Het minderhedenbeleid voorbij
Free

Het minderhedenbeleid voorbij

By Laura Coello
Free
Book Description

Government; Sociology

In Het minderhedenbeleid voorbij stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Het minderhedenbeleid voorbij en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.

Table of Contents
 • Het minderhedenbeleid voorbij Motieven en gevolgen
 • inhoud
 • een woord vooraf
 • van specifiek naar generiek: het integratiebeleid afbouwen of verbouwen? Een inleiding
 • i Een theoretische beschouwing
  • ambiguïteit in het integratiebeleid Eenduidige politieke taal en meervoudigheid van beleid
  • multiculturele samenleving in onzekere tijden Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme
  • categoraal versus algemeen…of complementair? Over de praktijk van een hardnekkige misvatting
  • migrantenvrouwen in de slachtofferrol Integratiebeleid na 1945 en het terugslageffect
 • ii Een beeld van diverse sectoren
  • allochtone leerlingen en onderwijsachterstand De ontwikkeling van specifiek naar generiek beleid
  • arbeidsmarkt: evenredigheid, diversiteit en gelijke behandeling Een analytisch kader, een terugblik en een vooruitblik
  • de (on)zin van apart jeugdbeleid voor migranten Met alle partners naar een effectieve algemene aanpak
  • geestelijke gezondheidszorg –tweedeling niet zinvol Doelgroepenbeleid op basis van gecombineerde risicofactoren
  • veiligheid en integratie: is er wel een trendbreuk?Terugblik op 20 jaar Antillianen- en Marokkanengemeenten
 • iii Een kijk op gemeenten
  • het lokale integratiebeleid onder de loep Een ‘zachte breuk’ en gemeenten die het rijk voorgingen
  • rotterdam – de stad, het bestuur en de burgers Van allochtonenbeleid naar inzet op burgerschap
 • iv Een blik over de grens
  • groot gelijk: mainstreaming made in belgium Gelijkheid van kansen voor alle bevolkingsgroepen
 • redactieleden en auteurs
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Hooligans, fans en fanatisme
   Free
   Hooligans, fans en fanatisme
   By Ramon F. J. Spaaij
   De beste de baas?
   Free
   De beste de baas?
   By Tsjalling Swierstra
   Oog voor elkaar
   Free
   Oog voor elkaar
   By Talja Blokland
   Nieuw in Nederland
   Free
   Nieuw in Nederland
   By Irene Stengs
   Solidariteit en Slachtofferschap
   Free
   Solidariteit en Slachtofferschap
   By Hans Boutellier
   Democratie Door Interventie
   Free
   Democratie Door Interventie
   By André Gerrits
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...