Nederlandsche Volkskunde
Jos. Schrijnen
Education & Teaching
Nederlandsche Volkskunde
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Nederlandsche Volkskunde
Door Dr Jos. Schrijnen Bijz. Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
Zutphen—W. J. Thieme & Cie
Ter Inleiding.
Verdeeling der Nederlandsche Volkskunde.
Inhoud.
Algemeene Beginselen en Maatschappelijke Instellingen.
I. Lagen en gebied onzer volkskultuur.
II. Dorp en dorpsgebied.
III. De Boerenwoningen.
IV. Volkstypen en Kleederdrachten.
1. Het somatische volkstype.
2. Het psychische volkstype.
3. Kleederdracht en versierselen.
1. Het somatische volkstype.
2. Het psychische volkstype.
3. Kleederdracht en versierselen.
De Volksreligie.
I. Volksreligie en Geestenwereld.
II. De Volksfeesten.
Het Privaatleven.
I. Geboorte, doop, kindsheid.
II. Liefde en huwelijk.
III. Huiselijk Verkeer.
IV. Landbouw en veeteelt.
V. Ziekte, dood, begrafenis.
De Volkstaal.
I. Het Taaleigen.
Friesch.
Friesch.
De klokken fen Sint-Odolf.
Zaansch.
Oitje met een Jachie.
Achterhoeksch I.
Ho ze knikkert in Eibarge.
Achterhoeksch II.
Hanenèfken en Hennenichjen.
Westerwoldsch.
Op Aovondproot.
Veluwsch.
Minnebrief van en sniierknecht.
Ostendsch.
Leuvensch.
Leuvensch.
De Koeisjieters.
Bredasch.
Breeë wiele.
Venloosch.
Jan en Helmus oêt ʼt Ven.
II. Onze plaatsnamen.
(Met inleidend overzicht over onze persoons- en geslachtsnamen).
De Volkskunst.
I. Raadsels en Spreekwoorden.
II. Sprookjes, sagen en legenden.
III. Het volkslied.
IV. Bouwkunst en dekoratieve kunst.
De Volkswetenschap.
I. Volksetymologie.
II. Volksgeneeskunde.
III. Natuurverklaring en weerkunde.
IV. Plantlore.
Bij de Isethnen-kaart.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.