Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons
Anna Beerens
History
Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons
Free
Description
Contents
Reviews

This study of the social circumstances of Japanese intellectuals in the last quarter of the eighteenth century is based on biographical data concerning 173 individuals. It deals with the image of intellectual life of that period in current scholarship, and with the self-image and ethos of scholars, authors, poets and artists. That self-image and ethos, however, often clash with the realities of their everyday lives. This prosopographical investigation offers a new look at intellectual life on a basic level. The current image of intellectual life in the Tokugawa period is one of dissatisfaction and withdrawal, whereas the image that results from this study is one of dynamism and interaction. For more (Dutch-language) titles on Japan, please visit: "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist&b=series&series=21">www.aup.nl/japan

Dit onderzoek naar de sociale omstandigheden van Japanse intellectuelen in het laatste kwart van de achttiende eeuw is gebaseerd op biografische gegevens van 173 personen. Het onderzoek behandelt het beeld van het intellectuele leven van die periode zoals dat vorm heeft gekregen in het werk van moderne Japanologen, maar beziet tevens zelfbeeld en ethos van de betreffende geleerden, schrijvers, dichters en kunstenaars. Zelfbeeld en ethos blijken dan vaak te botsen met de alledaagse realiteit van hun bestaan. Uitgaande van die alledaagse realiteit komt deze prosopografische benadering tot een nieuwe kijk op het intellectuele leven. Het huidige beeld van het intellectuele klimaat van de Tokugawa periode laat voornamelijk ontevredenheid en Weltflucht/ zien. Deze dissertatie echter toont een cultuur van dynamiek en interactie. Voor meer titels over Japan, zie ook: "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist&b=series&series=21">www.aup.nl/japan

Language
English
ISBN
Unknown
Contents
Foreword
Abbreviations
I: Introduction
II: Prosopography
III: Analysis
IV: A Fresh Look at Tokugawa-Period Intellectual Life
Bibliography
Appendix
The book hasn't received reviews yet.