Steunberen van de samenleving
Free

Steunberen van de samenleving

By Kees Schuyt
Free
Book Description

Public administration; Sociology

Wat houdt een samenleving bijeen? Gemeenschappelijke waarden en normen worden meestal aangewezen als het antwoord op de pregnante vraag naar de binding (of sociale cohesie) van de samenleving. Toch is de auteur van deze nieuwe verzameling sociologische essays niet tevreden met dit standaardantwoord. De vraag moet immers gesteld worden wat een samenleving bijeen houdt als gemeenschappelijke waarden niet of niet meer aanwezig zijn en de samenleving verscheurd dreigt te worden door felle groepsconflicten en scherpe wij-zij-tegenstellingen. In die situaties heeft een samenleving, net als een grote kathedraal, een aantal steunberen nodig om niet volledig in te storten. In de loop van de geschiedenis zijn die steunberen inderdaad ontwikkeld: een eerlijk rechtsproces, religieuze tolerantie, het zoeken naar wetenschappelijke waarheid en tenslotte niet-gewelddadige conflictbeslechting. Een samenleving heeft deze historisch ontwikkelde sociale instituties hard nodig om met vele tegengestelde groepsbelangen en religieuze verschillen om te gaan zonder tot sociale wanorde of destructie te vervallen. Deze sociale instituties geven 'tegenkracht' tegen te veel en te weinig sociale binding. Vanuit dit perspectief zijn de hier overzichtelijk bijeengebrachte essays geschreven en hier voor het eerst bijeengebracht.

Table of Contents
 • Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • 1. Naar de vermenselijking van de samenlevingsorganisatie
 • 2. Sociaal-Culturele golfbeweging in de twintigste eeuw
 • 3. Oud en nieuwe maatschappelijke tegenstelling
 • 4. De kloof tussen politiek en burgers en de civil society
 • 5. Sociale cohesie: nieuwe vormen van binding en burgerschap
 • 6. Sociale uitsluiting
 • 7. Solidariteit tussen generaties: een frisse kijk op vergrijzing
 • 8. Zorgzaamheid en zorgvuldigheid in de gezondheidszorg
 • 9. Steunberen van de samenleving
 • 10. De waarden van de rechtsstaat
 • 11. RATIONALITEIT EN EMOTIE IN SCHOKKENDE RECHTSZAKEN
 • 12. TERUGBLIK OP HET PROCES-VAN DER G.
 • 13. DADERS OP HERHALING
 • 14. TUSSEN PREVENTIE EN REPRESSIE
 • 15. FUNCTIEVERSCHUIVINGEN IN HET STRAFRECHT
 • 16. EMANCIPATIE EN RECHT: IBSENS NORA
 • 17. HET ONDERBROKEN RITME: OPVOEDING EN ONDERWIJS IN EEN GEFRAGMENTEERDE SAMENLEVING
 • 18. ACADEMISCHE VORMING EN SCHOLING IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
 • 19. DE WIL OM DINGEN UIT TE ZOEKEN: DE WETENSCHAPPELIJKE HOUDING
 • 20. BESTAAT ER NOG EEN INTELLECTUELE TRADITIE IN NEDERLAND?
 • 21. TOLERANTIE: VAN ERASMUS TOT DE HOOFDDOEKJES
 • 22. ALLEDAAGSE TOLERANTIE
 • 23. WEES PRECIES, VINDINGRIJK EN SPEELS: DERTIEN PRAKTISCHE DEUGDEN
 • 24. DE SOBERE MENSELIJKHEID VAN DIETRICH BONHOEFFER
 • 25. PUBLIEK GEWELD
 • 26. JEUGD, CRIMINALITEIT EN GEWELD
 • 27. TWEEHONDERD JAAR STEDELIJK GEWELD
 • 28. SOPHOCLES’ ANTIGONE: PROTOTYPE VAN BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID?
 • VERANTWOORDING
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   De beste de baas?
   Free
   De beste de baas?
   By Tsjalling Swierstra
   Hooligans, fans en fanatisme
   Free
   Hooligans, fans en fanatisme
   By Ramon F. J. Spaaij
   Oog voor elkaar
   Free
   Oog voor elkaar
   By Talja Blokland
   Nieuw in Nederland
   Free
   Nieuw in Nederland
   By Irene Stengs
   Solidariteit en Slachtofferschap
   Free
   Solidariteit en Slachtofferschap
   By Hans Boutellier
   Democratie Door Interventie
   Free
   Democratie Door Interventie
   By André Gerrits
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists