Open Content Licensing
Lucie Guibault
Computers & Technology
Open Content Licensing
Free
Description
Contents
Reviews


Although open content licences only account for a fraction of all copyright licences currently in force in the copyright world, the mentality change initated by the open content movement is here to stay. To promote the use of open content licences, it is important to better understand the theoretical underpinnings of these licences, as well as to gain insight on the practical advantages and inconveniences of their use. This book assembles chapters written by renowned European scholars on a number of selected issues relating to open content licensing. It offers a comprehensive and objective study of the principles of open content from a European intellectual property law perspective and of their possible implementation in the areas of scientific publishing, of the re-use of government information, of the dissemination of works held by cultural heritage institutions and of the exercise of rights on music phonograms.Ter bevordering van het gebruik van open content-licenties, is het belangrijk om beter inzicht te krijgen in de theoretische onderbouwing van deze licenties, alsmede de praktische voordelen en nadelen van hun gebruik. En omdat de meest gebruikte licenties, zoals de General Public License en de Creative Commons licenties, afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, is het ook belangrijk te onderzoeken of ze geldig en de toepasbaar zijn vanuit een Europeesrechtelijk perspectief. In deze bundel bespreken gerenommeerde Europese wetenschappers een aantal geselecteerde kwesties die betrekking hebben op dit bijzonder onderwerp. Het biedt een uitgebreide en objectieve studie van de principes van open content vanuit het perspectief van Europese intellectueel eigendomsrecht en hun mogelijke implementatie op het gebied van het wetenschappelijk publiceren. Ook worden het hergebruik van overheidsinformatie, van de verspreiding van werken in het bezit van cultureel erfgoed instellingen en van de uitoefening van de rechten op muziekdragers behandeld. Dit is een unieke grondige Europese juridische analyse van de mogelijkheid van het open content licentiemodel als een sleutelfactor in de verspreiding en het gebruik van informatie.

Language
English
ISBN
Unknown
Open content licensing : from theory to practice
Contents
1. Open Content Licensing: From Theory to Practice – An Introduction
2. Towards a New Social Contract: Free-Licensing into the Knowledge Commons1
3. Is Open Content a Victim of its Own Success? Some Economic Thoughts on the Standardization of Licenses
4. (Re)introducing Formalities in Copyright as a Strategy for the Public Domain
5. User-Related Assets and Drawbacks of Open Content Licensing
6. Owning the Right to Open Up Access to Scientific Publications
7. Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information
8. Contributing to Conversational Copyright: Creative Commons Licences and Cultural Heritage Institutions1
9. Creative Commons and Related Rights in Sound Recordings: Are the Two Systems Compatible?
The book hasn't received reviews yet.