Legenden en Romances van Spanje
Lewis Spence
Literature & Fiction
Legenden en Romances van Spanje
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorwoord.
Inhoud.
Hoofdstuk I. De Bronnen van de Spaansche Romance.
De bakermat van het Spaansche lied.
Romeinsch en Visigothisch.
De Romaansche talen van Spanje.
De opkomst van het Castiliaansch.
De uitbreiding naar het Zuiden van het Castiliaansch.
De letterkundige ontwikkeling van het Castiliaansch.
De dichtkunst aan de hoven van Castilië.
De opkomst van de Romance.
Castiliaansche oppositie tegen de Chansons de Gestes.
De Cantares de Gesta.
De kronieken.
De balladen.
De bloeitijd van de Romance.
Een mogelijke Moorsche invloed op de Spaansche Romance.
Arabische dichtkunst.
De Moorsche »mode« in de Spaansche Romance.
Het type van de Spaansche Romance.
Hoofdstuk II. De »Cantares de Gesta« en de »Poema del Cid«.
De zangers van het oude Spanje.
De geschiedenis van Bernaldo de Carpio.
De »Poema del Cid«.
Het eenige manuscript.
De schrijver onbekend.
Andere Cantares van den Cid.
De maat van de »Poema del Cid«.
Begin van het gedicht.
Geld leenen in de elfde eeuw.
Donna Ximena.
De inneming van Alcocer.
De strijd met den Moorschen koning.
De oorlog met Raymond Berenger.
De Cid voert oorlog aan de zeekust.
De Cid verwelkomt zijn gezin.
De strijd met Koning Yussef.
De dochters van den Cid treden in het huwelijk.
Het avontuur van den leeuw.
Een »Geheime Dienst«-geschiedenis van »de Cid«.
De strijdende Bisschop.
De wraak van de Infantes.
Het hof van Toledo.
Eerherstel door strijd.
Het optreden van Asur González.
Het gerechtelijk bewijs door middel van den strijd.
De ware Cid.
Hoofdstuk III. »Amadis de Galliër«.
De oorsprong der »Amadis«-Romances.
Elisena en Perion.
De geboorte en het verstooten van Amadis.
Perions droom.
Oriana.
Amadis trekt op avontuur uit.
De belofte van Lisuarte.
Het Versterkte Eiland.
Het Versterkte Eiland.
Het Versterkte Eiland.
Amadis gaat onder den boog door.
Oriana’s wreedheid.
De Kale Rots.
De Berouwvolle Oriana.
Amadis verslaat Famongomadan.
Amadis twist met Lisuarte.
De »Grieksche Ridder.«
Oorlog met Lisuarte.
Het verraad van Archelaus.
Het huwelijk van Amadis en Oriana.
Hoofdstuk IV: De vervolgboeken van »Amadis de Galliër«.
Lisuarte van Griekenland.
Amadis van Griekenland.
Florisel van Niquea.
Agesilan van Colchos.
Silvio de la Selva.
Vijfde Hoofdstuk: De Palmerin-Romances.
Palmerin de Oliva.
De Feeën.
Op zoek naar Trineus.
Primaleón.
Palmerin van Engeland.
Het kasteel Almaurol.
Een lofrede van Cervantes.
Hoofdstuk VI: Catalonische Romances.
Partenopex de Blois.
Het Geheimzinnige Kasteel.
Het type van »Partenopex.«
Tirante de Witte.
De grafelijke kluizenaar.
Hoofdstuk VII: Roderick, de laatste der Gothen.
Roderick’s lot.
De krijgslist van Satan.
De dood van Roderick.
Hoofdstuk VIII: »Calaynos de Moor«, »Gayferos« en »Graaf Alarcos«.
Calaynos.
Gayferos.
Graaf Alarcos.
Hoofdstuk IX: De Romanceros of Balladen.
De »Cancionero General«.
De »Romancero General«.
De Cijns der Maagden.
Graaf Fernán González.
De Infantes van Lara.
Het Huwelijk van Jonkvrouw Theresa.
Garcia Pérez de Vargas.
Pedro de Wreede.
De Moor Reduan.
Hoofdstuk X: De Romanceros of Balladen (vervolg).
Don Alonzo de Aquilar.
De Moorsche Balladen
De Bruid van den Zegri.
De Bruiloft van Andella.
Zara’s Oorringen.
Romantische Balladen.
Graaf Arnaldos.
»De Gevangen Ridder en de Merel«
Hoofdstuk XI: Moorsche Romances uit Spanje.
De Arabische Sterrenwichelaar.
Cleomades en Claremond.
De Drie Schoone Prinsessen.
De Geschiedenis van Prins Ahmed.
De Gelofte van den Heiden.
De Droom van Koning Alfonso.
De Prins, die zijn Kroon verruilde.
Fernando maakt vergelijkingen.
Fernando ontmoet zijn dubbelganger.
Hoofdstuk XII: Verhalen over Spaansche toovenarij.
De Godsdienst der hekserij.
De Geschiedenis van Dr Torralva.
Moorsche tooverkunst.
Astrologie.
De Deken van Santiago.
Spoken en Geestverschijningen.
Hoofdstuk XIII: Humoristische Spaansche Romances.
De figuur van Don Quixote.
Het avontuur in de Herberg.
Don Quixote’s Liefdeswaanzin.
Het Leger van Schapen.
De Helm van Mambrino.
Het Avontuur van de Windmolens.
De Geschiedenis van den Gevangene.
De Vlucht uit Algiers.
De groei van Cervantes.
Het tweede deel van Don Quixote.
Lazarillo de Tormes.
Guzman de Alfarache.
Guzman als koksjongen.
Gekweld door Duivels.
Guzman voegt zich bij de bedelaars van Rome.
Guzman bedriegt den bankier.
Besluit.
In deze serie verschenen reeds
Uitgaven van W. J. Thieme & Cie te Zutphen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.