Nederlandsche Sagen en Legenden
Josef Cohen
Education & Teaching
Nederlandsche Sagen en Legenden
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Figuur 1.
Nederlandsche Sagen en Legenden
Door Josef Cohen
Met 32 Illustratiën in kleurendruk en zwart Door Pol Dom. Zutphen—W. J. Thieme & Cie—1917.
Inhoud
Lijst van Illustraties
Voorrede
Hoofdstuk I
Het Vrouwtje van Stavoren
Hoofdstuk II
Straffe Gods
Figuur 2.
Hoofdstuk III
Hoe Montfort ordeloos ligt
Hoofdstuk IV
Hoe Eenrum, Mensingeweer, Obergum en Winsum een naam kregen
Figuur 3.
Hoofdstuk V
De Slaper in het Voorhout, de Vorst van éénen dag of de Vroolijke Willem
Figuur 4.
Hoofdstuk VI
Gerard, de slechte Heer
Figuur 5.
Hoofdstuk VII
De Basiliscus van Utrecht
Hoofdstuk VIII
Het Popje der Heks
Hoofdstuk IX
De Roode Hemdrok
Hoofdstuk X
Westerschouwen, Westerschouwen, het zal u berouwen
Hoofdstuk XI
De Zeemeermin van Edam
Hoofdstuk XII
De Zeemeermin van Muiden
Hoofdstuk
Erasmus
Hoofdstuk XIII
Kaïn
Figuur 6.
Hoofdstuk XIV
Det Heilig Hout van Dordrecht
Hoofdstuk XV
Maria, het Venster
Figuur 7.
Hoofdstuk XVI
Brammert en Ellert
Figuur 8.
Hoofdstuk XVII
Zomersneeuw
Figuur 9.
Hoofdstuk XVIII
Mirjam, sage uit den Achterhoek
Figuur 10.
Hoofdstuk XIX
De Gevangen Wolk
Hoofdstuk XX
De Gierige Mulder
Hoofdstuk XXI
Duif en Doffer
Figuur 11.
Hoofdstuk XXII
Emma van Haarlem
Hoofdstuk XXIII
Eleonora's Poll
Hoofdstuk XXIV
De Kamper Raadslieden
Hoofdstuk XXV
De Weerter Rogstekers
Hoofdstuk XXVI
Kabouterwraak of de vrijage van Hilbert en Japikje
Figuur 12.
Hoofdstuk XXVII
Het Vrouwenzand
Figuur 13.
Hoofdstuk XXVIII
De Ridder van Stenhuisheerd
Figuur 14.
Hoofdstuk XXIX
Doodendroom
Figuur 15.
Hoofdstuk XXX
Mooi-Ann van Velp
Figuur 16.
Hoofdstuk XXXI
De Verborgen Schat
Hoofdstuk XXXII
Waarom de Reuzen in Limburg zijn uitgestorven
Figuur 17.
Hoofdstuk XXXIII
De Stille Ronde van Bergen-op-Zoom
Figuur 18.
Hoofdstuk XXXIV
De Witte Wive van Lochem
Figuur 19.
Hoofdstuk XXXV
Het ontstaan der Namen van verschillende Hollandsche plaatsen. Haarlem met de Bakenessergracht, Deventer, Markeloo, Zandeweer, Domburg
Figuur 20.
Hoofdstuk XXXVI
De Witte Wiven van Tubbergen
Figuur 21.
Hoofdstuk XXXVII
Wonderlijke Avonturen van den Ridder met den Zwaan
Figuur 22.
Hoofdstuk XXXVIII
De Schelpengrot op Nienoort
Figuur 23.
Hoofdstuk XXXIX
Van eenen Ridder
Figuur 24.
Hoofdstuk XL
Van eenen Koster en eene Kosterin
Figuur 25.
Hoofdstuk XLI
De Bergtoren van Deventer
Figuur 26.
Hoofdstuk XLII
Een schoone historie van de Vier Heemskinderen
Hoofdstuk XLIII
Ferguut, Ridderroman uit den Fabelkring van de Ronde Tafel
Ferguut trekt op avonturen uit
Figuur 27.
Figuur 27.
Ferguut en Galiëne
Ferguut zoekt Galiëne
Figuur 28.
Figuur 28.
Hoofdstuk XLIV
Wonderlijke Geschiedenissen uit Friesland
Figuur 29.
Hoofdstuk XLV
Zuwaert, de Martelares van Dordrecht
Figuur 30.
Hoofdstuk XLVI
De Engelsche Koningsdochter
Figuur 31.
Hoofdstuk XLVII
De Vliegende Hollander
Figuur 32.
Hoofdstuk XLVIII
Ontmoeting met den Vliegenden Hollander
Hoofdstuk XLIX
De Sage der “Lutine”
Hoofdstuk L
Doktor Faust bij Bommel
Hoofdstuk LI
Avonturen van Doktor Faustus in Leeuwarden
Hoofdstuk
Aanteekeningen
The book hasn't received reviews yet.