Keltische Mythen en Legenden
T. W. (Thomas William) Rolleston
Education & Teaching
Keltische Mythen en Legenden
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Keltische Mythen en Legenden
Door T. W. Rolleston Bewerkt door Dr. B. C. Goudsmit
Zutphen—W. J. Thieme & Cie
Inleiding.
Inhoud.
Lijst van illustraties.
Hoofdstuk I: De Kelten in de oude geschiedenis.
Oudste mededeelingen.
Het echte Keltische ras.
De gouden eeuw der Kelten.
Bondgenootschappen met de Grieken.
Alexander de Groote.
De plundering van Rome.
Keltische plaatsnamen in Europa.
Oude Keltische kunst.
Kelten en Germanen.
Ondergang van het Keltische rijk.
De eigenaardige historische gesteldheid van Ierland.
Het Keltische karakter.
De beschrijving van Caesar.
Strabo over de Kelten.
Polybius.
Diodorus.
Ammianus Marcellinus.
Rice Holmes over de Galliërs.
Zwakheid der Keltische politiek.
De classieke staat.
Teutoonsche trouw.
De godsdienst der Kelten.
De vervloeking van Tara.
Wat Europa aan de Kelten te danken heeft.
Hoofdstuk II: De Godsdienst der Kelten.
Ierland en de godsdienst der Kelten.
De volksgodsdienst der Kelten.
Het megalithische volk.
Dolmens, cromlechs en tumuli.
Oorsprong van de megalithische bevolking.
De Kelten der vlakten.
De Kelten uit de berglanden.
De godsdienst der toovenarij.
Plinius over den godsdienst der magie.
Sporen van magie in megalithische monumenten.
Chiromantie of handwaarzeggerij te Gavr’inis.
Uitgeholde steenen.
Vereering van steenen.
Teekens in den vorm van schotels en ringen.
De tumulus te New Grange.
Symbolisch beeldhouwwerk te New Grange.
Het schipsymbool te New Grange.
Het schipsymbool in Egypte.
De “Navetas”.
Het schipsymbool in Babylonië.
Het symbool der voeten.
De Ankh op megalithisch beeldhouwwerk.
Bewijzen uit de taal.
Egyptische en “Keltische” denkbeelden omtrent onsterfelijkheid.
De leer der zielsverhuizing.
Caesar over de beschaving der Druïden.
Menschenoffers in Gallië.
Menschenoffers in Ierland.
En in Egypte.
De namen van Keltische godheden.
Caesar over de Keltische godheden.
De god der benedenwereld.
De God van het licht.
De Keltische opvatting van den dood.
De vijf factoren bij de oude Keltische beschaving.
De Kelten uit onzen tijd.
De mythische literatuur.
Hoofdstuk III. De Mythen omtrent de invallen in Ierland.
Het ontstaan der wereld volgens de Kelten.
De verschillende cyclen van Iersche legenden.
De mythologische cyclus.
De komst van Partholan.
De Fomoriërs.
De legende van Tuan mac Carell.
De Nemediërs.
De komst der Firbolgs.
De komst van het volk van Dana.
De populaire opvattingen en die der Barden.
De schatten van het volk van Dana.
Het volk van Dana en de Firbolgs.
De eerste slag by Moytura.
Het verdrijven van koning Bres.
De tyrannie der Fomoriërs.
De komst van Lugh.
De tocht van de zonen van Turenn.
De tweede slag bij Moytura.
De dood van Balor.
De harp van den Dagda.
Namen en karaktertrekken van de godheden van het Volk van Dana.
De Dagda.
Angus Ōg.
Len van Killarney.
Lugh.
Midir, de trotsche.
Lir en Mananan.
De Godin Dana.
De Morrigan.
De golf van Cleena.
De godin Ainé.
Sinend en de put der kennis.
De komst van de zonen van Miled.
De dichter Amergin.
Het oordeel van Amergin.
De nederlaag van het volk van Dana.
De beteekenis der Dana-mythe.
De beteekenis der mythe van de zonen van Miled.
De kinderen van Lir.
De vertelling over Ethné.
Christendom en Heidendom in Ierland.
Hoofdstuk IV. De Oude Milesische Koningen.
Het Volk van Dana na de Milesische Verovering.
De vestiging der Milesiërs in Ierland.
Tiernmas en Crom Cruach.
Ollav Fōla.
Kimbay en de stichting van Emain Macha.
Laery en Covac.
Legenden over Maon, den zoon van Ailill.
De cyclus van legenden van Conary Mōr.
Etain in het tooverland.
Eochy en Etain.
De liefdesgeschiedenis van Ailill.
Midir de trotsche.
Het land der jeugd.
Een partij schaak.
Midir en Etain.
Oorlog met het tooverland.
De vertelling van Conary Mōr.
De wet van de Geis.
De pleegdochter van den Koeherder.
Afstamming en geboorte van Conary.
Conary de Opperkoning.
De geise van Conary.
Begin der wraak.
De pleisterplaats van Da Derga en de Drie Rooden.
Verzameling der gasten.
De Morrigan.
Conary en zijn gevolg.
Kampioenen in het huis.
De dood van Conary.
De wond van mac Cecht.
“Leeft uw Heer nog?”
Hoofdstuk V. Verhalen van den Cyclus van Ulster.
De vloek van Macha.
Conor mac Nessa.
De roode tak.
De geboorte van Cuchulain.
De hond van Cullan.
Cuchulain neemt de wapenen ter hand.
Hoe hij dong naar de hand van Emer.
Cuchulain in het land van Skatha.
Cuchulain en Aifa.
De tragedie van Cuchulain en Connla.
De eerste strooptocht van Cuchulain.
Cuchulain wint de hand van Emer.
Cuchulain Kampioen van Erin.
Deirdre en de Zonen van Usna.
De Opstand van Fergus.
Koningin Maev.
De Bruine Stier van Quelgny.
De Troepen van Koningin Maev.
Ulster onder den Vloek.
Profetische Stemmen.
Cuchulain brengt den Troep onder Geise.
De Wadde van den Vertakten Paal.
De Wagenmenner van Orlam.
De Strijdwoede van Cuchulain.
De Overeenkomst aan de Wadde.
Fergus en Cuchulain.
Het rooven van den bruinen stier.
De Morrigan.
Het gevecht met Loch.
Lugh de beschermer.
De opoffering van het knapenkorps.
Het bloedbad van Murthemney.
De Clan Calatin.
Ferdia neemt deel aan den strijd.
De dood van Ferdia.
Ulster verheft zich eindelijk.
De slag bij Garach.
Het gevecht der stieren.
Cuchulain in het tooverland.
Fand, Emer en Cuchulain.
De wraak van Maev.
Cuchulain en Blanid.
De krankzinnigheid van Cuchulain.
Het waschmeisje aan de wadde.
Nog eens Clan Calatin.
De dood van Cuchulain.
Het terugwinnen van de Tain.
De spookwagen van Cuchulain.
Dood van Conor mac Nessa.
Ket en het everzwijn van mac Datho.
De dood van Ket.
De dood van Maev.
Fergus mac Leda en het volk der dwergen.
De misvorming van Fergus.
De dood van Fergus.
Beteekenis van Iersche plaatsnamen.
Hoofdstuk VI: Verhalen uit den Cyclus van Ossian.
De Fianna van Erin.
De Ossian-Cyclus.
Verschil met den Cyclus van Ulster.
De komst van Finn.
Finn en de booze geest.
De voornaamste volgelingen van Finn: Conan mac Lia.
Conan mac Morna.
Dermot O’Dyna.
Keelta mac Ronan en Oisīn.
Oscar.
Geena mac Luga.
Leerstellingen van de Fianna.
Karakter van Finn.
Eischen van de Fianna.
Keelta en St. Patrick.
De geboorte van Oisīn.
Oisīn en Niam.
De reis naar het tooverland.
Oisīn’s terugkomst.
De betoovering verbroken.
Oisīn en Patrick.
Het betooverde hol.
De jacht van Slievegallion.
Het “Gesprek der Ouden.”
Keelta ontmoet St. Patrick.
De bron van Tradaban.
St. Patrick en Iersche legende.
De Brugh van Slievenamon.
De drie jonge krijgers.
De schoone reuzin.
St. Patrick, Oisīn en Keelta.
Verhalen van Dermot.
De ever van Ben Bulben.
Hoe Dermot de liefde-vlek kreeg.
De vervolging van den harden knecht.
Dermot bij de bron.
De verlossing uit het Tooverland.
De invloed van het Christendom op de ontwikkeling der Iersche literatuur.
De verhalen van Deirdre en Grania.
Grania en Dermot.
De vervolging.
Dermot en Finn sluiten vrede.
Finn’s wraak.
Dood van Dermot.
Grania’s einde.
Twee stroomingen van Fian-legenden.
Einde van de Fianna.
De slag van Gowra.
De dood van Oscar.
Het einde van Finn.
Hoofdstuk VII: De reis van Maeldūn.
Het eiland van den moordenaar.
Het eiland met de mieren.
Het eiland met de groote vogels.
Het eiland met het woeste beest.
Het eiland met de reuzenpaarden.
Het eiland met de steenen deur.
Het eiland met de appelen.
Het eiland met het wonderbeest.
Het eiland met de bijtende paarden.
Het eiland met de gloeiende zwijnen.
Het eiland met de kleine kat.
Het eiland met de zwarte en witte schapen.
Het eiland met het reuzenvee.
Het eiland met den molen.
Het eiland met de zwarte rouwdragers.
Het eiland met de vier heggen.
Het eiland met de glazen brug.
Het eiland met de schreeuwende vogels.
Het eiland van den kluizenaar.
Het eiland met de wonderfontein.
Het eiland met de smidse.
De zee van zuiver glas.
Het eiland onder de zee.8
Het eiland der voorspelling.
Het eiland met het spuitend water.
Het eiland met de zilveren zuil.
Het eiland met het voetstuk.
Het eiland van de vrouwen.
Het eiland met de roode bessen.
Het eiland met den arend.
Het eiland met de lachende menschen.
Het eiland met den wal van vlammen.
Het eiland van den monnik van Tory.
Het eiland met den valk.
De thuiskomst.
Hoofdstuk VIII: Mythen en verhalen van de Kimbren.
Barden-philosophie.
De Arthur-sage.
Nennius.
Geoffrey van Monmouth.
De sage in Bretagne: Marie de France.
Chrestien de Troyes.
Bleheris.
Conclusie betreffende den oorsprong van de Arthur-sage.
De sage in Wales.
Galische en Kimbrische legenden.
Galische en continentale romantiek.
Galische en Kimbrische mythologie: Nudd.
Llyr en Manawyddan.
Llew Llaw Gyffes.
De geslachten van Dōn en van Llyr.
Het geslacht van Arthur.
Gwyn ap Nudd.
Myrddin, of Merlin.
Nynniaw en Peibaw.
De “Mabinogion.”
Pwyll, hoofd van het Schimmenrijk.
Het huwelyk van Pwyll en Rhiannon.
Riannon’s boete.
Pryderi wordt gevonden.
Het verhaal van Bran en Branwen.
De tooverketel.
De straf van Branwen.
Bran’s inval.
De meelzakken.
Dood van Evnissyen.
Het wonderlijke hoofd.
Het verhaal van Pryderi en Manawyddan.
Het verhaal van Māth zoon van Māthonwy.
Gwydion en de zwijnen van Pryderi.
Dood van Pryderi.
De boete van Gwydion en Gilvaethwy.
De Kinderen van Arianrod: Dylan.
Llew Llaw Gyffes.
Hoe Llew aan zijn naam kwam.
Hoe Llew wapens droeg.
Llew’s Bloem-vrouw.
Llew verraden.
Llew’s genezing.
De droom van Maxen Wledig.
Het verhaal van Lludd en Llevelys.
Arthur-verhalen.
Kilhwch en Olwen.
Kilhwch aan het Hof van Arthur.
Arthur’s dienaren.
Custennin.
Olwen met het Witte Spoor.
Yspaddaden.
Wat Kilhwch werd opgelegd.
De droom van Rhonabwy.
De Vrouw van de Bron.
Kymon’s avontuur.
Het karakter van de vertellingen van Wales.
Nederlaag van Kymon.
Owain en de Zwarte Ridder.
Het zoeken naar Owain.
Owain vergeet zijn vrouw.
Owain en de leeuw.
Luned’s bevrijding.
Het verhaal van Enid en Geraint.
Graal-legenden: Het verhaal van Peredur.
Hij gaat avonturen zoeken.
Zijn eerste wapenfeit.
Het Kasteel der Wonderen.
De Conte del Graal.
Wolfram von Eschenbach.
De voortzetters van Chrestien.
De Graal een talisman van overvloed.
De Keltische ketel des overvloeds.
Het verhaal van Taliesin.
De buitenkans van Elphin.
Taliesin, de voornaamste bard van Brittannië.
Besluit.
Woordenlijst en Bladwijzer.
De uitspraak van Keltische namen.
I. Galisch.
II. Kimbrisch.
A.
B
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Y.
Z.
MOOIE BOEKEN UITGEGEVEN DOOR W. J. THIEME & CIE, ZUTPHEN.
The book hasn't received reviews yet.