Democratie Door Interventie
André Gerrits
Politics & Social Sciences
Democratie Door Interventie
Free
Description
Contents
Reviews

Public administration; Political science

Democratie door interventie gaat over één van de meest actuele en controversiële aspecten van de hedendaagse internationale politiek: bemoeienis met de binnenlandse aangelegenheden van staten om democratische ontwikkeling in gang te zetten, te versterken of te verdedigen. Internationale democratiebevordering is omstreden. Hebben wij het recht en de mogelijkheid om ons in naam van ons idee van democratie te bemoeien met de politieke aangelegenheden van andere staten? De voortdurende problemen in landen als Liberia, Sierra Leone, Afghanistan en Irak geven aan dat internationaal ingrijpen, zelfs internationale militaire aanwezigheid, geen enkele garantie biedt op stabiliteit, laat staan op democratische ontwikkeling. In Democratie door interventie komen de argumenten voor en tegen internationale democratiebevordering (met of zonder inzet van militairen) aan de orde.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inhoud
Verantwoording
Inleiding
1. Democratie als missie
Internationale democratische interventie: de discussie
3. Democratische regressie - hybridische regimes, protectoraten en mislukte staten
4. Conclusie: democratiebevordering als een oefening in pragmatisch idealisme
Noten
Bibliografie
Personenregister
Trefwoordenregister
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like