Steunberen van de samenleving
Kees Schuyt
Politics & Social Sciences
Steunberen van de samenleving
Free
Description
Contents
Reviews

Public administration; Sociology

Wat houdt een samenleving bijeen? Gemeenschappelijke waarden en normen worden meestal aangewezen als het antwoord op de pregnante vraag naar de binding (of sociale cohesie) van de samenleving. Toch is de auteur van deze nieuwe verzameling sociologische essays niet tevreden met dit standaardantwoord. De vraag moet immers gesteld worden wat een samenleving bijeen houdt als gemeenschappelijke waarden niet of niet meer aanwezig zijn en de samenleving verscheurd dreigt te worden door felle groepsconflicten en scherpe wij-zij-tegenstellingen. In die situaties heeft een samenleving, net als een grote kathedraal, een aantal steunberen nodig om niet volledig in te storten. In de loop van de geschiedenis zijn die steunberen inderdaad ontwikkeld: een eerlijk rechtsproces, religieuze tolerantie, het zoeken naar wetenschappelijke waarheid en tenslotte niet-gewelddadige conflictbeslechting. Een samenleving heeft deze historisch ontwikkelde sociale instituties hard nodig om met vele tegengestelde groepsbelangen en religieuze verschillen om te gaan zonder tot sociale wanorde of destructie te vervallen. Deze sociale instituties geven 'tegenkracht' tegen te veel en te weinig sociale binding. Vanuit dit perspectief zijn de hier overzichtelijk bijeengebrachte essays geschreven en hier voor het eerst bijeengebracht.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Naar de vermenselijking van de samenlevingsorganisatie
2. Sociaal-Culturele golfbeweging in de twintigste eeuw
3. Oud en nieuwe maatschappelijke tegenstelling
4. De kloof tussen politiek en burgers en de civil society
5. Sociale cohesie: nieuwe vormen van binding en burgerschap
6. Sociale uitsluiting
7. Solidariteit tussen generaties: een frisse kijk op vergrijzing
8. Zorgzaamheid en zorgvuldigheid in de gezondheidszorg
9. Steunberen van de samenleving
10. De waarden van de rechtsstaat
11. RATIONALITEIT EN EMOTIE IN SCHOKKENDE RECHTSZAKEN
12. TERUGBLIK OP HET PROCES-VAN DER G.
13. DADERS OP HERHALING
14. TUSSEN PREVENTIE EN REPRESSIE
15. FUNCTIEVERSCHUIVINGEN IN HET STRAFRECHT
16. EMANCIPATIE EN RECHT: IBSENS NORA
17. HET ONDERBROKEN RITME: OPVOEDING EN ONDERWIJS IN EEN GEFRAGMENTEERDE SAMENLEVING
18. ACADEMISCHE VORMING EN SCHOLING IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
19. DE WIL OM DINGEN UIT TE ZOEKEN: DE WETENSCHAPPELIJKE HOUDING
20. BESTAAT ER NOG EEN INTELLECTUELE TRADITIE IN NEDERLAND?
21. TOLERANTIE: VAN ERASMUS TOT DE HOOFDDOEKJES
22. ALLEDAAGSE TOLERANTIE
23. WEES PRECIES, VINDINGRIJK EN SPEELS: DERTIEN PRAKTISCHE DEUGDEN
24. DE SOBERE MENSELIJKHEID VAN DIETRICH BONHOEFFER
25. PUBLIEK GEWELD
26. JEUGD, CRIMINALITEIT EN GEWELD
27. TWEEHONDERD JAAR STEDELIJK GEWELD
28. SOPHOCLES’ ANTIGONE: PROTOTYPE VAN BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID?
VERANTWOORDING
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like