Een tweede paspoort
Betty de Hart
Law
Een tweede paspoort
Free
Description
Contents
Reviews

Law

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat. De Hart laat in deze historische en internationaal vergelijkende studie zien dat dergelijke debatten niet uniek zijn voor deze tijd, noch voor Nederland. Een analyse van politieke debatten in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland sinds 1945 leert dat er tegen een dubbele nationaliteit heel verschillend wordt aangekeken, afhankelijk van de context en de groep waarover gesproken wordt. De analyse wordt afgewisseld met interviews met immigranten, emigranten en leden van gemengde gezinnen over de soms zeer persoonlijke betekenis van dubbele nationaliteit. Aan bod komen onder meer discussies over dubbele nationaliteit van Japans-Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, van Nederlandse emigranten in Zuid-Afrika in de jaren tachtig, en van moslims in de war on terror na 11 september 2001.

Language
Dutch
ISBN
978-90-8964-444-2
Een tweede paspoort
Inhoudsopgave
Voorwoord
1 • Nationaliteit en dubbele nationaliteit
2 • Trouweloze dochters De nationaliteit van gehuwde vrouwen
3 • Toevallige geboortes De nationaliteit van kinderen
4 • Het land van mijn moeder Interviews over nationaliteit en gezinsrelaties
5 • Verloren zonen De externe nationaliteit van emigranten
6 • Genaturaliseerde buitenlanders De nationaliteit van immigranten
7 • Het land van mijn jeugd Interviews over nationaliteit, rechten en plichten
8 • Vijandige strijders Nationaliteit in oorlogstijd
9 • Het land waar ik thuis ben Interviews over burgerschap, loyaliteit en gelijkheid
10 • Conclusies
Epiloog
Bijlagen
Noten
Literatuur
Register
The book hasn't received reviews yet.