Het Esperanto in Twintig Lessen
Free

Het Esperanto in Twintig Lessen

By A. Blok
Free
Book Description
Table of Contents
 • Het Esperanto
 • In Twintig Lessen
  • Bewerkt voor zelfonderricht cursus- en schoolgebruik Door A. Blok, Rotterdam.
  • Achtste druk. Frateco Rotterdam W. Zwagers
  • Voorwoord.
   • Bij den Tweeden Druk.
   • Bij den Vierden Druk.
   • Bij den Zevenden Druk.
  • Bij den Tweeden Druk.
  • Bij den Vierden Druk.
  • Bij den Zevenden Druk.
  • Het Esperanto in twintig lessen.
  • Het Alphabet.
  • Eerste Les.
   • Het Lidwoord.
   • Het Zelfstandig Naamwoord.
   • Het Bijvoeglijk Naamwoord.
   • Het Werkwoord.
   • Het Bijwoord.
   • Woordvorming.
   • Leer de volgende woordjes van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Het Lidwoord.
  • Het Zelfstandig Naamwoord.
  • Het Bijvoeglijk Naamwoord.
  • Het Werkwoord.
  • Het Bijwoord.
  • Woordvorming.
  • Leer de volgende woordjes van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Tweede Les.
   • Persoonlijke Voornaamwoorden.
   • De ontkenning.
   • Vragende Zinnen.
   • Voorvoegsels bo- en ge-.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Persoonlijke Voornaamwoorden.
  • De ontkenning.
  • Vragende Zinnen.
  • Voorvoegsels bo- en ge-.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Derde Les.
   • Naamvallen.
   • Bijstellingen.
   • Het lijdend voorwerp.
   • Achtervoegsels et en eg.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Naamvallen.
  • Bijstellingen.
  • Het lijdend voorwerp.
  • Achtervoegsels et en eg.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vierde Les.
   • Bezittelijke Voornaamwoorden.
   • Vervolg voorwerps n.
   • Achtervoegsels an en id.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Bezittelijke Voornaamwoorden.
  • Vervolg voorwerps n.
  • Achtervoegsels an en id.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vijfde Les.
   • De Telwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto: (Alle cijfers in woorden schrijven.)
  • De Telwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto: (Alle cijfers in woorden schrijven.)
  • Zesde Les.
   • De Tijd, de Datum, de Ouderdom.
   • Achtervoegsels aĵ en ec.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • De Tijd, de Datum, de Ouderdom.
  • Achtervoegsels aĵ en ec.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Zevende Les.
   • De Werkwoorden.
   • Achtervoegsels ar, er en ej.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • De Werkwoorden.
  • Achtervoegsels ar, er en ej.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Achtste Les.
   • Voorzetsels.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Voorzetsels.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Negende Les.
   • Trappen van vergelijking.
   • Achtervoegsels ing en uj.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Trappen van vergelijking.
  • Achtervoegsels ing en uj.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Tiende Les.
   • Deelwoorden.
   • Achtervoegsels ul en ad.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Deelwoorden.
  • Achtervoegsels ul en ad.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Elfde Les.
   • Samengestelde Tijden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Samengestelde Tijden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Twaalfde Les.
   • Onpersoonlijke Werkwoorden.
   • Achtervoegsels ig en iĝ.
   • Wederkeerige of Terugwerkende Werkwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Onpersoonlijke Werkwoorden.
  • Achtervoegsels ig en iĝ.
  • Wederkeerige of Terugwerkende Werkwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Dertiende Les.
   • Korelativoj.
   • Korelativoj op ia en io.
   • Achtervoegsels em en ebl.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Korelativoj.
  • Korelativoj op ia en io.
  • Achtervoegsels em en ebl.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Veertiende Les.
   • Korelativoj op iu en ie.
   • Achtervoegsel ind en voorvoegsel dis.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
  • Korelativoj op iu en ie.
  • Achtervoegsel ind en voorvoegsel dis.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vijftiende Les.
   • Korelativoj op ial en iam.
   • Voorvoegsels ek- en re-.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op ial en iam.
  • Voorvoegsels ek- en re-.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Zestiende Les.
   • Korelativoj op iel en iom.
   • Het achtervoegsel um.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op iel en iom.
  • Het achtervoegsel um.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Zeventiende Les.
   • Korelativoj op ies.
   • Het voorvoegsel fi en het achtervoegsel aĉ.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Korelativoj op ies.
  • Het voorvoegsel fi en het achtervoegsel aĉ.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Achttiende Les.
   • Voegwoorden.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Voegwoorden.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Negentiende Les.
   • Nog iets over het gebruik van voor- en achtervoegsels.
   • Bijvoeglijk naamwoord.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Nog iets over het gebruik van voor- en achtervoegsels.
  • Bijvoeglijk naamwoord.
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Twintigste Les.
   • Leer van buiten:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Vertaling:
   • Vertaal in Esperanto:
   • Lees- en Vertaaloefening:
  • Leer van buiten:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Vertaling:
  • Vertaal in Esperanto:
  • Lees- en Vertaaloefening:
  • Verkortingen.
  • Herhalings-Oefeningen.
   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.
   • 5.
   • 6.
   • 7.
   • 8.
   • 9.
   • 10.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • Esperanto-Examens 11 October 1916.
  • Opgave Examen A.
  • Overzicht Korelativoj.
  • UITGAVEN VAN W. ZWAGERS TE ROTTERDAM.
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...