Oog voor elkaar
Free

Oog voor elkaar

By Talja Blokland
Free
Book Description

People like to live in a safe neighborhood. Areas with a variety of facilities like houses, offices and shops seem to be an important strategy to improve the safety of a neighborhood. More people on the streets means better social control, is the thought behind this strategy. But do people on the streets have consideration for each other? This book is a theory on urban environment, public familiarity and trust on the one hand. On the other it is a very practical plea for a careful planning and nuanced governance of the public space.

Iedereen woont graag in een veilige buurt. Gevarieerdere buurten waar wonen, werken en winkelen elkaar afwisselen zijn een belangrijke strategie geworden om veiligheid te bereiken. Van ogen op straat gaat sociale controle uit, zo is dan de gedachte. Maar hebben mensen met ogen op straat ook oog voor elkaar? Oog voor Elkaar is enerzijds een theorie over stedelijke omgeving, publieke familiariteit en vertrouwen. Anderzijds is het een praktijkgericht, op alledaagse verhalen gebaseerd pleidooi voor zorgvuldiger vormgeving en beheer van stedelijke openbare ruimte.

Table of Contents
 • Oog voor elkaar
 • Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Overzicht van tabellen en figuren
 • 1 Van‘ogen op straat’ naar oog voor elkaar: inleiding
 • 2 De wijken in: onderzoekslocaties en onderzoeks methoden
 • 3 Veiligheid gemeten
 • 4 Van fysiek naar sociaal: signalen in de openbare ruimte
 • 5 Sociale signalen: thuis in de buurt
 • 6 Horen, zien en …? Verwachtingen van sociale controle
 • 7 Winkels en scholen als vanzelfsprekende ontmoetingsplekken
 • 8 Conclusies
 • Bijlagen
 • Noten
 • Geraadpleegde literatuur
 • Namenregister
 • Trefwoordenregister
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Hooligans, fans en fanatisme
   Free
   Hooligans, fans en fanatisme
   By Ramon F. J. Spaaij
   Nieuw in Nederland
   Free
   Nieuw in Nederland
   By Irene Stengs
   De beste de baas?
   Free
   De beste de baas?
   By Tsjalling Swierstra
   Solidariteit en Slachtofferschap
   Free
   Solidariteit en Slachtofferschap
   By Hans Boutellier
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   Free
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
   Uit Zicht
   Free
   Uit Zicht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...