De heele wereld rond Een leesboek ter bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis, ten dienste der volksschool
J. J. A. (Johan Jacob Antonie) Goeverneur
Education & Teaching
De heele wereld rond Een leesboek ter bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis, ten dienste der volksschool
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
De heele wereld rond.
Een Leesboek tot bevordering van Natuur-, Landen- en Volkenkennis, Ten dienste der Volksschool
Door J. J. A. Goeverneur.
Tweede stukje.—Derde druk.
30 Ct.
De heele wereld rond.
Een Leesboek tot bevordering van Natuur-, Landen- en Volkenkennis, Ten dienste der Volksschool
Door J. J. A. Goeverneur.
Tweede stukje.—Derde druk.
Groningen.—Noordhoff & Smit.—1883.
1. De Kazanskerk te Petersburg.
2. De overstroomingen van de Weichsel.
3. Klein-Rusland en West-Rusland.
4. De Russische boeren.
5. De steurvisscherij in de Oeral.
6. De natuur in Siberië.
7. De Thibetanen en hunne hoofdstad.
8. De kameel bij de Mongolen.
9. De Chineezen.
10. China en zijne nijverheid.
11. De witte olifanten in Siam.
12. De Himalaja.
13. Batavia.
14. Om en in eene Javaansche woning.
15. De k’ratons der Indische vorsten.
16. De menschenroof in de Zuidzee.
17. De kokospalm.
18. Het brood der Zuidzee-eilanders.
19. Een heete wind in Australië.
20. De Kaaba te Mekka.
21. De Fellahs in Egypte.
22. Eene Moorsche stad.
23. Natuur en volken van West-Midden-Afrika.
24. Aan het Njassa-meer.
25. Droogte en mieren.
26. Zuid-Afrika’s planten- en dierenwereld.
27. Kaapstad.
28. New-York.
29. De Niagaravallen.
30. De dierenwereld op de Noord-Amerikaansche prairiën.
31. De mais.
32. De roodhuid op het krijgspad.
33. In de hoofdstad van «onze West».
34. De Zuid-Amerikaansche wouden.
Inhoud.
Uitgaven van NOORDHOFF & SMIT te Groningen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.