Mythen en Legenden van Egypte
Lewis Spence
Religion & Spirituality
Mythen en Legenden van Egypte
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Mythen en Legenden van Egypte
Door Lewis Spence Voor Nederland bewerkt door Dr J. W. van Rooijen
Met 48 gekleurde en zwarte platen. Tweede druk. Zutphen—W. J. Thieme & Cie—1922.
Inhoudsopgave
Voorwoord.
Inhoud.
Lijst van illustratiën
Inleiding.
Plaatselijke goden.
Animisme.
Fetischisme en Totemisme.
Scheppingsmythen.
Het gezelschap der Goden.
De gods-idee der Egyptenaren.
Godheden in de teksten der Pyramiden.
Oudste begrafenissen.
De Pyramiden.
Pyramidenbouw.
Verloren gegane pyramiden.
Mummies.
Begrafenisoffers.
De Ka.
De Ba.
Onderzoekingen, geschiedenis en gebruiken.
Het Nijldal.
Oorsprong van het ras.
Onderzoekingen van Egypte.
Oudste onderzoekingen.
Plattegrond der steden.
Paleizen en heerenhuizen.
Levenswijze in Oud-Egypte.
Handel.
Wetboeken.
Wetenschappen.
De Landbouw.
Kleeding.
Priesterschappen, mysteries en tempels.
Priesterschappen.
Het priestercollege van Thebe.
Mysteriën.
De Grieksche mysteriën.
De Egyptische tempel.
Het heilige der heiligen.
De vereering van Osiris.
Osiris.
De Osiris-mythe.
Set, zijn vijand.
De tamarindeboom.
Isis’ smart.
Horus’ wraak.
Sir J. G. Frazer over Osiris.
Primitieve denkbeelden over de maan.
Osiris en de Persephone-mythe.
Een nieuwe theorie over Osiris.
Isis.
Isis als voorstelling van den wind.
Attributen van Isis.
Horus.
De droom van Thothmes.
Heru Behudeti.
De mythe van de gevleugelde schijf.
De slachting van de monsters.
Andere Horus legenden.
Het Zwarte Zwijn.
Set.
Set en de Ezel.
Anubis.
Thoth.
Thoth als Zielerechter.
Maāt.
Het Boek der Dooden.
Een oude ontdekking.
De Drie Recensies.
De Rietvelden.
Osiris’ Reis.
De Plaats der Straffen.
De Egyptische Hemel.
Het Leven der Gelukzaligen.
De groote goden.
Ra, de Zonnegod.
Rat.
Fusie der Mythen.
Ra en Osiris.
De Heilige Kever.
Amen.
De opkomende Macht van Amen.
Het Orakel van Juppiter-Ammon.
Mut, de Almoeder.
Ptah.
De Seker-boot.
Sekhmet.
De Zeven Wijzen.
Bast.
Het Feest van Bast.
Nefer-Tem.
I-em-hetep.
Khnemu.
De Legende over de Bron van den Nijl.
Satet.
Anqet.
Aten.
De vereering van een eenig god.
Een Sociale Omwenteling.
De Attributen van Aten.
Een Aten-hyme.
Hathor.
Hathor als Godin der Liefde.
De Menschenslachting.
Vormen van Hathor.
Hapi, de Nijlgod.
Tegenhangsters van Hapi.
Nut.
Taurt.
Hekt.
Khonsu.
De Prinses en de Demon.
Lagere Goden.
Egyptische literatuur.
Egyptische Taal en Egyptisch Schrift.
De Hieroglyphen.
Literatuur.
De Kat en de Jakhals.
Reisverhalen.
De Geschiedenis van Saneha.
De Geschiedenis van den Zeeman, die schipbreuk leed.
De Fabel van het Hoofd en de Maag.
De Berisping van Amasis.
Tooververhalen.
De scheiding van het Water.
De Profetie van Dedi.
Het Bezoek der Godinnen.
Lyriek en Volks-poëzie.
De ware Geschiedenis van Setne en zijn zoon Se-Osiris5.
Se-Osiris.
Een Visioen van Amenti.
Het Lezen van den Verzegelden Brief.
De Inhoud van den Brief.
Tooverkunst tegenover Tooverkunst.
De Strijd in Betoovering.
Hoe Setnau de Assyriërs overwon.
De Boer en de Werkman.
Geschiedenis van de twee broeders.
Het verraad van Bitou’s Vrouw.
De vervloekte Prins.
Het Bezoek van Ounamounou aan de kust.
De Geschiedenis van Rhampsinites.
Burgeroorlog in Egypte. Het gestolen Harnas.
Oorlogsverschrikkingen.
Hulp van Pakrourou.
Het Schild wordt teruggegeven.
De geboorte van Hatshepsut.
Hoe Thoutii de stad Joppe nam.
De List.
Magie.
Oudheid der Egyptische magie.
De wandelende Geest.
Het bedwingen der Goden.
Krachtnamen.
De juiste uitspraak.
Een samenzwering van toovenaars.
Amuletten.
Tooverspreuken.
Brabbeltaal der tooverkunst.
Het verhaal van Setne.
Een Damspel met de Dooden.
Geneeskundige toovenarij.
Alchemie.
Gedaanteverwisseling.
Droomen.
Mummie-magie.
Vreemde goden en goden in diergestalte. De laatste periode.
Vreemde goden.
Aziatische goden.
Ashtoreth.
Semitische en Afrikaansche invloed.
Heilige Dieren.
De Apis.
Het Apis-orakel.
De Krokodil.
De Leeuw.
De Leeuw als Bewaker.
De Kat.
De Hond.
Het Nijlpaard.
Andere Dieren.
De Ibis.
Heilige boomen.
De Lotus.
Godsdienst van den lateren tijd.
Een godsdienstige reactie.
Dierenvereering.
Godsdienst gedurende de Perzische overheersching.
De Ptolemaeën-tijd.
Fusie van Grieksche en Egyptische ideeën.
De Legende van Serapis.
Een renaissance op het gebied der bouwkunst.
Veranderde opvatting over de onderwereld.
Godenschemering.
Egyptische kunst.
Het Schildermateriaal.
Het Nieuwe Rijk.
Invloed der Egyptische kunst.
Overblijfselen der kunst.
Egyptische kleurschakeeringen.
De groote eenvoud in de Egyptische kunst.
Register.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
Uitgaven van W. J. Thieme & Cie te Zutphen
The book hasn't received reviews yet.