Shrines and Pilgrimage in the Modern World
Peter Jan Margry
History
Shrines and Pilgrimage in the Modern World
Free
Description
Contents
Reviews

The modern pilgrimage - to sites ranging from Elvis's Graceland to the Vietnam veterans' annual Ride to the Wall to Jim Morrison's Paris grave - is intertwined with our existential uncertainties in the face of a rapidly changing world. In a climate that reproduces the religious quest in seemingly secular places, it is no longer clear exactly what the term pilgrimage infers - and this unique glimpse at the modern spiritual journeys critiques our notions of the secular and the sacred, while commenting on the media's multiplication of images that renders the modern pilgrimage a quest without an object. Using new ethnographical and theoretical approaches, this vivid collection offers a surprising new vision on the nonsecularity of the "secular" pilgrimage.

Vanuit een antropologisch perspectief wordt in dit boek bevestigd dat de mens een voortdurende behoefte aan bedevaart heeft, zelfs in onze moderne wereld. Het boek analyseert op welke wijze de moderne bedevaart verstrengeld is geraakt met menselijke existentiële problemen en onzekerheden, maar ook op welke wijze moderne media beelden scheppen die in staat zijn de behoefte van bedevaarders aan tastbare overblijfselen van het cultobject uit weten te sluiten en daarmee nieuwe vormen van bedevaart kan creëren. Het vervagen van het bestaande opbiechtende paradigma maakt ruimte voor een nieuwe route op weg naar het heilige. Zodoende hebben de tien schrijvers van deze bundel diverse en fascinerende etnografische veldonderzoeken gedaan - variërend van onderzoek naar Soekarno en 'cancer' bossen tot onderzoek naar Jim Morrison en Tito - met de bedoeling om de religieuze factor aanwezig bij deze, op het eerste oog, seculaire plaatsen te vangen en te bevestigen, om zo uiteindelijk het fenomeen van de bedevaart te kunnen beoordelen. Deze bundel distantieert zich van de 'traditionele' bedevaart en op basis van de gewonnen data en de evaluatie van de hoofdtheoretische benaderingen, geeft dit boek een nieuwe visie op moderne vormen van bedevaart en sluit het het concept van 'seculaire bedevaart' uit.

Language
English
ISBN
978-90-8964-0-116
Contents
On the Authors
Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms?1
Research into change
Communitas vs individuality
Movement and travel vs sanctuary and locality
Tourism and Pilgrimage
The Secular and the Religious
Ethnography and Analysis
Notes
I The Political Realm
The Anti-Mafi a Movement as Religion?The Pilgrimage to Falcone’s Tree
The Tree Form
The Pilgrimage as Bearing Witness
Imago Christi
‘Martyrs of the Law’
Conclusion
Notes
‘I’m not religious, but Tito is a God’:Tito, Kumrovec, and the New Pilgrims
Kumrovec
An Ordinary Man with an Extraordinary Life
The Day of Youth and the Statue of Josip Broz inKumrovec
New Perspectives on Tito and Kumrovec
Notes
Patriotism and Religion:Pilgrimages to Soekarno ’s Grave
Introduction1
Soekarno
A Simple Grave
A Mausoleum and Gradual Rehabilitation
The Pilgrims
Secular, Magical and Religious Goals
Concluding remarks
Notes
II The Musical Realm
Rock and Roll Pilgrims: Refl ections on Ritual,Religiosity, and Race at Graceland
Elvis ’s Image
Saint Elvis
Graceland as Pilgrimage Site
Elvis Week
All-White Elvis
Notes
The Pilgrimage to Jim Morrison ’s Grave at PèreLachaise Cemetery:The Social Construction of Sacred Space
Mythologizing
Fan Scene vs Heritage
Idol, Icon or Saint?
The Espace Morrison
The Religious Factor
Conclusion
Notes
The Apostle of Love: The Cult of Jimmy Zámbó inPost-Socialist Hungary
The Tale of Jimmy Zámbó
Life and Death in the Tabloids
‘Secular’ Pilgrimage
Pilgrimage Motives
Pilgrims at the Sacred Place
Conclusion
Notes
III The Sports Realm
Pre’s Rock : Pilgrimage, Ritual, and Runners’Traditions at the Roadside Shrine for StevePrefontaine 1
Pre’s Rock
Roadside Memorials and Spontaneous Shrines
Shrine, Pilgrimage Site, Spirituality, and Inspiration
The Spirit of Steve Prefontaine : Intercession, Prayers,and Blessings
Gifts and Votive Offerings
Conclusion
Notes
IV The Realm of Life, Spirituality and Death
Going with the Flow: Contemporary Pilgrimagein Glastonbury
Introduction
The Context
Simultaneous Pilgrimage in Glastonbury
Vernacular Christianity
Avalon , King Arthur and the Goddess
Multifaith Pilgrimage
Virtual co-presence in Glastonbury
Facing the Moment : the Solar Eclipse and MillenniumEve
Individuals and Intermittent Co-presence
Consensus and Communitas: Earth energies
Conclusion
Notes
The Pilgrimage to the ‘Cancer Forest’ onthe ‘Trees for Life Day’ in Flevoland
The Trees for Life Day
Ritual Framework
‘Sudden Unjust Deaths’
Fellow Sufferers and Incidental Ritual Communities
Fundamental Ritual Forms
Inclusive Confi guration
Location-specifi c Shrine
Created / invented and Practical
Rites of Passage
Feelings and Motives
Conclusion: Pilgrimage as a Ritual Reference
Sites of Memory, Sites of Sorrow:An American Veterans’ Motorcycle Pilgrimage
History and Purpose of the Run for the Wall
A Note on Methodology
The Run for the Wall as Pilgrimage
Places of Ritual, Places of Power
Ritual, Narrative, and Healing: the Wall
The Vietnam Veterans Memorial as a Shrine
Healing, Identity, and Memory
Shrines as Memory, Shrines as Forgetting
Notes
Conclusion
List of Illustrations
Bibliography
Index
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like