Het Esperanto in Twintig Lessen
Free

Het Esperanto in Twintig Lessen

By A. Blok
Free
Book Description
Table of Contents
 • Het Esperanto
 • In Twintig Lessen
  • Bewerkt voor zelfonderricht cursus- en schoolgebruik Door A. Blok, Rotterdam.
  • Achtste druk. Frateco Rotterdam W. Zwagers
  • Voorwoord.
   • Bij den Tweeden Druk.
   • Bij den Vierden Druk.
   • Bij den Zevenden Druk.
  • Bij den Tweeden Druk.
  • Bij den Vierden Druk.
  • Bij den Zevenden Druk.
  • Het Esperanto in twintig lessen.
  • Het Alphabet.
  • Eerste Les.
   • Het Lidwoord.
   • Het Zelfstandig Naamwoord.
   • Het Bijvoeglijk Naamwoord.
   • Het Werkwoord.
   • Het Bijwoord.
   • Woordvorming.
   • Leer de volgende woordjes van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Het Lidwoord.
  • Het Zelfstandig Naamwoord.
  • Het Bijvoeglijk Naamwoord.
  • Het Werkwoord.
  • Het Bijwoord.
  • Woordvorming.
  • Leer de volgende woordjes van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Tweede Les.
   • Persoonlijke Voornaamwoorden.
   • De ontkenning.
   • Vragende Zinnen.
   • Voorvoegsels bo- en ge-.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Persoonlijke Voornaamwoorden.
  • De ontkenning.
  • Vragende Zinnen.
  • Voorvoegsels bo- en ge-.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Derde Les.
   • Naamvallen.
   • Bijstellingen.
   • Het lijdend voorwerp.
   • Achtervoegsels et en eg.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Naamvallen.
  • Bijstellingen.
  • Het lijdend voorwerp.
  • Achtervoegsels et en eg.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vierde Les.
   • Bezittelijke Voornaamwoorden.
   • Vervolg voorwerps n.
   • Achtervoegsels an en id.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Bezittelijke Voornaamwoorden.
  • Vervolg voorwerps n.
  • Achtervoegsels an en id.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vijfde Les.
   • De Telwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto: (Alle cijfers in woorden schrijven.)
  • De Telwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto: (Alle cijfers in woorden schrijven.)
  • Zesde Les.
   • De Tijd, de Datum, de Ouderdom.
   • Achtervoegsels aĵ en ec.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • De Tijd, de Datum, de Ouderdom.
  • Achtervoegsels aĵ en ec.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Zevende Les.
   • De Werkwoorden.
   • Achtervoegsels ar, er en ej.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • De Werkwoorden.
  • Achtervoegsels ar, er en ej.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Achtste Les.
   • Voorzetsels.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Voorzetsels.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Negende Les.
   • Trappen van vergelijking.
   • Achtervoegsels ing en uj.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Trappen van vergelijking.
  • Achtervoegsels ing en uj.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Tiende Les.
   • Deelwoorden.
   • Achtervoegsels ul en ad.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Deelwoorden.
  • Achtervoegsels ul en ad.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Elfde Les.
   • Samengestelde Tijden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Samengestelde Tijden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Twaalfde Les.
   • Onpersoonlijke Werkwoorden.
   • Achtervoegsels ig en iĝ.
   • Wederkeerige of Terugwerkende Werkwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Onpersoonlijke Werkwoorden.
  • Achtervoegsels ig en iĝ.
  • Wederkeerige of Terugwerkende Werkwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Dertiende Les.
   • Korelativoj.
   • Korelativoj op ia en io.
   • Achtervoegsels em en ebl.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Korelativoj.
  • Korelativoj op ia en io.
  • Achtervoegsels em en ebl.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Veertiende Les.
   • Korelativoj op iu en ie.
   • Achtervoegsel ind en voorvoegsel dis.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Korelativoj op iu en ie.
  • Achtervoegsel ind en voorvoegsel dis.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vijftiende Les.
   • Korelativoj op ial en iam.
   • Voorvoegsels ek- en re-.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op ial en iam.
  • Voorvoegsels ek- en re-.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Zestiende Les.
   • Korelativoj op iel en iom.
   • Het achtervoegsel um.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op iel en iom.
  • Het achtervoegsel um.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Zeventiende Les.
   • Korelativoj op ies.
   • Het voorvoegsel fi en het achtervoegsel aĉ.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op ies.
  • Het voorvoegsel fi en het achtervoegsel aĉ.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Achttiende Les.
   • Voegwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Voegwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Negentiende Les.
   • Nog iets over het gebruik van voor- en achtervoegsels.
   • Bijvoeglijk naamwoord.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Nog iets over het gebruik van voor- en achtervoegsels.
  • Bijvoeglijk naamwoord.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Twintigste Les.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Verkortingen.
  • Herhalings-Oefeningen.
   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.
   • 8.
   • 9.
   • 10.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • Esperanto-Examens 11 October 1916.
  • Opgave Examen A.
  • Overzicht Korelativoj.
  • UITGAVEN VAN W. ZWAGERS TE ROTTERDAM.
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists