Lucifer Treurspel
Free

Lucifer Treurspel

By Joost van den Vondel
Free
Book Description
Table of Contents
 • LUCIFER
 • PRAECIPITEMQUE IMMANI TURBINE ADEGIT
  • VOORWOORD
   • OPDRACHT[1]
   • DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HEERE DEN HEERE FERDINANDUS DEN DERDEN, GEKOREN ROOMSCHEN KEIZER, ALTIJD VERMEERDER DES RIJKS
   • UWE KEIZERLIJKE MAJESTEITS
   • OP DE AFBEELDINGE VAN ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT FERDINANDUS DEN DERDE;
   • BERECHT
   • INHOUD
   • PERSONAGIEN
   • HET EERSTE BEDRIJF
   • BELZEBUB, BELIAL, APOLLION[1].
   • BELZEBUB:
   • GABRIËL. REI VAN ENGELEN.
   • GABRIËL:
   • HET TWEEDE BEDRIJF
   • LUCIFER, BELZEBUB
   • LUCIFER:
   • GABRIEL. LUCIFER.
   • GABRIEL:
   • BELZEBUB. LUCIFER.
   • BELZEBUB:
   • APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.
   • APOLLION:
   • BELIAL. APOLLION.
   • BELIAL:
   • HET DERDE BEDRIJF
   • LUCIFERISTEN. REI.
   • LUCIFERISTEN[1].
   • APOLLION. BELIAL. REI.
   • APOLLION:
   • LUCIFERISTEN. BELZEBUB. REI.
   • MICHAEL. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
   • MICHAEL:
   • BELZEBUB. LUCIFER. LUCIFERISTEN.
   • BELZEBUB:
   • HET VIERDE BEDRIJF
   • GABRIEL. MICHAEL.
   • GABRIEL:
   • LUCIFER. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
   • LUCIFER:
   • RAFAEL. LUCIFER.
   • RAFAEL:
   • APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.
   • APOLLION:
   • REI VAN ENGELEN. RAFAEL.
   • REI VAN ENGELEN[46]:
   • HET VIJFDE BEDRIJF
   • RAFAEL. URIEL.
   • RAFAEL:
   • REI VAN ENGELEN. MICHAEL.
   • REI VAN ENGELEN:
   • GABRIEL. MICHAEL. REI.
   • GABRIEL:
  • OPDRACHT[1]
  • DEN ONVERWINNELIJKSTEN VORST EN HEERE DEN HEERE FERDINANDUS DEN DERDEN, GEKOREN ROOMSCHEN KEIZER, ALTIJD VERMEERDER DES RIJKS
  • UWE KEIZERLIJKE MAJESTEITS
  • OP DE AFBEELDINGE VAN ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT FERDINANDUS DEN DERDE;
  • BERECHT
  • INHOUD
  • PERSONAGIEN
  • HET EERSTE BEDRIJF
  • BELZEBUB, BELIAL, APOLLION[1].
  • BELZEBUB:
  • GABRIËL. REI VAN ENGELEN.
  • GABRIËL:
  • HET TWEEDE BEDRIJF
  • LUCIFER, BELZEBUB
  • LUCIFER:
  • GABRIEL. LUCIFER.
  • GABRIEL:
  • BELZEBUB. LUCIFER.
  • BELZEBUB:
  • APOLLION. LUCIFER. BELZEBUB.
  • APOLLION:
  • BELIAL. APOLLION.
  • BELIAL:
  • HET DERDE BEDRIJF
  • LUCIFERISTEN. REI.
  • LUCIFERISTEN[1].
  • APOLLION. BELIAL. REI.
  • APOLLION:
  • LUCIFERISTEN. BELZEBUB. REI.
  • MICHAEL. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
  • MICHAEL:
  • BELZEBUB. LUCIFER. LUCIFERISTEN.
  • BELZEBUB:
  • HET VIERDE BEDRIJF
  • GABRIEL. MICHAEL.
  • GABRIEL:
  • LUCIFER. BELZEBUB. LUCIFERISTEN.
  • LUCIFER:
  • RAFAEL. LUCIFER.
  • RAFAEL:
  • APOLLION. LUCIFER. RAFAEL.
  • APOLLION:
  • REI VAN ENGELEN. RAFAEL.
  • REI VAN ENGELEN[46]:
  • HET VIJFDE BEDRIJF
  • RAFAEL. URIEL.
  • RAFAEL:
  • REI VAN ENGELEN. MICHAEL.
  • REI VAN ENGELEN:
  • GABRIEL. MICHAEL. REI.
  • GABRIEL:
  • *** START: FULL LICENSE ***
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists