Legenden en Romances van Spanje
Free

Legenden en Romances van Spanje

By Lewis Spence
Free
Book Description

Table of Contents
 • Voorwoord.
 • Inhoud.
 • Hoofdstuk I. De Bronnen van de Spaansche Romance.
  • De bakermat van het Spaansche lied.
  • Romeinsch en Visigothisch.
  • De Romaansche talen van Spanje.
  • De opkomst van het Castiliaansch.
  • De uitbreiding naar het Zuiden van het Castiliaansch.
  • De letterkundige ontwikkeling van het Castiliaansch.
  • De dichtkunst aan de hoven van Castilië.
  • De opkomst van de Romance.
  • Castiliaansche oppositie tegen de Chansons de Gestes.
  • De Cantares de Gesta.
  • De kronieken.
  • De balladen.
  • De bloeitijd van de Romance.
  • Een mogelijke Moorsche invloed op de Spaansche Romance.
  • Arabische dichtkunst.
  • De Moorsche »mode« in de Spaansche Romance.
  • Het type van de Spaansche Romance.
 • Hoofdstuk II. De »Cantares de Gesta« en de »Poema del Cid«.
  • De zangers van het oude Spanje.
  • De geschiedenis van Bernaldo de Carpio.
  • De »Poema del Cid«.
  • Het eenige manuscript.
  • De schrijver onbekend.
  • Andere Cantares van den Cid.
  • De maat van de »Poema del Cid«.
  • Begin van het gedicht.
  • Geld leenen in de elfde eeuw.
  • Donna Ximena.
  • De inneming van Alcocer.
  • De strijd met den Moorschen koning.
  • De oorlog met Raymond Berenger.
  • De Cid voert oorlog aan de zeekust.
  • De Cid verwelkomt zijn gezin.
  • De strijd met Koning Yussef.
  • De dochters van den Cid treden in het huwelijk.
  • Het avontuur van den leeuw.
  • Een »Geheime Dienst«-geschiedenis van »de Cid«.
  • De strijdende Bisschop.
  • De wraak van de Infantes.
  • Het hof van Toledo.
  • Eerherstel door strijd.
  • Het optreden van Asur González.
  • Het gerechtelijk bewijs door middel van den strijd.
  • De ware Cid.
 • Hoofdstuk III. »Amadis de Galliër«.
  • De oorsprong der »Amadis«-Romances.
  • Elisena en Perion.
  • De geboorte en het verstooten van Amadis.
  • Perions droom.
  • Oriana.
  • Amadis trekt op avontuur uit.
  • De belofte van Lisuarte.
  • Het Versterkte Eiland.
   • Het Versterkte Eiland.
  • Het Versterkte Eiland.
  • Amadis gaat onder den boog door.
  • Oriana’s wreedheid.
  • De Kale Rots.
  • De Berouwvolle Oriana.
  • Amadis verslaat Famongomadan.
  • Amadis twist met Lisuarte.
  • De »Grieksche Ridder.«
  • Oorlog met Lisuarte.
  • Het verraad van Archelaus.
  • Het huwelijk van Amadis en Oriana.
 • Hoofdstuk IV: De vervolgboeken van »Amadis de Galliër«.
  • Lisuarte van Griekenland.
  • Amadis van Griekenland.
  • Florisel van Niquea.
  • Agesilan van Colchos.
  • Silvio de la Selva.
 • Vijfde Hoofdstuk: De Palmerin-Romances.
  • Palmerin de Oliva.
  • De Feeën.
  • Op zoek naar Trineus.
  • Primaleón.
  • Palmerin van Engeland.
  • Het kasteel Almaurol.
  • Een lofrede van Cervantes.
 • Hoofdstuk VI: Catalonische Romances.
  • Partenopex de Blois.
  • Het Geheimzinnige Kasteel.
  • Het type van »Partenopex.«
  • Tirante de Witte.
  • De grafelijke kluizenaar.
 • Hoofdstuk VII: Roderick, de laatste der Gothen.
  • Roderick’s lot.
  • De krijgslist van Satan.
  • De dood van Roderick.
 • Hoofdstuk VIII: »Calaynos de Moor«, »Gayferos« en »Graaf Alarcos«.
  • Calaynos.
  • Gayferos.
  • Graaf Alarcos.
 • Hoofdstuk IX: De Romanceros of Balladen.
  • De »Cancionero General«.
  • De »Romancero General«.
  • De Cijns der Maagden.
  • Graaf Fernán González.
  • De Infantes van Lara.
  • Het Huwelijk van Jonkvrouw Theresa.
  • Garcia Pérez de Vargas.
  • Pedro de Wreede.
  • De Moor Reduan.
 • Hoofdstuk X: De Romanceros of Balladen (vervolg).
  • Don Alonzo de Aquilar.
  • De Moorsche Balladen
  • De Bruid van den Zegri.
  • De Bruiloft van Andella.
  • Zara’s Oorringen.
  • Romantische Balladen.
  • Graaf Arnaldos.
  • »De Gevangen Ridder en de Merel«
 • Hoofdstuk XI: Moorsche Romances uit Spanje.
  • De Arabische Sterrenwichelaar.
  • Cleomades en Claremond.
  • De Drie Schoone Prinsessen.
  • De Geschiedenis van Prins Ahmed.
  • De Gelofte van den Heiden.
  • De Droom van Koning Alfonso.
  • De Prins, die zijn Kroon verruilde.
  • Fernando maakt vergelijkingen.
  • Fernando ontmoet zijn dubbelganger.
 • Hoofdstuk XII: Verhalen over Spaansche toovenarij.
  • De Godsdienst der hekserij.
  • De Geschiedenis van Dr Torralva.
  • Moorsche tooverkunst.
  • Astrologie.
  • De Deken van Santiago.
  • Spoken en Geestverschijningen.
 • Hoofdstuk XIII: Humoristische Spaansche Romances.
  • De figuur van Don Quixote.
  • Het avontuur in de Herberg.
  • Don Quixote’s Liefdeswaanzin.
  • Het Leger van Schapen.
  • De Helm van Mambrino.
  • Het Avontuur van de Windmolens.
  • De Geschiedenis van den Gevangene.
  • De Vlucht uit Algiers.
  • De groei van Cervantes.
  • Het tweede deel van Don Quixote.
  • Lazarillo de Tormes.
  • Guzman de Alfarache.
  • Guzman als koksjongen.
  • Gekweld door Duivels.
  • Guzman voegt zich bij de bedelaars van Rome.
  • Guzman bedriegt den bankier.
  • Besluit.
 • In deze serie verschenen reeds
 • Uitgaven van W. J. Thieme & Cie te Zutphen.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Laatste verzen
   Free
   Laatste verzen
   By Guido Gezelle
   De Edda
   Free
   De Edda
   By Frans Berding
   Een Jolig Troepje
   Free
   Een Jolig Troepje
   By Marie Leopold
   Free
   Frank Mildmay, De zeeofficier
   By Frederick Marryat
   Free
   Een Kerstlied in Proza
   By Charles Dickens
   Hoe men schilder wordt
   Free
   Hoe men schilder wordt
   By Hendrik Conscience
   't Bedrijf van den kwade
   Free
   't Bedrijf van den kwade
   By Herman Teirlinck
   Zonnestralen in School en Huis
   Free
   Zonnestralen in School en Huis
   By Katharina Leopold, Henriette Dietz
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...