger aan den dood ontsnapt.
Bescheidenheid en aanmatiging.
Bij ’t plaatje van den Poolwedloop.
Hoogterecords in den Himalaya.
De hertog der Abruzzen terug.
Nog maar eens de Doorwerth.
De Duitsch-Oostenrijksche Alpenvereeniging.
Een Harzreis.
Door de lucht naar den Gemmitop.
Geluk of ongeluk door tweelingen.
Bestijging van den Brocken in den winter.
De zoekende mensch.
Dame-bergbestijgster in Noord-Peru.
R. Parkinson gestorven.
Weer een Engelsche Zuidpoolexpeditie.
Edam, Volendam, Marken.
Schedelvereering.
Gedenkteeken J. E. Tehupeiory.
Het Rif en de Rifioten.
Nova Zembla een drievoud.
De Hohnsteinrotsen.
Spitsbergen-expedities weer thuis.
Landbouwtentoonstelling te Buenos Aires.
Boeken en lezers.
Bij een paar Spreewaldkiekjes.
De telegrafen der natuurvolken.
Herleving van de markt te Nischni Nowgorod.
Opkomst van een stad in Schotland.
Tegenstrijdige relatie.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.