De 'handel in blanke slavinnen'.
Wolter Louis Albert Collard
Politics & Social Sciences
De 'handel in blanke slavinnen'.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
De “handel in blanke slavinnen”.
Academisch Proefschrift Ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap Aan de universiteit van Amsterdam,
Op gezag van den rector-magnificus Dr. S. Cramer, Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, In het openbaar te verdedigen op Woensdag 11 Juli 1900, des namiddags te 4 uren, In de aula der Universiteit, Door Wolter Louis Albert Collard, Geboren te Soestdijk.
Amsterdam, Boek-, kunst- & handelsdrukkerij v/h. Gebroeders Binger. 1900.
Inhoud.
Inleiding.
Hoofdstuk I.
Aard van den handel in blanke slavinnen.
Hoofdstuk II.
Omvang.
Hoofdstuk III.
Oorzaken.
Hoofdstuk IV.
Middelen tot bestrijding.
Hoofdstuk V.
Algemeene rechtskundige gezichtspunten.
Hoofdstuk VI.
Wetgeving in Nederland.
§ 1. Wetboek van Strafrecht.
§ 2. Wet op de uitzetting van vreemdelingen.
§ 3. Internationale verklaringen.
§ 4. Wetgeving betreffende de ouderlijke macht.
Hoofdstuk VII.
Wetgeving in het Buitenland.
§ 1. Engeland.
§ 2. Duitschland.
§ 3. België.
§ 4. Frankrijk.
§ 5. Zwitserland.
§ 6. Oostenrijk-Hongarije.
§ 7. Het Skandinavische Noorden.
§ 8. Rusland.
§ 9. Finland.
§ 10. Italië.
§ 11. Spanje en Portugal.
§ 12. Turkije en Bulgarije.
§ 13. Amerika.
§ 14. Azië.
§ 15. Afrika.
§ 16. Australië.
Hoofdstuk VIII.
Conclusie.
Naschrift.
Stellingen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.