De 'handel in blanke slavinnen'.
Wolter Louis Albert Collard
Politics & Social Sciences
De 'handel in blanke slavinnen'.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
De “handel in blanke slavinnen”.
Academisch Proefschrift Ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap Aan de universiteit van Amsterdam,
Op gezag van den rector-magnificus Dr. S. Cramer, Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, In het openbaar te verdedigen op Woensdag 11 Juli 1900, des namiddags te 4 uren, In de aula der Universiteit, Door Wolter Louis Albert Collard, Geboren te Soestdijk.
Amsterdam, Boek-, kunst- & handelsdrukkerij v/h. Gebroeders Binger. 1900.
Inhoud.
Inleiding.
Hoofdstuk I.
Aard van den handel in blanke slavinnen.
Hoofdstuk II.
Omvang.
Hoofdstuk III.
Oorzaken.
Hoofdstuk IV.
Middelen tot bestrijding.
Hoofdstuk V.
Algemeene rechtskundige gezichtspunten.
Hoofdstuk VI.
Wetgeving in Nederland.
§ 1. Wetboek van Strafrecht.
§ 2. Wet op de uitzetting van vreemdelingen.
§ 3. Internationale verklaringen.
§ 4. Wetgeving betreffende de ouderlijke macht.
Hoofdstuk VII.
Wetgeving in het Buitenland.
§ 1. Engeland.
§ 2. Duitschland.
§ 3. België.
§ 4. Frankrijk.
§ 5. Zwitserland.
§ 6. Oostenrijk-Hongarije.
§ 7. Het Skandinavische Noorden.
§ 8. Rusland.
§ 9. Finland.
§ 10. Italië.
§ 11. Spanje en Portugal.
§ 12. Turkije en Bulgarije.
§ 13. Amerika.
§ 14. Azië.
§ 15. Afrika.
§ 16. Australië.
Hoofdstuk VIII.
Conclusie.
Naschrift.
Stellingen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
Free
Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
De moedige vrouw
Free
Ellen Key
De moedige vrouw
Uit Sowjet-Rusland: Beelden en beschouwingen
Free
Henriette Roland Holst-Van der Schalk
Uit Sowjet-Rusland: Beelden en beschouwingen
Hooligans, fans en fanatisme
Free
Ramon F. J. Spaaij
Hooligans, fans en fanatisme
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
Free
Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
Oog voor elkaar
Free
Talja Blokland
Oog voor elkaar
De Staat Van Informatie
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Staat Van Informatie
Uit Zicht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht