Lucifer Treurspel
Joost van den Vondel
Literature & Fiction
Lucifer Treurspel
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
LUCIFER
PRAECIPITEMQUE IMMANI TURBINE ADEGIT
VOORWOORD
OPDRACHT[1]
DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HEERE DEN HEERE FERDINANDUS DEN DERDEN, GEKOREN ROOMSCHEN KEIZER, ALTIJD VERMEERDER DES RIJKS
UWE KEIZERLIJKE MAJESTEITS
OP DE AFBEELDINGE VAN ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT FERDINANDUS DEN DERDE;
BERECHT
INHOUD
PERSONAGIEN
HET EERSTE BEDRIJF
BELZEBUB, BELIAL, APOLLION[1].
BELZEBUB:
GABRIËL. REI VAN ENGELEN.
GABRIËL:
HET TWEEDE BEDRIJF
LUCIFER, BELZEBUB
LUCIFER:
GABRIEL. LUCIFER.
GABRIEL:
BELZEBUB. LUCIFER.
BELZEBUB:
APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.
APOLLION:
BELIAL. APOLLION.
BELIAL:
HET DERDE BEDRIJF
LUCIFERISTEN. REI.
LUCIFERISTEN[1].
APOLLION. BELIAL. REI.
APOLLION:
LUCIFERISTEN. BELZEBUB. REI.
MICHAEL. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
MICHAEL:
BELZEBUB. LUCIFER. LUCIFERISTEN.
BELZEBUB:
HET VIERDE BEDRIJF
GABRIEL. MICHAEL.
GABRIEL:
LUCIFER. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
LUCIFER:
RAFAEL. LUCIFER.
RAFAEL:
APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.
APOLLION:
REI VAN ENGELEN. RAFAEL.
REI VAN ENGELEN[46]:
HET VIJFDE BEDRIJF
RAFAEL. URIEL.
RAFAEL:
REI VAN ENGELEN. MICHAEL.
REI VAN ENGELEN:
GABRIEL. MICHAEL. REI.
GABRIEL:
OPDRACHT[1]
DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HEERE DEN HEERE FERDINANDUS DEN DERDEN, GEKOREN ROOMSCHEN KEIZER, ALTIJD VERMEERDER DES RIJKS
UWE KEIZERLIJKE MAJESTEITS
OP DE AFBEELDINGE VAN ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT FERDINANDUS DEN DERDE;
BERECHT
INHOUD
PERSONAGIEN
HET EERSTE BEDRIJF
BELZEBUB, BELIAL, APOLLION[1].
BELZEBUB:
GABRIËL. REI VAN ENGELEN.
GABRIËL:
HET TWEEDE BEDRIJF
LUCIFER, BELZEBUB
LUCIFER:
GABRIEL. LUCIFER.
GABRIEL:
BELZEBUB. LUCIFER.
BELZEBUB:
APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.
APOLLION:
BELIAL. APOLLION.
BELIAL:
HET DERDE BEDRIJF
LUCIFERISTEN. REI.
LUCIFERISTEN[1].
APOLLION. BELIAL. REI.
APOLLION:
LUCIFERISTEN. BELZEBUB. REI.
MICHAEL. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
MICHAEL:
BELZEBUB. LUCIFER. LUCIFERISTEN.
BELZEBUB:
HET VIERDE BEDRIJF
GABRIEL. MICHAEL.
GABRIEL:
LUCIFER. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
LUCIFER:
RAFAEL. LUCIFER.
RAFAEL:
APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.
APOLLION:
REI VAN ENGELEN. RAFAEL.
REI VAN ENGELEN[46]:
HET VIJFDE BEDRIJF
RAFAEL. URIEL.
RAFAEL:
REI VAN ENGELEN. MICHAEL.
REI VAN ENGELEN:
GABRIEL. MICHAEL. REI.
GABRIEL:
*** START: FULL LICENSE ***
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
The book hasn't received reviews yet.