Nieuw in Nederland
Free

Nieuw in Nederland

By Irene Stengs
Free
Book Description

Sociology

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd. In het boek staan feesten en rituelen centraal die in Nederland zijn ontstaan als gevolg van de komst van nieuwe Nederlanders: van een doop in een Ghanese pinksterkerk tot het multiculturele evenement Kwakoe. Anders dan vanuit een conventioneel perspectief, waarin deze vieringen als onderdeel van en behorende tot culturen van migranten worden gezien, laten de bijdragen zien dat deze vieringen voortkomen uit onze Nederlandse samenleving als geheel. Vieringen van nieuwe Nederlanders blijken een hybride waarin de Nederlandse geschiedenis even bepalend is als de tradities in het land van oorsprong. Feesten en rituelen lijken weliswaar stabiel, maar zijn voortdurend in verandering. Onder de noemer 'nieuwe Nederlandsheid' schetst Nieuw in Nederland niet zozeer een portret van immigrantenculturen, maar van cultuur in Nederland.

Table of Contents
 • Voorwoord
 • Inleiding
  • Nieuwe Nederlandsheid in feest en ritueel
   • Irene Stengs
 • Van frak via sarong en kebaja naar bruidsjapon
  • Molukse vieringen in verandering
   • Fridus Steijlen
 • Onzichtbare gemeenschap
  • Nieuwjaar op z’n Russisch*
   • Helen Kopnina
 • Nationale iftar
  • De vermaatschappelijking van een ritueel
   • Thijl Sunier
 • Verlangen en verleiden
  • Multiculturalisme en festivals
   • Hilje van der Horst
 • ‘Ik waag mijn geest er niet aan’
  • Winti in het publieke domein
   • Ineke van Wetering
 • ‘Het geloof is niet aan mode onderhevig’
  • Veranderingen in Marokkaanse religieuze vieringen in Nederland*
   • Karin van Nieuwkerk
 • Thais Nieuwjaar in Waalwijk
  • Viering van de Thaise eigenheid in een Nederlands-Europese context*
   • Irene Stengs
 • ‘Natuurlijk, ik ben joods!’*
  • De Queer Shabbaton Amsterdam 2006: queer-joodse identiteit bevestigd
   • Gemma Kwantes
 • Het Kwakoe Zomer Festival
  • Een feest van eenheid in verscheidenheid
   • Hanne Reus
 • Geboorte in een Ghanese pinksterkerk
  • Postmodern vieren in Den Haag*
   • Rijk van Dijk
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...