Het minderhedenbeleid voorbij
Free

Het minderhedenbeleid voorbij

By Laura Coello
Free
Book Description

Government; Sociology

In Het minderhedenbeleid voorbij stellen de auteurs de vraag of specifiek minderhedenbeleid noodzakelijk is. Wat zijn de voordelen en nadelen van dit specifieke beleid ten opzichte van generiek beleid, en wat zijn de consequenties van afschaffing of van een andere invulling? Dit jaarboek is de opvolger van het Het minderhedenbeleid voorbij en geeft informatie over recente beleidsontwikkelingen op het terrein van minderheden, migratie en diversiteit. Het bestaat uit twee gedeelten. In het eerste theoretische deel wordt de ‘zin en onzin’ van specifiek minderhedenbeleid benaderd vanuit verschillende disciplines en in vergelijkend perspectief gezet. Deel twee laat zien hoe het minderhedenbeleid in de praktijk wordt gebracht. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.

Table of Contents
 • Het minderhedenbeleid voorbij Motieven en gevolgen
 • inhoud
 • een woord vooraf
 • van specifiek naar generiek: het integratiebeleid afbouwen of verbouwen? Een inleiding
 • i Een theoretische beschouwing
  • ambiguïteit in het integratiebeleid Eenduidige politieke taal en meervoudigheid van beleid
  • multiculturele samenleving in onzekere tijden Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme
  • categoraal versus algemeen…of complementair? Over de praktijk van een hardnekkige misvatting
  • migrantenvrouwen in de slachtofferrol Integratiebeleid na 1945 en het terugslageffect
 • ii Een beeld van diverse sectoren
  • allochtone leerlingen en onderwijsachterstand De ontwikkeling van specifiek naar generiek beleid
  • arbeidsmarkt: evenredigheid, diversiteit en gelijke behandeling Een analytisch kader, een terugblik en een vooruitblik
  • de (on)zin van apart jeugdbeleid voor migranten Met alle partners naar een effectieve algemene aanpak
  • geestelijke gezondheidszorg –tweedeling niet zinvol Doelgroepenbeleid op basis van gecombineerde risicofactoren
  • veiligheid en integratie: is er wel een trendbreuk?Terugblik op 20 jaar Antillianen- en Marokkanengemeenten
 • iii Een kijk op gemeenten
  • het lokale integratiebeleid onder de loep Een ‘zachte breuk’ en gemeenten die het rijk voorgingen
  • rotterdam – de stad, het bestuur en de burgers Van allochtonenbeleid naar inzet op burgerschap
 • iv Een blik over de grens
  • groot gelijk: mainstreaming made in belgium Gelijkheid van kansen voor alle bevolkingsgroepen
 • redactieleden en auteurs
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
De beste de baas?
Free
De beste de baas?
By Tsjalling Swierstra
Oog voor elkaar
Free
Oog voor elkaar
By Talja Blokland
Hooligans, fans en fanatisme
Free
Hooligans, fans en fanatisme
By Ramon F. J. Spaaij
Nieuw in Nederland
Free
Nieuw in Nederland
By Irene Stengs
Solidariteit en Slachtofferschap
Free
Solidariteit en Slachtofferschap
By Hans Boutellier
Democratie Door Interventie
Free
Democratie Door Interventie
By André Gerrits
Also Available On
Categories
Curated Lists