Nederlandsche Volkskunde
Free

Nederlandsche Volkskunde

By Jos. Schrijnen
Free
Book Description
Table of Contents
 • Nederlandsche Volkskunde
 • Door Dr Jos. Schrijnen Bijz. Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
 • Zutphen—W. J. Thieme & Cie
 • Ter Inleiding.
 • Verdeeling der Nederlandsche Volkskunde.
 • Inhoud.
 • Algemeene Beginselen en Maatschappelijke Instellingen.
  • I. Lagen en gebied onzer volkskultuur.
  • II. Dorp en dorpsgebied.
  • III. De Boerenwoningen.
  • IV. Volkstypen en Kleederdrachten.
   • 1. Het somatische volkstype.
   • 2. Het psychische volkstype.
   • 3. Kleederdracht en versierselen.
  • 1. Het somatische volkstype.
  • 2. Het psychische volkstype.
  • 3. Kleederdracht en versierselen.
 • De Volksreligie.
  • I. Volksreligie en Geestenwereld.
  • II. De Volksfeesten.
 • Het Privaatleven.
  • I. Geboorte, doop, kindsheid.
  • II. Liefde en huwelijk.
  • III. Huiselijk Verkeer.
  • IV. Landbouw en veeteelt.
  • V. Ziekte, dood, begrafenis.
 • De Volkstaal.
  • I. Het Taaleigen.
   • Friesch.
  • Friesch.
 • De klokken fen Sint-Odolf.
  • Zaansch.
 • Oitje met een Jachie.
  • Achterhoeksch I.
 • Ho ze knikkert in Eibarge.
  • Achterhoeksch II.
 • Hanenèfken en Hennenichjen.
  • Westerwoldsch.
 • Op Aovondproot.
  • Veluwsch.
 • Minnebrief van en sniierknecht.
  • Ostendsch.
   • Leuvensch.
  • Leuvensch.
 • De Koeisjieters.
  • Bredasch.
 • Breeë wiele.
  • Venloosch.
 • Jan en Helmus oêt ʼt Ven.
  • II. Onze plaatsnamen.
  • (Met inleidend overzicht over onze persoons- en geslachtsnamen).
 • De Volkskunst.
  • I. Raadsels en Spreekwoorden.
  • II. Sprookjes, sagen en legenden.
  • III. Het volkslied.
  • IV. Bouwkunst en dekoratieve kunst.
 • De Volkswetenschap.
  • I. Volksetymologie.
  • II. Volksgeneeskunde.
  • III. Natuurverklaring en weerkunde.
  • IV. Plantlore.
 • Bij de Isethnen-kaart.
 • Inhoudsopgave
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...