Thet Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw
Unknown
Education & Teaching
Thet Oera Linda Bok Naar een Handschrift uit de Dertiende Eeuw
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Thet Oera Linda Bok
Naar een handschrift uit de dertiende eeuw.
Eigendom der familie Over de Linden, Aan Den Helder, Bewerkt, vertaald en uitgegeven door Dr. J. G. Ottema.
Tweede uitgave. Te Leeuwarden, bij H. Kuipers. 1876.
Voorbericht.
Inleiding1.
Bijlage tot Pag. XX.
Adela.
Okke mijn zoon.
Het boek van Adela’s aanhangers.
Fryas Tex.
Dit heeft Fasta gezegd.
Fasta zeide
Dit zijn de wetten die tot de burgten betrekking hebben.
Algemeene wet.
Hier volgen de wetten die daaruit zamengesteld zijn.
Dit zijn de rechten der moeder en der koningen.
Hier zijn de rechten aller Friesen om veilig te wezen.
Uit Minno’s geschriften.
Wetten voor de stuurlieden. Stuurman is een titel voor de buitenvaarders.
Nuttige zaken uit de nagelaten schriften van Minno.
Uit Minnos schriften.
Uit de schriften van Minno.
Hieronder zijn drie beginselen, daarnaar zijn deze inzettingen gemaakt.
Deze bepalingen zijn gemaakt voor toornige menschen.
Dit zijn bepalingen voor de hoerenkinderen.
Hetgene hieronder staat is aan de wanden van de Waraburgt gegrift.
Dit staat op alle burgten geschreven.
Hoe de bange tijd kwam.
Dit staat aan de Waraburgt bij de Aldegamude gegrift.
Dit alles staat niet alleen op de Waraburgt, maar ook op de burgt Stavia, die gelegen is achter de haven van Stavre
Wat daarvan geworden is.
Nu willen wij schrijven over den oorlog der burgtmaagden Kalta en Min-erva.
Hierbij komt de geschiedenis van Jon.
Nu willen wij schrijven hoe het Jon vergaan is. Het staat te Texland geschreven.
Dit is over de Geertmannen.
In het jaar 1005 nadat Atland gezonken is, is dit op de oosterwand van Frijasburgt geschreven.
Dit staat op al onze burgen.
Hoe het den Magy verder gegaan is.
Naschrift.
De schriften van Adelbrost en Apollonia.
Het tweede geschrift.
De lofspraak der burgtmaagd.
Oudste leer.
Het tweede deel van de oudste leer.
Dit staat op schrijffilt geschreven. Taal en antwoord aan andere maagden tot een voorbeeld.
Nu wil ik zelf schrijven, eerst over mijne burgt en dan over hetgene ik heb mogen zien.
De geschriften van Frêthorik en Wiljow.
Nu wil ik schrijven hoe de Geertmannen en vele volgelingen van Helenia terug kwamen.
Dit geschrift is mij over Noordland of Schoonland gegeven.
Het geschrift van Konerêd.
Nu wil ik over Friso schrijven.
Wat Friso verder deed.
Nu wil ik schrijven over zijn zoon adel.
Hier is dit geschrift met Gosas raad.
Hier is nu mijn raad.
Het geschrift van Beeden.
Brief van Rika de oudmaagd, voorgelezen te Staveren bij het juulfeest.
Adela.
Okke min svn.
Thet bok thêra Adela folstar.
Tex Fryas.
Thet het Fasta sêid.
Fasta sêide.
That send tha êwa thêr to thêra burgum hêra.
Mêna êwa.
Hyr folgath tha êwa thêr thêrut tavlikt send.
Hyr send tha rjuchta thêre moder and thêra kêninggar.
Hyr send tha rjuchta aller Fryas vmbe sêkur to wêsande.
Ut Minnos skriftun.
Êwa fara stjurar1. Stjurar is thi èrenoma thêra butafarar.
Netlika sêka ut-a nêilêtne skriftum Minnos.
Ut-a skrifta Minnos.
III. Ut-a skrifta Minnos.
Hir vnder send thrê wêta, thêr after send thissa setma makad.
Thissa domar send makad fara nydiga manniska.
This send domar fara horninga.
That hyr vnder stat is in ut tha wagar thêre Waraburgh writen.
That stêt vp alle burgum eskrêven.
Ho arge tid kêm.
Thit stêt inna Waraburch by thêre Aldega mvda wryt.
Thit ella stet navt allêna vpper Waraburgh men ok to thêre burch Stavia, thêr is lidsen aftere have fon Stavre.
Hwat thêr of wrden is.
Nw willath wi skriwa vr tha orloch thêra burchfamna Kalta and Min-erva
Hirby kvmth tha skêdnesse fon Jon.
Nv willath wi skriva ho-t Jon vrgvngen is, thit stêt to Texland skrêven.
Thit is over tha Gêrtmanna.
An tha jêra 1000 and 51 nêi Aldland svnken is, is thit vpp-ina asterwach it Fryas burch writen.
Thit stat in al vsa burga.
Ho-t thene Magy forth vrgvngon is.
Nêischrift.
Tha skrifta fon Adelbrost and Apollonia
Thet othera skrift.
Thêre burchfams lov.
Formlêre.
Thet othera dêl fonre formlêr.
Thit stat vp skrivfilt skrêven. Tal and andworde ora famna to-n forbyld.
Nw wil ik selva skriwa êrost fon over min burch and than over hwat ik hav muge sjan.
Tha skrifta fon Frethorik and Wiljow.
Nw wil ik skriwa ho tha Gêrtmanna and fêlo Hêlênja folgar tobek kêmon.
Thit skrift is mij ower Nortland jeftha Skênland jêven.
Thet skrift fon Konerêd.
Nv wil ik vr Friso skriva.
Ho Friso forther dêde.
Nw wil ik skriwa vr Adel sin svnv.
Hyr is that skrift mith Gosas rêd.
Hyr is nv min rêd.
Thet skrift fon Bêden.
Brêf fon Rika thju aldfam, vpseid to Staveren by-t jolfêrste.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.